Auteur Topic: 13-05-2000 Vuurwerkramp, Enschede  (gelezen 25408 keer)

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

jurjen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 6.968
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #15 Gepost op: 08 juni 2010, 16:29:15
Nieuwe onthullingen over de Vuurwerkramp

Begin mei kwam RTV Oost met een aantal onthullingen over de nasleep van de Vuurwerkramp. Naar aanleiding hiervan besloot het Openbaar Ministerie het onderzoek opnieuw te openen.

Vandaag komt RTV Oost opnieuw met een aantal onthullingen. Zo blijkt het team dat onderzoek deed naar de vuurwerkramp onzorgvuldig omgesprongen te zijn met getuigenverklaringen. RTV Oost stuitte in het dossier van het rechercheteam dat de vuurwerkramp onderzocht op enkele opmerkelijke zaken.

Video
Tekst: RTVoost.nl


MORCIK

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 14
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #16 Gepost op: 11 juni 2010, 23:11:11
'Getuige zag directeur Bakker na ontploffing SE Fireworks'

ENSCHEDE -
Een getuige heeft op 13 mei 2000 direct na de eerste explosies die leidden tot de vuurwerkramp in Enschede, twee mannen zien lopen bij de poort van het ontplofte vuurwerkbedrijf SE Fireworks.

Eén van hen was vermoedelijk Rudi Bakker, destijds een van de directeuren van de onderneming.

Dit is toch niks nieuws? Rudi bakker werd ook gezien op de beelden die Danny de Vries gemaakt had.


jurjen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 6.968
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #17 Gepost op: 21 juni 2010, 15:49:50
Tientallen nieuwe tips vuurwerkramp

ALMELO -
Bij het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo zijn 45 nieuwe tips over de vuurwerkramp in Enschede binnengekomen, meldde het OM maandag. Een maand geleden besloot het OM een nieuw onderzoek te starten naar de oorzaak van de vuurwerkramp op 13 mei 2000.

Er zijn inmiddels tientallen tips binnengekomen in het kader van een nieuw onderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp...
 Aanleiding was onder meer een uitspraak van de schoonzus van oud-directeur Willy Pater. Die vertelde dat Pater met twee medewerkers kort voor de ramp op het terrein van SE Fireworks was. De oud-directeur heeft dit altijd ontkend. Het nieuwe onderzoek staat onder leiding van de politie Noord-en Oost-Gelderland. Volgens het OM gaat het onderzoek nog enkele weken duren. De verhoren en het verwerken van de informatie kost veel tijd. Over de aard van de nieuwe tips heeft het OM geen mededelingen gedaan.

Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven. Bijna duizend mensen raakten gewond en de wijk Roombeek
werd vrijwel geheel verwoest.

Tekst: Telegraaf.nl


jurjen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 6.968
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #18 Gepost op: 09 juli 2010, 12:39:00
Staat niet aansprakelijk voor schade Grolsch

De Staat is niet aansprakelijk voor de schade die bierbrouwer Grolsch heeft geleden bij de vuurwerkramp. Dat oordeelt de Hoge Raad in een beroepszaak van de verzekeraars van Grolsch.

De verzekeraars keerden 60 miljoen euro uit aan de bierbrouwer die tijdens de vuurwerkramp nog in Roombeek zat, ze wilden dat geld terug van de staat. Die zou namelijk hebben geweten van de gevaarlijke situatie met vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Volgens de Hoge Raad is in eerdere rechtszaken terecht vast komen te staan dat de staat volgens de regels heeft gehandeld en daarom niets hoeft te vergoeden.

Tekst: RTVOost.nl


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #19 Gepost op: 25 februari 2011, 15:41:25
Persagenda raad van state
 
maandag 28 februari 2011

10.45 uur

Zitting over de weigering door de toenmalige minister van Justitie om informatie van de rijksrecherche openbaar te maken. Twee ex-rechercheurs en voormalige leden van het zogenoemde Tol-team hadden de minster op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd alle informatie openbaar te maken die is gebruikt voor het rapport over het functioneren van het Tolteam in het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Volgens hen zou daaruit blijken dat er gesjoemeld is met het bewijsmateriaal en dat het onderzoek naar de ramp niet goed is uitgevoerd. De minister heeft geweigerd de gevraagde informatie te geven, vanwege het belang van vertrouwelijkheid bij dit soort onderzoeken. De minister is onder meer bang dat politiemedewerkers in het vervolg niet meer willen meewerken aan onderzoeken, als zij niet de garantie krijgen dat hun verklaringen geheim blijven. De rechtbank in Almelo oordeelde in oktober 2010 dat de minister niet op die grond mag weigeren de verklaringen openbaar te maken.
De rechtbank deed dit naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van januari 2009. In die uitspraak met zaaknummer 200803121/1 oordeelde de Raad van State dat de rechtbank had moeten ingaan op een deel van het verzoek van de mannen. Daarom wees de Raad van State de zaak terug naar de rechtbank. De minister is het niet eens met de nieuwe uitspraak van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201010133/1)

http://www.raadvanstate.nl/pers/persagenda/
-------------------------------------------

Zittingsagenda raad van state

maandag 28 februari 2011

(Deze agenda kan door onvoorziene omstandigheden altijd nog wijzigen)

Kamer 3 - Hoger Beroep

Unit H3:

Staatsraden Vlasblom, Van Altena, Borman
201010133/1

http://www.raadvanstate.nl/agenda/zittingsagenda/
-------------------------------------------

Locaties
De Raad van State is gevestigd in vijf panden in het centrum van Den Haag. Alleen het gebouw aan het Lange Voorhout is een gebouw dat toegankelijk is voor publiek. Hier vinden ook de zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak plaats.

Lange Voorhout 3
2514 EA  Den Haag
berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #20 Gepost op: 28 februari 2011, 15:24:41
De minister van Justitie blijft zich verzetten tegen openbaarmaking van delen van onderzoeken naar de handelswijze van het zogenoemde Tolteam van politie Twente.

 Dit politieteam deed onderzoek naar strafbare feiten rond de vuurwerkramp. Maandag ging de minister bij de Raad van State in hoger beroep om te voorkomen dat informatie over het Tolteam voor iedereen openbaar wordt. Volgens het ministerie zal dit politie-ambtenaren en getuigen afschrikken als ze weten dat hun verklaringen openbaar worden. Twee voormalige rechercheurs van het Tolteam willen juist alle feiten op tafel hebben, zodat de waarheid aan het licht komt en hun naam gezuiverd kan worden. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=122334


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #21 Gepost op: 02 maart 2011, 21:58:17
J.A.E. Calis en A. Vasse tegen R. Vorkink, F. Strikker en de hoofdredacteur van RTV Oost
Nummer 2011/12
Zittingsdatum 2011-01-28
Datum 2011-02-25
klagers J.A.E. Calis en A. Vasse
betrokkenen R. Vorkink, F. Strikker en de hoofdredacteur van RTV Oost
medium RTV Oost 
beslissing niet-ontvankelijk
procedure ontvankelijkheid
aard van het medium televisie (lokale/regionale omroep)
casus
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
J.A.E. Calis en A. Vasse
 
tegen
 
R. Vorkink, F. Strikker en de hoofdredacteur van RTV Oost
 
Bij brief van 23 augustus 2010 met acht bijlagen hebben J.A.E. Calis en A. Vasse te Enschede (hierna: klagers) een klacht ingediend tegen R. Vorkink, F. Strikker en de hoofdredacteur van RTV Oost (hierna: verweerders). Bij e-mailbericht van 26 augustus 2010 hebben klagers een aantal bijlagen overgelegd en bij brief van 13 september 2010 hebben zij hun klaagschrift verder aangevuld.
Vervolgens heeft op 18 oktober 2010 tussen partijen een bemiddelingsgesprek plaatsgevonden onder leiding van bemiddelaars mr. V.H.G. Lebesque en mw. mr. D.C. Koene, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Raad voor de Journalistiek. Op 24 november 2010 hebben klagers bij brief laten weten dat de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
 
Vervolgens hebben klagers bij brief van 18 december 2010 een nadere aanvulling van hun klaagschrift toegezonden. Op de klacht hebben verweerders geantwoord bij brief van 17 januari 2011 met een bijlage.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 28 januari 2011, waar klagers zijn verschenen. Verweerders zijn niet ter zitting verschenen. Voorafgaand aan de zitting heeft de Raad opnamen van de gewraakte uitzendingen bekeken.
 
DE FEITEN
 
In diverse uitzendingen van RTV Oost van het televisieprogramma ‘In de Wandelgangen’ van 6 tot en met 12 mei 2010, alsmede in een resumé ‘Dossier Vuurwerkramp’ op 31 mei 2010, is aandacht besteed aan de vuurwerkramp van mei 2000 in Enschede. Voorafgaand aan de uitzendingen hebben Vorkink en Strikker opgetreden in een uitzending van NOVA op 5 mei 2010. Ten slotte is op 30 november 2010 in het programma ‘In de Wandelgangen’ opnieuw aandacht besteed aan de vuurwerkramp.
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klagers stellen dat de berichtgeving op onderdelen onjuist, eenzijdig en tendentieus is. Verweerders hebben op onjuiste gronden en op onzorgvuldige wijze vaststaande feiten in het justitiële onderzoek in twijfel getrokken, aldus klagers. Dergelijke berichtgeving is volgens hen schadelijk voor de slachtoffers van de vuurwerkramp. Klagers benadrukken ter zitting dat ook zij belang hechten aan het beschikbaar komen van alle feiten die tot de vuurwerkramp hebben geleid, maar dan wel op basis van gedegen onderzoek.
Volgens klagers wordt, mede gelet op een vijftal aperte onjuistheden in de uitzendingen, ten onrechte gesuggereerd dat het officiële onderzoek onvolledig of ondeugdelijk was. Verweerders pretenderen ten onrechte met nieuwe feiten te komen die een mogelijk nieuwe verklaring voor de ramp geven, aldus klagers. Er is volgens hen geen sprake van serieus onderzoek naar de feiten maar van verdacht maken van het onderzoek en de aanpak van de bevoegde autoriteiten. Zo wordt in de gewraakte uitzendingen onder meer ten onrechte gesuggereerd dat het Arnhemse gerechtshof het aanwezig zijn van te veel en te zwaar vuurwerk als oorzaak van de ramp zou hebben verworpen, aldus klagers. Volgens hen worden met name de gedupeerden van de vuurwerkramp door de onzorgvuldige journalistiek van verweerders getroffen. De uitzendingen hebben veel onzekerheid en onrust opgeroepen bij de gedupeerden, zodat hun verwerkingsproces van de ramp is verstoord en zij geschaad zijn in hun belangen.
Klagers benadrukken dat de gedupeerden antwoorden op klemmende vragen niet mogen worden onthouden. Zij menen echter dat de berichtgeving van verweerders gekenmerkt wordt door het negeren van de antwoorden die het onderzoek naar de ramp reeds heeft opgeleverd. Zij menen echter dat door de door verweerders gepretendeerde ‘onthullingen’ en ‘nieuwe inzichten’, die deels bekend waren maar vermengd zijn met onjuistheden, gedupeerden worden opgezadeld met verwachtingen die niet kunnen en zullen worden ingelost. Zeker voor hen die onvoldoende geïnformeerd zijn, kan dergelijke berichtgeving schadelijk zijn, aldus klagers. Volgens klagers worden de gedupeerden dan ook door dergelijke berichtgeving getroffen en rechtstreeks in hun belang geraakt.
Klagers stellen voorts persoonlijk een redelijk en objectief belang te hebben dat is geschaad door de berichtgeving. Klagers hebben zich tot de opheffing in 2005 als bestuursleden voor de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede ingezet. Klagers brengen ter zitting naar voren dat door de ramp Calis zijn huis is verwoest. De vriendin van Vasse heeft grote financiële en psychische schade geleden door de vuurwerkramp. Desgevraagd geven klagers echter aan formeel-juridisch geen direct belanghebbende te zijn.
Klagers hebben zendtijd aangeboden gekregen om hun visie te belichten, maar stellen dat zij de door verweerders geboden tijd (13 minuten) te kort vinden om hun visie zorgvuldig en met de juiste nuances te presenteren. Om die reden hebben zij geen gebruik gemaakt van het aanbod van verweerders.
 
Verweerders stellen voorop dat zij klagers in ieder geval niet-ontvankelijk achten in hun klacht voor zover zij opkomen voor onder meer politie, justitie en de slachtoffers en gedupeerden van de ramp, omdat nergens blijkt dat zij gemachtigd zijn om deze instanties of groepen te vertegenwoordigen. Verweerders benadrukken dat klagers enkel kunnen klagen voor zover het henzelf betreft, en refereren zich aan het oordeel van de Raad ter zake van de ontvankelijkheid van klagers zelf. Voorts wijzen zij erop dat voorafgaand aan de klacht verschillende contacten zijn geweest met klagers. Daarbij is de mening van klagers gehoord, maar konden partijen het niet eens worden.
Met betrekking tot de stelling van klagers dat de uitzendingen (potentieel) schadelijk zijn voor de gedupeerden van de vuurwerkramp, menen verweerders dat klagers dit niet kunnen weten. Volgens verweerders betreft het een grote en gemêleerde groep mensen, zodat niet zomaar kan worden gesteld dat iets potentieel schadelijk is. Verweerders stellen slechts één andere klacht te hebben ontvangen over de uitzendingen. Zij menen dat klagers het kennelijk niet eens zijn met de opmerkingen en meningen van derden die in de uitzendingen aan bod komen. Volgens verweerders zijn zij echter in beginsel vrij om te bepalen hoe zij op integere wijze invulling aan hun werkzaamheden geven.
Verweerders stellen hun best te hebben gedaan om een aantal relevante uitzendingen over de vuurwerkramp te maken. Het is volgens hen echter een complexe materie en aangezien de oorzaak van de ramp nog niet vaststaat, is het moeilijk om bepaalde mogelijkheden pertinent te verwerpen. Verweerders hebben veel tijd gestoken in gesprekken met betrokkenen en bestudering van de talrijke stukken. Ondanks die zorgvuldigheid kunnen er, vooral gelet op de enorme omvang van de diverse dossiers, fouten zijn gemaakt. Aan klagers is aangeboden om in een zendtijd van circa 13 minuten hun visie kenbaar te maken. Daarvan hebben klagers geen gebruik gemaakt. Volgens verweerders zijn zij daarmee klagers voldoende tegemoet gekomen.
 
BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID
 
Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek, moet een klaagschrift worden ingediend door een ‘rechtstreeks belanghebbende’. Volgens het vaste oordeel van de Raad kan een klager als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de gewraakte publicatie direct betrokken is en hij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is geraakt.
 
Klagers hebben ter zake aangevoerd dat zij als gedupeerden van de vuurwerkramp menen belang te hebben bij hun klacht over de gewraakte uitzendingen, nu daarin onjuiste en misleidende opvattingen over het officiële onderzoek naar voren zijn gebracht. Klagers menen dat dergelijke misleidende berichtgeving schade toebrengt aan het verwerkingsproces van gedupeerden, waartoe ook zijzelf als slachtoffers van de ramp behoren.
 
De Raad overweegt dat de uitzendingen betrekking hebben op het officiële onderzoek naar de oorzaak van de vuurwerkramp. Dat onderzoek wordt kritisch belicht, waarbij naar voren wordt gebracht dat bepaalde (mogelijke) oorzaken van de ramp in het officiële onderzoek ten onrechte buiten beeld zijn gebleven. Aldus hebben de uitzendingen vooral betrekking op de direct betrokkenen bij dat onderzoek, waaronder de getuigen, verdachten, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. Het gaat in de uitzendingen niet over klagers of andere  slachtoffers van de ramp of over de gevolgen die de ramp voor hen heeft gehad; klagers hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving jegens henzelf schadelijk of maatschappelijk onaanvaardbaar was. In dit opzicht kan derhalve niet worden geconcludeerd dat de belangen van klagers bij de gewraakte uitzendingen rechtstreeks betrokken zijn en dat klagers persoonlijk in hun belangen zijn geraakt.
 
Hoewel de Raad zonder meer aanneemt dat de gewraakte uitzendingen met zeer grote belangstelling door gedupeerden van de vuurwerkramp zijn gevolgd en het begrijpelijk is dat klagers willen opkomen voor een zorgvuldige berichtgeving over het onderzoek naar de ramp, biedt zulks, gelet op het voorgaande, onvoldoende grond voor het oordeel dat klagers door de uitzendingen direct en persoonlijk in hun belangen zijn geraakt. Klagers zijn derhalve niet-ontvankelijk in hun klacht. (vgl. RvdJ 2010/29)

BESLISSING
 
Klagers zijn niet-ontvankelijk in hun klacht.
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 25 februari 2011 door mr. C.A. Streefkerk, voorzitter, mw. J.R. van Ooijen, mw. F. Santing, mw. drs. P.C.J. van Schaveren en M. Ülger, leden, in tegenwoordigheid van mr. H. Osinga, adjunct-secretaris, en mw. mr. P.J. Blok, plaatsvervangend secretaris.
 


http://www.rvdj.nl/2011/12
berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #22 Gepost op: 18 maart 2011, 16:31:56
vrijdag 18 maart 2011 | 15:32 uur

De drie politiemensen die de leiding hadden bij het onderzoek naar de vuurwerkramp willen niet dat RTV Oost nog een uitzending maakt, waarin kritiek naar voren komt op hun werk.

RTV Oost werkt aan een programma dat onder meer gaat over de manier waarop het onderzoek destijds is uitgevoerd. De politiemensen vrezen voor hun reputatie en denken dat het vertrouwen in de politie wordt geschaad. Ze dreigen met een kort geding om uitzending te voorkomen. De drie politiemensen eisen daarnaast een schadevergoeding van programmamaker Rob Vorkink na eerder gedane uitlatingen over de drie. RTV Oost moet binnen een week kenbaar maken of zij van de geplande uitzending afziet. RTV Oost is niet van plan van uitzending af te zien. Wanneer het programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=123123


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #23 Gepost op: 18 maart 2011, 16:34:14
vrijdag 18 maart 2011 | 15:32 uur

De drie politiemensen die de leiding hadden bij het onderzoek naar de vuurwerkramp willen niet dat RTV Oost nog een uitzending maakt, waarin kritiek naar voren komt op hun werk.

RTV Oost werkt aan een programma dat onder meer gaat over de manier waarop het onderzoek destijds is uitgevoerd. De politiemensen vrezen voor hun reputatie en denken dat het vertrouwen in de politie wordt geschaad. Ze dreigen met een kort geding om uitzending te voorkomen. De drie politiemensen eisen daarnaast een schadevergoeding van programmamaker Rob Vorkink na eerder gedane uitlatingen over de drie. RTV Oost moet binnen een week kenbaar maken of zij van de geplande uitzending afziet. RTV Oost is niet van plan van uitzending af te zien. Wanneer het programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=123123
Tja, dat is het makkelijkste, je kop in het zand steken voor het geen wat er is gebeurt. Ik denk dat heel veel mensen gebaat zijn met grondig onderzoek naar deze ramp. Ook naar het functioneren van de hulpverlening ten tijde van de ramp. :-\berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #24 Gepost op: 18 maart 2011, 21:51:59
Politie Twente wil documentaire ongezien verbieden
Uitgegeven: 18 maart 2011 20:55
Laatst gewijzigd: 18 maart 2011 21:40

ENSCHEDE – De politie Twente probeert het uitzenden van een documentaire van RTV Oost te verbieden en dreigt met een kortgeding. Al kent het korps de documentaire niet, toch vreest het niet goed naar voren te komen.
 © ANPAanleiding is een documentaire van onderzoeksjournalist Rob Vorkink naar de vuurwerkramp. Eerdere onthulde hij dat in de strafzaak tegen de voormalige directeuren van SE Fireworks niet alle documenten aan het stafdossier zijn toegevoegd.

Hierop volgde aangifte tegen drie leden van het politieteam dat de ramp onderzocht. Nu vreest het korps een nieuwe uitzending over dezelfde feiten en negatieve beeldvorming.

Dreigende rechtszaak

Een nieuwe documentaire met nieuwe feiten vindt de politie onwenselijk en men dreigt naar de rechter te stappen. Binnen een week moet worden besloten of de uitzending geschrapt moet worden.

"Het besluit van de drie politiemensen om op deze, in hun ogen onterechte, beschuldiging te reageren, wordt door de politie Twente gesteund", schrijft het korps in een reactie aan NU.nl.

De aangifte zou niet terecht zijn. Daarom steunt de politie "haar mensen in hun verweer als aantijgingen al eerder niet terecht zijn gebleken en desondanks steeds weer worden gemaakt."

Onderbouwen

De politie weigert de beweringen en dreigementen verder te onderbouwen. Vorking wijst erop dat de politie de kans op wederhoor is aangeboden. RTV Oost reageert op de rel in de eigen uitzending van vrijdagavond om 21:15, waarbij ook al beelden uit de omstreden uitzending worden getoond.

© NU.nl/Brenno de Winter 
berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #25 Gepost op: 18 maart 2011, 22:00:28


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #27 Gepost op: 23 maart 2011, 08:23:45
Drie leidinggevenden van het rechercheteam dat in 2000 onderzoek deed naar de vuurwerkramp, hebben aangifte gedaan van smaad tegen onderzoeksjournalist Rob Vorkink van RTV Oost.

Aanleiding is berichtgeving door Vorkink, afgelopen vrijdag, dat het drietal dreigt met een gang naar de rechter om een nieuwe uitzending over de vuurwerkramp tegen te houden. Het drietal neemt Vorkink kwalijk dat hij in de TV-uitzending hun namen noemde en foto's liet zien. Ze zijn bang reputatieschade op te lopen door de nieuwe documentaire. Ook zijn ze niet op de hoogte van de inhoud van de documentaire. Een uitzenddatum is nog niet bekend. Eerder eisten de drie al een schadevergoeding van Vorkink, omdat hij eind november melding maakte van een aangifte van oud-directeur Bakker van de ontplofte vuurwerkopslagplaats. Volgens Bakker hebben de drie onder meer een belangrijk document onthouden aan het strafproces tegen de directeur. De drie leidinggevende hebben naast aangifte ook een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.


Henny

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.714
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: Ploegchef - Bevelvoerder
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Brandmeester
Reactie #28 Gepost op: 23 maart 2011, 09:57:48
Drie leidinggevenden van het rechercheteam dat in 2000 onderzoek deed naar de vuurwerkramp, hebben aangifte gedaan van smaad tegen onderzoeksjournalist Rob Vorkink van RTV Oost.

Aanleiding is berichtgeving door Vorkink, afgelopen vrijdag, dat het drietal dreigt met een gang naar de rechter om een nieuwe uitzending over de vuurwerkramp tegen te houden. Het drietal neemt Vorkink kwalijk dat hij in de TV-uitzending hun namen noemde en foto's liet zien. Ze zijn bang reputatieschade op te lopen door de nieuwe documentaire. Ook zijn ze niet op de hoogte van de inhoud van de documentaire. Een uitzenddatum is nog niet bekend. Eerder eisten de drie al een schadevergoeding van Vorkink, omdat hij eind november melding maakte van een aangifte van oud-directeur Bakker van de ontplofte vuurwerkopslagplaats. Volgens Bakker hebben de drie onder meer een belangrijk document onthouden aan het strafproces tegen de directeur. De drie leidinggevende hebben naast aangifte ook een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.
Bijzonder, aangifte van smaad doen, terwijl de de docu nog niet gezien hebt??

Als je zeker van je eigen onderzoek bent, dan kijk je toch uit naar die uitzending. Met deze manier optreden krijg je inderdaad alleen maar meer vraagtekens.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.367
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #29 Gepost op: 23 maart 2011, 19:07:29

Persbericht van de advocaat van Tolteam leiding

Drie voormalig leidinggevenden van het onderzoek naar de vuurwerkramp (Tolteam) hebben een aangifte wegens smaad gedaan tegen Bakker, de voormalige eigenaar van het vuurwerkbedrijf, en de RTV Oost journalist Vorkink. Tevens is een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De politiemensen zijn ontstemd over de aantijgingen en in het bijzonder het verwijt dat zij de aanvraag voor de inzet van Bijzondere Opsporing Bevoegdheden (BOB) aan de rechter zouden hebben onthouden (uitzending 30-11-2010). Die aantijgingen zijn feitelijk en aantoonbaar onjuist.

Anders dan uit de berichtgeving op de site van RTV Oost wordt gesteld gaat het NIET om het op voorhand verbieden van een toekomstige uitzending over de vuurwerkramp.

ANP'tje
Onderzoekers vuurwerkramp doen aangifte

ENSCHEDE -  Drie voormalig leidinggevenden van de politie die onderzoek deden naar de vuurwerkramp in Enschede, hebben aangifte gedaan wegens smaad. De aangifte richt zich tegen de voormalige eigenaar van SE Fireworks Ruud Bakker en journalist Rob Vorkink van RTV Oost, meldde de advocaat van het drietal woensdag.

Volgens de raadsman worden de drie in een televisieprogramma onnodig beschadigd door onzinnige beschuldigingen met naam en toenaam in de openbaarheid te brengen. De advocaat heeft ook een klacht tegen Vorkink ingediend bij de Raad van de Journalistiek. Door de vuurwerkramp in mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.

Voor de duidelijkheid de heer Bakker deed naar aanleiding van de uitzending november 2011 aangifte tegen deze leden van het voormalige Tolteam. Ondertussen loopt er ook nog steeds het onderzoek van Team Esaltato, parket Almelo wat in september 2010 is overgedragen aan een nieuw team onder het Parket Zwolle

http://www.tctubantia.nl/regio/7717079/Bakker-doet-aangifte-tegen-top-Tolteam.ece