Auteur Topic: Brandgevaar in een derde zorginstellingen  (gelezen 14125 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Gepost op: 24 december 2011, 21:02:21
Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Laatste update:  24 december 2011 19:42

AMSTERDAM - De brandveiligheid in veel zorginstellingen is ver onder de maat.
Bij een derde van de locaties is die zo slecht dat er direct moet worden ingegrepen.

Dat schrijven vier rijksinspecties in een rapport dat in handen is van de NOS.
De inspecties baseren zich op een representatieve steekproef onder 96 instellingen.

In veel locaties blijkt de brand- en rookcompartimentering onvoldoende. Ook is de bedrijfshulpverlening vaak niet in orde en is het veiligheidsbewustzijn van medewerkers onder de maat.

In dertig procent van de instellingen was de situatie zo ernstig dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen.
De locaties voldoen niet aan de wettelijke minimumeisen voor brandveiligheid.

VROM
De VROM-inspectie schrijft in brieven aan de zorginstellingen en de gemeenten onder meer dat 'de veiligheid van de bewoners en het personeel,
bij een eventuele brand in gevaar is' en dat er sprake is van 'ernstige tekortkomingen'.

In 2010 braken er 1133 branden uit in zorginstellingen. De schade viel in vergelijking met andere jaren mee.
In 2007 bedroeg de schadepost maar liefst 85 miljoen terwijl dat drie jaar later nog geen miljoen is. Nederland telt ongeveer 3200 zorginstellingen.

Bron : NU


Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #1 Gepost op: 24 december 2011, 21:10:40
Brandveiligheid zorg niet in orde
Toegevoegd: zaterdag 24 dec 2011, 18:07
Door Gert-Jan Dennekamp en Hugo van der Parre

De brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort. Uit onderzoek van vier rijksinspecties blijkt dat bij 30 procent van de zorginstellingen sprake is van zulke ernstige gebreken dat ingrijpen noodzakelijk is.

Hoeveel zorglocaties Nederland telt is niet bekend, maar een schatting is dat het er minstens 3200 zijn. Het gaat dus al gauw om ongeveer 1000 gevaarlijke gebouwen.

De rijksinspecties hebben een representatieve steekproef gedaan in 96 zorginstellingen. Bij veel instellingen is de brand- en rookcompartimentering onvoldoende, wat kan leiden tot een snelle verspreiding van rook en vuur.

Overslaan
Ook de bedrijfshulpverlening is niet overal in orde, net als het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers. Verder wordt geconstateerd dat er te weinig wordt gedaan aan voorlichting over brandveiligheid aan personeel en patiënten.

Dit voorjaar kwamen twee bewoners van een zorginstelling in Oegstgeest om bij een brand. En deze zomer moesten 80 bewoners worden geëvacueerd bij felle een brand in Nieuwegein. In 2010 waren er 1133 binnenbranden in zorginstellingen, zegt de organisatie IbMZ (Incidentbeheersing Management Zorginstellingen). In vergelijking met voorgaande jaren viel de schade mee: 859.000 euro tegenover 18 miljoen in 2008 en zelfs 85 miljoen in 2007.

De NOS heeft ook de onderliggende inspectieverslagen gelezen en daaruit komt een somber beeld naar voren. De ernstigste bevinding is dat de brand in driekwart van de onderzochte instellingen in minder dan twintig minuten kan overslaan naar andere ruimten.

Onverwijld
Een gebouw met een zorgfunctie moet opgebouwd zijn uit afzonderlijke brand- en rookcompartimenten, waardoor de brand vertraagd wordt en bewoners en personeel kans hebben om weg te komen. De norm is twintig minuten. Maar in 70 van de 96 bezochte instellingen gaat dat mis, meestal doordat kabelgoten of luchtkanalen de brandscheiding teniet doen.

In sommige gevallen zijn er houten platen in brandwerende deuren aangebracht. Ook wordt melding gemaakt van meterkasten en luchtkanalen die als verticale schachten verschillende verdiepingen met elkaar verbinden.

In dertig procent van de zorginstellingen, verspreid over heel het land, was de situatie dermate zorgelijk dat de inspecties ogenblikkelijk actie hebben geëist. In brieven aan de zorginstellingen en de gemeenten schrijft de VROM-inspectie onder andere dat "de veiligheid van de bewoners en het personeel bij een eventuele brand in gevaar is" en dat er "onverwijld" opgetreden moet worden. Er is sprake van "ernstige tekortkomingen" en van "niet voldoen aan wettelijke minimumeisen".

Dranger
In een aantal instellingen is onduidelijk of er voldoende personeel is om bewoners tijdig te evacueren. In één geval wordt ook de regiopolitie ingeschakeld zodat deze kan beslissen "over een eventueel strafrechtelijke optreden tegen de overtredingen".

Bij een andere zorginstelling dreigt de toezichthoudende gemeente met dwangsommen van 2500 euro per overtreding. Alle instellingen verklaren desgevraagd dat inmiddels alles in orde is gebracht.

Zelfsluitende deuren, ook bedoeld om vuur tegen te houden, staan in 31 van de 96 instellingen open of ze sluiten niet goed. In een aantal tehuizen was de dranger van de deur losgemaakt. Ook met de vluchtroutes was veel mis. Bij dertig zorgcentra staan daar obstakels. De inspectierapporten melden dat de weg wordt versperd door meubilair, scoot-mobielen, een boekenkast, kerstbomen, gordijnen, rolstoelen, een steiger, planten, bedden of dekenkisten. In een aantal gevallen gaat het ook om brandbaar materiaal.

Aannemers
In één tehuis kwam de vluchtweg uit op het platte dak van de tweede verdieping en in een ander centrum werd de nooddeur naar buiten geblokkeerd door een neergelaten zonnescherm.

De branchevereniging van de verpleeg- en verzorgingshuizen, Actiz, vindt dat er al heel veel verbeterd is. Een woordvoerder zegt dat het veiligheidsbewustzijn bij directies en personeel heel groot is. "Maar we hebben ons de laatste jaren misschien te veel verlaten op de aannemers en installatiebureau's. We hebben te vanzelfsprekend aangenomen dat een verbouwing door hen ook zonder meer binnen de brandveiligheidsvoorschriften gerealiseerd zou worden. Daar moeten we dus meer aandacht aan besteden."

Hetzelfde geldt voor de controles door de gemeenten, zegt Actiz. "Kennelijk zijn die niet afdoende en zien zij belangrijke zaken over het hoofd. We moeten dus actiever dan tot nu toe zelf controleren of we het goed doen."

Bron : NOS


Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #2 Gepost op: 24 december 2011, 21:11:44
En hieronder nog een aantal foto's wat zoal een oorzaak kan zijn ;)

visitors can't see pics , please register or login

Zonnescherm voor de deur
visitors can't see pics , please register or login

Zitje in de gang
visitors can't see pics , please register or login

Scootmobiel in de gang
visitors can't see pics , please register or login

Kerstboom
visitors can't see pics , please register or login

Kabels
visitors can't see pics , please register or login

Rollators in de gang

Bron : NOS


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.497
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #3 Gepost op: 24 december 2011, 21:44:51
Ja daar ben ik weer, wat een verrassende conclusie dit roep ik en meld ik al sinds 2008 en sinds die tijd is het alleen maar achteruitgegaan. Uiteraard de uitzonderingen daar gelaten. Helaas en gezien de bezuinigingen in de zorg en bij de overheid zie ik dit niet zo gauw beter worden, uiteraard hoop ik het wel, want je opa of oma zal er maar zitten.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #4 Gepost op: 28 december 2011, 23:34:12
Brandweer: gebruik je boerenverstand

De brandveiligheid bij zorginstellingen laat vaak te wensen over. Dat bleek uit eerdere onderzoeken in 2003 en 2007. De samenwerkende Rijksinspecties (VROM-Inspectie, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Arbeidsinspectie) concluderen in een nieuwe rapportage een soortgelijk beeld. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) herkent zich in de uitkomsten van de onderzoeken.

"De bouwkundige brandveiligheid, de interne organisatie en het veiligheidsbewustzijn schieten te kort en dat is zorgelijk", zegt Elie van Strien, portefeuillehouder risicobeheersing in het bestuur van de NVBR. Wel is bij de meeste zorginstellingen behoorlijke aandacht voor de naleving van gebruiksvoorschriften. De samenwerkende Rijksinspecties vermoeden dat komt omdat de brandweer vooral hierop controleert.

Van Strien benadrukt dat meer regels en meer toezicht nauwelijks extra veiligheidswinst opleveren. "Wij pleiten er daarom voor dat er veel meer wordt geïnvesteerd in brandveiligheidbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid. Zorginstellingen zijn eerstverantwoordelijk voor de veiligheid in hun eigen organisatie. Ze kunnen er zelf voor zorgen dat de kans dat er iets gebeurt, vermindert. Dat hoeft niet perse veel geld te kosten. Wel is het uiterst belangrijk hierbij het eigen personeel, bewoners en bezoekers te betrekken. En het hoeft allemaal niet erg ingewikkeld te zijn: met een gezonde dosis boerenverstand kom je al heel ver."

De oplossingsrichtingen van de brandweer zitten met name in het brandveiligheidsdenken. Een goed voorbeeld dat het brandveiligheidbewustzijn stimuleert, is het project ‘Geen nood bij brand', dat in 2010 de Innovatieprijs Brandveiligheid won. Van Strien: "Wij zijn als brandweer geneigd om regels op te leggen en op een dominante manier te vertellen hoe mensen die regels moeten toepassen. Maar die manier van communiceren levert bij deze doelgroepen niet de door ons gewenste gedragsverandering op. Inzicht geven en gezamenlijk knelpunten en oplossingen zoeken, dat blijkt wel te werken."

De NVBR heeft inmiddels nauw contact met Actiz, de koepelorganisatie van zorgondernemers, om te bespreken hoe activiteiten op het gebied van Brandveilig leven snel binnen zorgcentra kunnen worden geïntroduceerd.

Bron : Brandweer.nl

Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.497
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #5 Gepost op: 29 december 2011, 08:16:01
Ik denk dat er veel meer sancties moeten staan als er tekortkomingen worden geconstateerd.
Daarnaast geeft de heer van Strien aan dat er meer geïnvesteerd moet worden op veiligheidsbewustzijn, hoe gaan we dit doen bij geestelijk beperkte en demente mensen?
Dan zou het ook bij het personeel kunnen, maar die zijn maar met een ding bezig en dat is zo snel mogelijk hun werkzaamheden uitvoeren, want er is geen tijd voor andere zaken. De zorginstellingen zijn namelijk zo uitgekleed dat er geen geld meer is en een beperkte bezetting is het gevolg. Alles moet dus snel gebeuren waardoor er veel problemen of gevaarlijke situaties over het hoofd worden gezien.
Sociaal is deze maatschappij heel erg aan het veranderen, het is veel meer de ik maatschappij, dus van de bezoekers hoef je ook al niet zo veel meer te verwachten.

Gebruik je gezonde boeren verstand, is een dooddoener, want ga maar eens kijken als er ergens brand is hoe groot de paniek en reddeloosheid is, in bijna alle gevallen zijn de mensen zo in de stress dat ze alles vergeten, zeker als het hunzelf aan gaat.

Ik ben hier best scherp op, lees mijn eerste reactie, dat komt ook doordat ik hier dus bijna dagelijks mee te maken heb. Ik probeer ook vaak te kijken hoe het nu komt dat dit soort gevaarlijke situaties ontstaan en ik probeer dus ook na te denken over hoe het dan wel zou moeten.
Dat is knap lastig, want als je een persoon bij een melding aan de tand voelt is het vaak gehoorde argument tijdnood, niet opgeleid, desinteresse, vergeten doordat er niet bijgeschoold wordt enz. enz.
Zorgelijk want hoe doorbreek je die tendens?

Hoe hou je iemand met een korte intressante cursus nu scherp zodat die persoon de rust bewaard en uitvoert wat je graag zou zien?
Hoe krijg je zorginstellingen zover dat ze genoeg gekwalificeerd personeel in dienst hebben om de brandweer bij een incident zo goed mogelijk te ondersteunen?
Hoe zorg je dat personeel zich aan de veiligheidsregels houdt en gevaarlijke situatie voorkomt?

Ik denk echt dat de brandweer en zorginstellingen de handen meer in een moeten slaan en beide moeten investeren in het verbeteren van het veiligheid bewustzijn van het personeel (dus niet bewoners, bezoekers). Taak van de brandweer is juist meer controleren en sancties opleggen als men niet aan de eisen voldoet, maar niet voordat de geconstateerde pijnpunten bij de zorginstelling zijn gecontroleerd en neergelegd. Alleen zullen al deze acties geld kosten en dat zal voor beide lastig worden in deze crisis tijden.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Heynsbergen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.605
 • Specialisatie: strategische leiding
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #6 Gepost op: 29 december 2011, 08:30:24
En dat laatste is nu precies waar de NVBR voor pleit en wat in sommige regio's (ik ken er ééntje..... :P ) ook al gebeurt.
De eerste reactie van de branche-organisatie is ook wel veelzeggend, die zoekt het weer in de techniek en in beter bouwen en installeren. Veiligheid is echter per definitie een totaal-concept en ongevallen worden ook (bijna) per definitie door menselijk gedrag veroorzaakt. Simpele redenering, inderdaad een lastige oplossing.
Ik kan mij de tijd nog heugen dat ik bij een OMS-melding werd gehaald door de bevelvoerder en dat de invalkracht op de receptie van het verzorgingshuis geen idee had waar toch die herrie door werd veroorzaakt. En ze had echt geen idee, haar antwoord: "ik moet hier vanavond gewoon invallen en heb geen idee wat ik bij brand zou moeten doen." "Mevrouw, het lawaai dat u hoort is het brandalarm...............", say no more!!
Geest uit het verleden, verdwaald in de virtuele wereld van de hedendaagse brandweer


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.497
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #7 Gepost op: 29 december 2011, 08:37:11
De reactie van die mevrouw klinkt mij helaas veel te bekend in de oren, soortgelijke reacties zijn eerder gewoon dan uitzonderingen, maar dat is wat ik in mijn betoog ook al een aantal keren heb aangegeven.
De voorbeelden zijn dus wel bekend.

Ik hoop echt dat er veranderingen komen, want zoals ik al eerder zei, je opa of oma zal maar in zo'n zorginstelling zitten, zorgwekkend.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Heynsbergen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.605
 • Specialisatie: strategische leiding
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #8 Gepost op: 29 december 2011, 08:53:45
Dat laatste zal mij niet meer gebeuren, die zijn allemaal jaren geleden uiteindelijk aan de vlammen ten prooi gevallen......... :'(

Als de zorg beter moet, zal deze duurder worden en dat is niet wat we gemiddeld willen. Gemiddeld willen we dat in de laatste twee jaar van ons leven ongeveer 60% van de zorgkosten worden gemaakt. Ook als dat gaat om behandelingen die verder alleen maar het leven ene paar maanden rekken en nieuwe (maar vaak valse) hoop genereren. Dat liever dan iets onpersoonlijks als brandveiligheid in de zorg.........en wees eerlijk als je zelf aan de verkeedre kant van het lijntje komt, wat zou jij doen?
Geest uit het verleden, verdwaald in de virtuele wereld van de hedendaagse brandweer


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.497
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #9 Gepost op: 29 december 2011, 11:09:35
Dat blijft natuurlijk wel de discussie, we willen en moeten van alles maar het mag niks kosten. Naar een goede balans zal gezocht moeten worden.

En ja dat lijntje zal voor ons bijna allemaal een keer in beeld komen, we worden uiteindelijk bijna allemaal met de zorg geconfronteerd. Liefst zo laat en zo min mogelijk, maar dat valt niet altijd te regisseren.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Bweer

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 18
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #10 Gepost op: 29 december 2011, 12:43:23
Ik denk dat mijnheer van Strien zijn hoofd uit het zand moet halen.

Het veiligheidsbewustzijn is er heus wel bij de instellingen, alleen de drive om meer te doen dan strikt noodzakelijk ontbreekt.

En dat wordt gevoed doordat in dit de land de zorg een keiharde commerciële instelling is geworden waarbij het de grote zorgverzekeraars alleen om de keiharde pingels gaat.

En die pingels worden echt niet verdiend door personeel "meer" veiligheidsbewustzijn te geven danwel ze goed te oefenen en voor te bereiden op calamiteiten.

En als voorbeeld voor de keiharde commerciele instelling, in een avonddienst in een zorginstelling in je eentje 60!!! personen naar bed brengen.

Dát is waar het in dit land aan schort. Die geldbeluste zorgverzekeraars en management van die zorginstellingen moeten eens een keiharde trap onder hun ballen hebben. Het intereseert ze geen ***, als hun bonus maar los komt aan het einde van het jaar.

Sorry voor het taalgebruik, maar dit maakt mij boos, en de meewarrige houding van mensen als van Strien werken daar niet aan mee.


Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #11 Gepost op: 29 december 2011, 13:41:19
Brandveiligheid: in oude gebouwen compartimentering niet altijd in orde

De scheiding tussen verschillende afdelingen van zorginstellingen is lang niet altijd in orde. Dit concludeert de NOS op basis van een net voor de Kerst verschenen Rijksinspectierapport. ActiZ herkent dit beeld; met name in oudere gebouwen blijkt bij nader onderzoek de compartimentering niet altijd optimaal brandveilig te zijn. Zorgorganisaties varen waarschijnlijk teveel op vermeende externe deskundigheid van de installatie- en bouwbranche. De afgelopen jaren hebben ActiZ en haar leden hard gewerkt aan het ontwikkelen van brandveiligheidsbeleid en de organisatie ervan met onder andere BHV.

Als in een gebouw de compartimentering niet optimaal is, hoeft dit niet te betekenen dat er sprake is van een acuut onveilige situatie. Het is echter wel belangrijk dat de scheiding tussen verschillende afdelingen goed brandveilig is. Een goede compartimentering zorgt er namelijk voor dat een eventuele brand zich niet makkelijk over afdelingen kan verspreiden.

BHV
ActiZ en haar leden nemen brandveiligheid uiterst serieus en er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren daarvan. Zorgorganisaties hebben specifiek beleid ontwikkeld, de organisatie met bedrijfshulpverlening BHV verder uitgewerkt en ontruimings- en zorgcontinuïteitsplannen opgesteld. Ook het contact en overleg met de brandweer in hun gebied is vaak aangehaald. Als het gaat om het naleven van wet- en regelgeving en brandvoorschriften zijn eveneens stappen vooruit gezet. Bouwkundig zijn er nog verbeterpunten, is ook de conclusie van ActiZ. Met name de doorvoer van leidingen is niet altijd brandveilig waardoor de brandcompartimentering niet op orde is. Zorgorganisaties hebben bij dit soort zaken 'boven het systeemplafond' waarschijnlijk teveel vertrouwd op de deskundigheid van de bouwsector en installatiebranche. ActiZ zal daar actie op ondernemen.

Acties
ActiZ zorgorganisaties willen hun cliënten en medewerkers een veilige omgeving bieden. Het afgelopen jaar heeft ActiZ een model ontwikkeld en een masterclass voor integrale veiligheid. Naast veilige zorg en veilig werken is brandveiligheid een van de thema's waar in het programma aandacht voor wordt gevraagd. In 2012 gaat ActiZ haar leden ondersteunen bij het verstevigen en borgen van integraal veiligheidsbeleid. Verder gaat ActiZ in gesprek met de bouwsector en installatiebranche om te onderzoeken hoe samen bewuster en veiliger gewerkt kan worden; vanaf de ontwerpfase tot en met de bouw en eventuele verbouw.

Ondersteunen
Met de NVBR, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, is ActiZ in overleg om de programma's 'Brandveilig leven' en 'Geen nood bij brand' in de branche een breder podium te geven. Ook onderzoekt ActiZ de mogelijkheden van nieuwe innovatieve technieken om de brandveiligheid te vergroten. De afgelopen jaren heeft ActiZ haar leden zorgorganisaties ondersteund via onder andere een e-learning programma over BHV en een brandveiligheidsmatrix van TNO.

ActiZ zal het net verschenen Rijksinspectierapport gaan analyseren en daarna met een verdere reactie komen.

Bron : Actiz


Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #12 Gepost op: 29 december 2011, 13:42:57
“Doen wat je kunt, maar 100% veiligheid is een illusie”
Mirjam Groenendijk, voorzitter Raad van Bestuur Zorgspectrum

Niemand had rekening gehouden met de mogelijkheid van een brand van buitenaf waarbij de rook zich via luchtkanalen in luttele seconden door het gebouw zou verspreiden. Management en medewerkers niet, de gemeente niet en de brandweer niet. De brand die in juni van dit jaar woedde bij verpleeghuis De Geinsche Hof in Nieuwegein, onderdeel van Zorgspectrum, was ‘atypisch’. “Je kúnt niet op álles voorbereid zijn,” bevestigt Mirjam Groenendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgspectrum. “Volledige veiligheid is een illusie.” 

Er is wel gezegd dat het geluk was dat er bouwvakkers en andere omstanders waren die te hulp schoten, inclusief de suggestie dat de veiligheid niet van geluk afhankelijk zou mógen zijn. Hoe ziet u dat?
We hebben zeker geluk gehad. En ja, van dat geluk waren we in deze situatie afhankelijk. Of dat mag? Het was niet anders. We voldeden aan alle regels. We hadden risicoanalyses gedaan. De brandweer had de reguliere controles gedaan. We hadden goed getrainde bedrijfshulpverleners. Maar bij alle plannen en oefeningen is iedereen uitgegaan van een brand die binnen ontstaat. Dat is immers vrijwel altijd het geval. En dan werk je met een ontruimingsplan op basis van compartimentering. Maar in dit geval wás er geen veilig compartiment en moest het hele gebouw in één keer ontruimd worden. En dan is alle hulp inderdaad meer dan welkom. Je kunt nu eenmaal niet voor elke cliënt een hulpverlener paraat hebben.

Dat betekent dat we sommige risico's maar gewoon moeten accepteren?

Ja, het is onmogelijk álle risico's af te dekken. Tegenwoordig willen we alles beheersen. Dat kan niet. Er zullen altijd dingen opduiken die niemand bedacht had. Dat laat onverlet dat je je tot het uiterste in moet spannen om risico's te onderkennen en maatregelen te treffen. Al vóór de brand hadden we besloten het veiligheidsmanagement verder te verbeteren. Want tussen het naleven van regels en – de illusie van – volledige veiligheid, daar zit wel iets tussen. We gaan door op de ingeslagen weg. En in zekere zin helpt de ervaring van de brand ons daarbij.

In welke zin? Wat heeft u geleerd van de brand?

Je ontdekt dat er dingen dubbel geregeld zijn. Zo hadden wij honderd meter verderop een noodopvang voorzien. Maar dan laat de brandweer bussen voorrijden omdat in hún plan staat dat slachtoffers van een ramp in de sporthal opgevangen moeten worden. Leerzaam ja. Daarnaast hebben we geleerd nóg systematischer te kijken naar veiligheid. Daardoor loop je wel tegen nieuwe dilemma's aan. Een voorbeeld. Je wilt zo veel mogelijk mensen de kans geven aanwezig te zijn bij een leuke happening. Iedereen hoort erbij - dát is onze natuurlijk houding. Als je echter ziet dat het gevaar oplevert omdat rollators een vluchtweg blokkeren, dan wordt de afweging moeilijk. De rollators horen officieel in de gang, maar mensen hebben hem liever bij de hand. Zet je de rollators toch op de gang? Laat je minder mensen toe? Van die dingen, daar ga je nog bewustere afwegingen in maken.

En meer in het algemeen? Is uw visie op veiligheid veranderd naar aanleiding van de brand?

We zijn er meer van  doordrongen dat we het niet alleen kunnen en hoeven te doen. Dat we ook in dit opzicht meer los moeten komen van wat ik noem de ‘institutionele perceptie’ – het idee dat een zorgorganisatie een op zichzelf staande eenheid is die, geïsoleerd van de rest van de maatschappij, alle verantwoordelijkheden alleen moet oppakken. Vanuit een breder, opener perspectief kun je tot andere oplossingen komen. Zo kijken we nu bijvoorbeeld of het misschien mogelijk is om via een soort alarmeringssysteem niet alleen onze eigen medewerkers maar ook bijvoorbeeld omwonenden in kunnen schakelen in geval van nood.

Bron : Actiz


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.497
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #13 Gepost op: 29 december 2011, 13:49:23
Quote: Niemand had rekening gehouden met de mogelijkheid van een brand van buitenaf waarbij de rook zich via luchtkanalen in luttele seconden door het gebouw zou verspreiden. Management en medewerkers niet, de gemeente niet en de brandweer niet.

Dit weet de brandweer wel, straatje schoonvegen heet dit.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #14 Gepost op: 30 december 2011, 18:31:12
Brandveiligheid veel zorginstellingen niet in orde

Onderzoek van vier rijksinspecties toont aan dat de brandveiligheid van veel zorginstellingen tekort schiet.
Bij 30 procent van de zorginstellingen is sprake van zulke ernstige gebreken, dat ingrijpen noodzakelijk is.

Het gaat vaak om onvoldoende brand- en rookcompartimentering, wat bij een brand kan leiden tot een snelle verspreiding van rook en vuur.

Andere conclusies zijn:
 • Gebruiksvoorschriften worden redelijk goed nageleefd
 • De bedrijfshulpverlening is niet overval op orde
 • Het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers in de zorg is vaak onvoldoende
 • De meeste zorginstellingen beschikken wel over een geïmplementeerd brandveiligheidsbeleid, maar dat beleid is vaak onvoldoende geborgd
 • Er is te weinig voorlichting over brandveiligheid aan patiënten en cliënten

Het gemeentelijk toezicht schiet tekort.
Toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen is versnipperd, niet transparant en op onderdelen onvolledig.
Voor het onderzoek is eind 2010/begin 2011 een representatieve steekproef uitgevoerd in 96 zorginstellingen.

Dertig instellingen hiervan hebben zodanige ernstige bouwkundige brandveiligheidsproblemen dat snel ingrijpen noodzakelijk is.

Bij deze instellingen zijn de betrokken gemeenten (als eerstelijns toezichthouder) en de instellingen er direct geïnformeerd.

Bron : Beveiligingswereld