Auteur Topic: Voorstel: Gratis branddeken en veiligheidshandboek voor elke woning  (gelezen 12283 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Piet V.

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 287
 • Bezoek: Belangstellende
Gratis branddeken en veiligheidshandboek voor elke woning

Ik stel voor, dat de Nederlandse overheid gratis een branddeken bezorgt bij elke woning. Daarbij kan ook een uitgebreid veiligheidshandboek worden bezorgt bij ieder woonhuis. Daardoor zal het aantal branden en ongelukken vermoedelijk dalen, en zullen de hulpdiensten vermoedelijk worden ontlast.

Bij die verspreiding kunnen ook twee mooi vormgegeven plastic stickers worden gegeven met enkele veiligheidsadviezen, bijvoorbeeld: "Bel 112, als politie, brandweer of ziekenauto snel nodig zijn.“ En: "Voorkom brand, ongelukken, pesten en geweld.“   

Stel dat de overheid goedgekeurde branddekens kan inkopen voor 4,50 euro per stuk. En stel dat de productie van het uitgebreide veiligheidshandboek in sobere uitvoering, inclusief twee stickers, mogelijk is voor 5 euro. En stel dat de huis-aan-huis-verspreiding van die producten samen 50 cent per woning kost. Dan zijn de totale kosten per woning 10 euro. Die bezorging kan zonder verpakking met een begeleidende brief per brievenbus.

Nederland telt ongeveer 7 miljoen woningen. Bij de hierboven geschatte bedragen, zou het hele project dus ongeveer 7 miljoen maal 10 euro kosten. Dat is eenmalig totaal ongeveer 72 miljoen euro. Dit inclusief eenmalig één miljoen euro voor overhead, effectonderzoek en evaluatie, en eenmalig een miljoen voor begeleidende voorlichting via radio, tv en internet. (Deze bedragen zijn schattingen.)

Daar staat tegenover, dat er naar verwachting minder leed en schade zal zijn in de komende tientallen jaren, en dat hulpdiensten en zorginstellingen vermoedelijk decennia lang minder zwaar belast zullen worden. En burgers worden door dit project vermoedelijk gestimuleerd, om zich verantwoordelijk te gedragen, en om elkaar te helpen bij problemen.

Per saldo verwacht ik dat dit project winst zal opleveren op allerlei probleemgebieden, zelfs als een deel van de verspreide veiligheidsmaterialen achteloos door burgers zou worden weggegooid, of ongebruikt zal blijven liggen.

Als een huishouden al een branddeken heeft, dan kan de gratis branddeken van de overheid als reserve worden bewaard in auto, motorfiets, boot, caravan, vakantiehuisje, bedrijf, schuur, zolder, of slaapkamer. Of men kan die branddeken van de overheid gebruiken als oefenmateriaal voor kinderen, of weggeven aan kennissen, clubs, vakantieparken, ziekenhuizen, of scholen, enzovoort.

Het veiligheidshandboek moet overtuigende motiverende, duidelijke en nauwkeurige informatie geven met afbeeldingen over de volgende onderwerpen:
- preventie en bestrijding van branden in gebouwen en voertuigen
- effectief informeren en helpen van hulpdiensten door burgers
- preventie van ongelukken in woningen en beroepen
- preventie, herkenning en behandeling van ziekten
- preventie van, en onderlinge steun bij psychosociale problemen. bijvoorbeeld huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, burenruzies, verslavingen, pesten, depressie en eenzaamheid
- preventie en oplossen van ernstige huishoudelijke en financiële problemen en dakloosheid
- preventie van, en onderlinge hulp bij verkeersongelukken.
- SOA-preventie en anticonceptie
- EHBO-instructie
- motiverende gedragsadviezen over de openbare ruimte, zoals bij grote evenementen en uitgaan, en in openbaar vervoer en winkelcentra. 
-  preventie van criminaliteit en andere vormen van immoreel gedrag, bijvoorbeeld een oproep tegen geweld, vandalisme en oplichting.
- wat te doen bij een overstroming, aanslag, bosbrand of chemisch ongeluk

Als de stroom eens zou uitvallen, en mensen kunnen daardoor geen gebruik maken van internet, kunnen ze nog wel het veiligheidshandboek raadplegen.

Op een internet-forum kunnen deskundige burgers worden uitgenodigd om onbetaald bij te dragen aan de inhoud van dat veiligheidshandboek via een website met wiki-software. De eindredactie moet daarbij in handen komen van een team van top-experts uit verschillende veiligheidsdisciplines, aangevuld met reclame-experts.

Het gebruik van uitstekende forum-software, plus hosting van een internet-forum op een veilige externe server kost slechts ongeveer honderd euro per jaar.

In een vervolg-project kan een aparte versie van het veiligheidshandboek worden gemaakt in eenvoudig Nederlands voor mensen met taal- of leerproblemen. Ook kan er een aparte versie worden gemaakt in het Turks en Arabisch voor oudere allochtonen.

Die aparte versies kunnen apart worden besteld door burgers via telefoon of email. De kosten hiervan zijn niet begrepen in de bovenstaande berekening, want die kosten hoeven pas te worden betaald door de overheid  bij uitvoering van dat vervolg-project.

Als het project goed bevalt, kan er over vijf jaar eventueel een tweede deel van het veiligheidshandboek worden verspreid door de overheid, met meer diepgaande informatie over dezelfde onderwerpen, plus een lijst met nieuwe inzichten, ontwikkelingen en web-adressen.

Deze preventie-projecten kunnen het beste worden uitgevoerd in samenwerking via internet met veel andere landen. Dit geeft namelijk meer deskundigheid en kostenbesparing door schaalvergroting, en door inpassing van bestaande deskundige voorlichtingsteksten.

Bij die internationale samenwerking kan de communicatie het best kostenbesparend worden uitgevoerd via internet, in plaats van via kostbare reizen en buitenlandse conferenties. Bij deze projecten kan ook worden samengewerkt binnen het verband van EU en VN.

------------------

Toelichting op bovenstaande voorstellen

Overheidstaak
De Nederlandse hulpdiensten zijn overbelast en het aantal burgers dat jaarlijks in problemen komt, is schrikbarend hoog. Denk daarbij aan woningbranden, verkeersongelukken, huiselijk geweld, burenruzies, SOA-besmettingen, enz.

Ik pleit onderliggend voor een sterke rol van de overheid op het gebied van voorlichting en preventie. Dat hangt samen met mijn politieke overtuiging. Dat is deels subjectief en moreel ideologisch. Ik stem links, en ik wil dat de overheid een actieve rol speelt in het beschermen van de meest kwetsbare burgers.

Ik zie daarbij een belangrijke rol voor deskundige voorlichting, gebaseerd op wetenschappelijk effectonderzoek. Het oude normatieve socialistische streven naar "verheffing van het volk“ in moraal en levensstijl, mag wat mij betreft in ere worden hersteld.  Ook via onderwijs, radio, tv en internet is veel preventieve voorlichting nodig.

Veel bezoeken aan SEH en huisarts worden overbodig na lezing van het veiligheidshandboek. En zolang de zorgverzekeraars dit initiatief niet nemen, vind ik het een taak voor de overheid. Daarbij zou samenwerking van de landelijke overheid met verzekeraars wel verstandig zijn.

De overheid kan ter zake deskundige burgers uitnodigen, om onbetaald mee te schrijven aan het handboek, via een webforum en wiki-software.

Nederlandse overheden kunnen leren om veel beter gebruik te maken van internet-forums, voor kostenbesparende burgerparticipatie bij maatschappelijke problemen en projecten. Die werkwijze vraagt wel specifieke internet-deskundigheid bij de overheid. En die aanpak vraagt om een ingrijpende omslag in denken bij beleidsmakers, van een analoge naar een digitale samenleving, met internet als cruciaal onderdeel van de infrastructuur.

Branddekens
Een branddeken is in veel gevallen van een beginnende brand een geschikt blusmiddel. En het is niet mogelijk om brandblussers landelijk te verspreiden binnen het genoemde budget. Bovendien zijn brandblussers beperkt houdbaar en zijn branddekens vrijwel onbeperkt houdbaar, en makkelijker te gebruiken dan brandblussers.

Eventueel kan wel een rookmelder worden toegevoegd aan het gratis pakket, maar veel burgers zullen dan mogelijk niet periodiek de batterij vervangen, wanneer dat nodig is. Bovendien moet er dan een rookmelder worden gezocht of gemaakt, die door brievenbussen past.

Als het positieve effect van de eerder genoemde branddekens vijftig jaar lang in heel beperkte mate zou aanhouden, door die verspreiding van branddekens, vind ik het geslaagd, want branden veroorzaken veel leed en schade. Twintig jaar zou ook al mooi zijn.

Handboek

Ik verwacht dat een veiligheidshandboek gemiddeld veel langer bewaard zal worden dan een preventiefolder. Daarbij kunnen onveiligheidsgevoelens hopelijk worden verminderd door een luchtige en inspirerende toon en aantrekkelijke afbeeldingen. Daarvoor zijn reclame-experts nodig. 

Het handboek moet mensen leren en overtuigen om ook andere blusmiddelen aan te schaffen, die niet door de brievenbus passen. En om hun levensstijl en mentaliteit aan te passen. Daarom moeten er ook reclame-experts meewerken aan het opstellen van de teksten en afbeeldingen in het boek en op de bijbehorende website. 

Burgers kunnen via dat boek ook leren om branden te voorkomen, en om bijvoorbeeld een tuinslang en brandblusser op te hangen om een brand te blussen.

Het handboek moet mensen ook bewust maken van het bystander-effect en andere relevante sociaal-emotionele mechanismen. Daardoor kunnen de lezers proactief en bewust hun mentaliteit en rol bij ongelukken bijsturen. Van passieve en machteloze omstander naar geïnformeerde, actieve en betrokken medeburger. Mensen kunnen ook leren uit dat boek, dat helpen voldoening geeft, en goed is voor prettige en duurzame sociale verbanden.

Als bijvoorbeeld slechts tien procent van de Nederlanders door dat boek meer kennis en inzichten zou opdoen, en zijn leefstijl in positieve zin aanpast, vind ik dat een waardevol resultaat. Uit een schriftelijke enquête achteraf, kunnen de effecten van het project worden gemeten op gedrag en opinie van burgers. Daarbij is een representatief getrokken steekproef van 100 respondenten al genoeg. Zo’n beperkt wetenschappelijk onderzoek is niet heel kostbaar. 

De overheid moet dergelijke veiligheidshandboeken ook als verplichte leerstof voorschrijven voor allerlei opleidingen. En dat moet worden aangevuld met instructie-video’s op internet, die iedereen gratis moet kunnen bekijken. En met internet-forums waar iedereen vragen kan stellen aan top-experts, op relevante gebieden, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, pestpreventie en gang prevention.

Ik ga er vanuit, dat het veiligheidshandboek door een deel van de Nederlanders ongelezen zal worden weggegooid. Maar als bijvoorbeeld één op de tien Nederlanders er wel iets belangrijks door leert, is dat al winst. En het project genereert hopelijk media-aandacht en discussie.

Het boek moet mensen ook stimuleren, om de informatie door te vertellen aan anderen. Want het juichend binnen gehaalde individualisme van de seventies, is bij velen doorgeslagen in desinteresse voor het leed van anderen, en is vaak verworden tot cynisme en immoreel en onverantwoordelijk gedrag.

In het handboek kunnen ook beknopte instructies staan over over "disaster preparation“, PTSS-preventie en stress-management. Dat liefst in overleg met buitenlandse top-experts van American Red Cross en FEMA. Dit liefst via kostenbesparende internet-communicatie, in plaats van overleg in kostbare conferentieoorden en sjieke hotels.

Ik ben niet tegen een Engelstalige versie van het handboek voor buitenlanders, maar er zijn veel oudere Turken en Marokkanen in bepaalde stedelijke regio’s in Nederland, die geen Engels of Nederlands spreken. Vandaar mijn voorstel voor een versie in het Turks en Arabisch, liefst ook in eenvoudiger bewoordingen en minder ingewikkeld dan de gewone versie van het boek.

Engels sprekende immigranten in Nederland hebben vaak wel toegang tot internet. Dat betreft vaak expats in de grote steden, en Afrikanen en Aziaten.

Stickers
Voorlichtingsstickers zullen misschien geen enorm effect hebben, maar zijn relatief goedkoop toe te voegen aan het genoemde voorlichtingspakket. Er kan naar effect-onderzoeken worden gezocht op dat gebied via Google. Gecombineerde zoekterm hiervoor: sticker behavior effects research prevention education information campaign, enz.

Er zijn mensen die in een noodgeval in niet snel kunnen beslissen om 112 te bellen. Bijvoorbeeld door onervarenheid (kinderen), gebrek aan motivatie en empathie, nonchalance, dementie, ziekte (bijvoorbeeld griep of delier), autisme, dronkenschap, drugs, taalproblemen, verstandelijke handicap, psychiatrische of emotionele problemen zoals depressie, ernstige vermoeidheid, slaperigheid, boosheid, verdriet, paniek, enzovoort. De sticker kan een deel van hen mogelijk helpen, om toch 112 te bellen als dat nodig is.

Bovendien vinden veel mensen het moeilijk, om de alarmcentrale snel en effectief  te informeren over een incident. Daarover moet het boek zeer uitgebreide en duidelijke instructies geven, die gelezen moeten worden, voordat het een keer nodig is.

De stickers kunnen bijvoorbeeld worden opgeplakt in een wc, kinderkamer, schuur, agenda, bureaulade, kantoorpand, winkelpand, werkplaats, laboratorium of boot. Of op een koelkast, telefoon-oplader, binnenkant van de meterkast of keukenkast-deurtje, brandblusser, branddeken-houder, gereedschapskist, laptop, kinderfiets, auto-dashboard, enz.   

Kosten
Mijn plan is een concept-voorstel in de eerste fase. Ik nodig iedereen uit om mijn globale en voorlopige schattingen en voorstellen te verbeteren, en waar mogelijk op basis van onderbouwde feiten, met vermelding van weblinks. 

Veel buitenlandse overheden hebben al uitstekende voorlichtingsteksten op internet gepubliceerd op de genoemde probleemgebieden. Zie bijvoorbeeld de websites van FEMA, CDC en American Red Cross in de VS. Het kost niet heel veel moeite, om daar de pareltjes uit te zoeken en die te vertalen in het Nederlands, en om ze zo nodig aan te passen aan de Nederlandse situatie.

Daarvoor moet wel toestemming worden gevraagd, en moet misschien geld worden betaald. Dat kan eenvoudig geregeld worden via emails, webchat,  video-conferenties en publieke web-forums.

In een latere fase kan geleidelijk worden geprobeerd om hulpdiensten in de EU meer internationaal te laten samenwerken. Ook bijvoorbeeld bij het kostenbesparend ontwikkelen van nieuwe uniformen in verschillende klimaatversies. Een gezamenlijke Europese voertaal (Engels) zou daarbij erg helpen.


Piet V.

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 287
 • Bezoek: Belangstellende
Verplicht veiligheidspakket in elke woning
Ik stel voor, dat in elk woning een veiligheidspakket verplicht aanwezig is. Daarmee bedoel ik:
- het veiligheidshandboek, zoals eerder in dit topic besproken is
- een zeer uitgebreide EHBO-set
- een branddeken
- een brandblusser
- een tuinslang, die is aangesloten op de waterleiding
- een kettingladder op elke woonlaag, waar een bed met beddegoed staat
- een opgeladen mobiele telefoon
- een rookmelder die werkt, op elke woonlaag, onderling draadloos gekoppeld
- een noodpakket zoals al door de overheid wordt geadviseerd
- een set persoonlijke beschermingsmiddelen voor diverse technische werkzaamheden

Door zo'n veiligheidspakket verplicht te stellen in elke woning, kunnen hulpdiensten volgens mij worden ontlast. Dat kan kosten besparen, en dan is er vaker een ambulance of brandweerauto beschikbaar in de buurt.

Deze verplichting kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd door de overheid. En die controle hoeft niet waterdicht te zijn. Het zou al een heel mooi resultaat zijn, als door deze verplichting voorlopig de helft van de woningen wordt uitgerust met zo'n veiligheidspakket.

De controleurs verdienen zichzelf terug, door de boetes die ze opleggen. Bij die controles kan tevens de aansluiting van gastoestellen worden gecontroleerd.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.362
 • Bezoek: Brandweer
Ik mis een familiepakket condooms, doe het veilig is toch het advies?

Verder mis ik eigenlijk de zin, het wettelijk kader, grondrechten, rechten die de burgers moeten beschermen tegen de overheid. De grondrechten zijn te vinden in Hoofdstuk 1 van de Grondwet. De klassieke grondrechten zijn beschreven in artikel 1 tot en met artikel 18, de sociale grondrechten in artikel 19 tot en met 23. Dit artikel geeft een overzicht van de grondrechten.

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.


Piet V.

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 287
 • Bezoek: Belangstellende
Ik mis een familiepakket condooms

Liever jaarlijks een gratis SOA-test. En elke tien jaar een verplichte SOA-test.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.362
 • Bezoek: Brandweer
Liever jaarlijks een gratis SOA-test. En elke tien jaar een verplichte SOA-test.

Betaald door het bekende merk!

En die het dagelijks doen, wekelijks en maandelijks, gokken er verder maar op los.
Piet V.

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 287
 • Bezoek: Belangstellende
Ik stel voor, dat in elke woning een veiligheidspakket verplicht aanwezig is. (...) een set persoonlijke beschermingsmiddelen voor diverse technische werkzaamheden.

Ik zal dat specificeren:

Veiligheidshandschoenen met polsbescherming:

visitors can't see pics , please register or login


http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/1250/1253/73e7aa10-a41c-4042-91e3-3d203684e91b.jpg


Veiligheidsbril:

visitors can't see pics , please register or login


http://ecx.images-amazon.com/images/I/81KJ7znbaTL._SL1500_.jpg


Oordopjes:

visitors can't see pics , please register or login


http://multimedia.3m.com/mws/media/698012P/classic-ear-plug.jpg


Opvouwbaar FFP3 ademmasker voor asbest en andere typen fijn stof:

visitors can't see pics , please register or login


http://tewipackshop.de/media/images/popup/3m_maske_9332.jpg


Een brandvluchtmasker bij elk bed:

visitors can't see pics , please register or login


http://www.matisec.com/sites/default/files/imagecache/produit_zoom/produits/cagoule-auto-sauveteur-filtrante.jpg


Stevige schoenen voor het werken met een puntig mes of gereedschap dat op een voet kan vallen, voor sneeuw, enz:

visitors can't see pics , please register or login


http://www.barratts.co.uk/images/caterpillar-caterpillar-caterpillar-caterpillar-caterpillar-caterpillar-caterpillar-caterpillar-caterpillar-leather-cat-colorado-brown-ankle-boots-work-uniform-shoes-safety-shoes-boots-p8030-22196_zoom.jpg


Daarnaast een groot en klein veilig huishoudtrapje:

visitors can't see pics , please register or login


https://static.gamma.nl/mam/celum/celum_assets/8855335600158_8711563158368_1_79465_tif_picture_Fullsize.jpg


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.362
 • Bezoek: Brandweer
Mis nog wat;

Waterbed met safe knife
Blauwazuurcapsule
Robot
Dildo
Bord Open vuur en roken verboden
Bord 65>>>>woning te huur
Sirene aan de buitenzijde pand, de tekst die daarbij past, sluit ramen en deuren en blijf binnen, er is geen gevaar voor de volksgezondheid, is ons inmiddels geïndoctrineerd.
Standaard afscheidsbrief, die begint met, betaalde mijn leven lang maar behaalde resultaten uit het verleden boden geen garantie voor het heden, er waren rovers in schaapkledij. De ene zijn dood is de ander zijn brood!


Piet V.

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 287
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #7 Gepost op: 19 juli 2016, 13:34:17
Verplicht veiligheidspakket in elke woning
Ik stel voor, dat in elk woning een veiligheidspakket verplicht aanwezig is. Daarmee bedoel ik:
- het veiligheidshandboek, zoals eerder in dit topic besproken is
- een zeer uitgebreide EHBO-set
- een branddeken
- een brandblusser
- een tuinslang, die is aangesloten op de waterleiding
- een kettingladder op elke woonlaag, waar een bed met beddegoed staat
- een opgeladen mobiele telefoon
- een rookmelder die werkt, op elke woonlaag, onderling draadloos gekoppeld
- een noodpakket zoals al door de overheid wordt geadviseerd
- een set persoonlijke beschermingsmiddelen voor diverse technische

De overheid moet mensen tegen zichzelf beschermen. Nog beter zou het daarom zijn, als deze verplichting voor veiligheidsproducten in elke woning nog verder zou gaan, vooral op het platteland, waar de opkomsttijden van de brandweer gemiddeld veel te lang zijn. Die verplichting kan als volgt worden uitgebreid:

- Minstens één middelgrote of grote brandblusser op elke verdieping, die bewoond wordt.
- Minstens één branddeken in elke ruimte.
- Een zeer uitgebreid veiligheidshandboek van duizend pagina's, verdeeld over vier boeken, in de talen van alle vaste bewoners. Elk hoofdstuk daarin moet zijn voorzien van een duidelijke samenvatting.
- Op elke woon-etage een werkende, brandwerende dunne rubberen brandslang op haspel, die vast is aangesloten op de waterleiding, voorzien van een duidelijk bord waarop staat: Brandslang. Die brandslang moet alle uithoeken van de etage kunnen bereiken. Er moet ook een sproeistand op de brandslang zitten.
- Een brandvluchtmasker of militair gasmasker bij elk bed.
- Een rookmelder in elke ruimte.
 
En in elke auto moet een middelgrote of grote brandblusser verplicht worden, plus een brandveiligheidsmasker. Daardoor kunnen kunnen voorbijgangers helpen met blussen bij een woningbrand of voertuigbrand, voordat de brandweer arriveert. In het veiligheidshandboek moet worden beschreven, wanneer dat veilig kan, en hoe dat moet.

Bij nader inzien, lijkt het me ook beter, dat die verplichtingen toch wél intensief worden gecontroleerd, met een hoge boete, die verder wordt verdubbeld bij elke herhaling.

De overheid moet precies aangeven op een website, welke brandveiligheidsproducten goed zijn, met merk, adviesprijs en typenummer. Die producten moeten daartoe door de brandweer worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteits-tests.

Ook moet veiligheid in allerlei vormen, een verplicht en belangrijk vak worden op de meeste opleidingen, waar veel aandacht aan moet worden besteed. Het moet ook een aanzienlijk deel uitmaken van de examenstof op allerlei opleidingen.

De overheid moet burgers ook leren via massamedia, hoe ze zélf veilig  brandblussers kunnen controleren op goede werking. En de overheid moet verplichten, dat brandblussers zodanig zijn ontworpen, dat die controle eenvoudig is.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.362
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #8 Gepost op: 19 juli 2016, 15:09:18
De overheid moet mensen tegen zichzelf beschermen. Nog beter zou het daarom zijn, als deze verplichting voor veiligheidsproducten in elke woning nog verder zou gaan, vooral op het platteland, waar de opkomsttijden van de brandweer gemiddeld veel te lang zijn. Die verplichting kan als volgt worden uitgebreid:

- Minstens één middelgrote of grote brandblusser op elke verdieping, die bewoond wordt.
- Minstens één branddeken in elke ruimte.
- Een zeer uitgebreid veiligheidshandboek van duizend pagina's, verdeeld over vier boeken, in de talen van alle vaste bewoners. Elk hoofdstuk daarin moet zijn voorzien van een duidelijke samenvatting.
- Op elke woon-etage een werkende, brandwerende dunne rubberen brandslang op haspel, die vast is aangesloten op de waterleiding, voorzien van een duidelijk bord waarop staat: Brandslang. Die brandslang moet alle uithoeken van de etage kunnen bereiken. Er moet ook een sproeistand op de brandslang zitten.
- Een brandvluchtmasker of militair gasmasker bij elk bed.
- Een rookmelder in elke ruimte.
 
En in elke auto moet een middelgrote of grote brandblusser verplicht worden, plus een brandveiligheidsmasker. Daardoor kunnen kunnen voorbijgangers helpen met blussen bij een woningbrand of voertuigbrand, voordat de brandweer arriveert. In het veiligheidshandboek moet worden beschreven, wanneer dat veilig kan, en hoe dat moet.

Bij nader inzien, lijkt het me ook beter, dat die verplichtingen toch wél intensief worden gecontroleerd, met een hoge boete, die verder wordt verdubbeld bij elke herhaling.

De overheid moet precies aangeven op een website, welke brandveiligheidsproducten goed zijn, met merk, adviesprijs en typenummer. Die producten moeten daartoe door de brandweer worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteits-tests.

Ook moet veiligheid in allerlei vormen, een verplicht en belangrijk vak worden op de meeste opleidingen, waar veel aandacht aan moet worden besteed. Het moet ook een aanzienlijk deel uitmaken van de examenstof op allerlei opleidingen.

De overheid moet burgers ook leren via massamedia, hoe ze zélf veilig  brandblussers kunnen controleren op goede werking. En de overheid moet verplichten, dat brandblussers zodanig zijn ontworpen, dat die controle eenvoudig is.

We wonen en verblijven gelukkig in Nederland, indoctrinatiemethodiek werkt gelukkig hier niet echt, tenzij we het hebben over een secte-vorm, die volger de leider(s) Hier bestaat de vrijheid van handelen en niet alles gegoten binnen u moet dit en u moet dat. Dat wil niet zeggen dat er hier ook niet iets van die cultuur aan het ontstaan is, met managers aan de basis, kosten/baten! Van burgers wordt het nodige verwacht om vervolgens overgeleverd te zijn aan vormen van willekeur. Brandgerucht we zien het steeds vaker en we geven de melder de schuld dat die onvoldoende duidelijk was in zijn melding! Triest en ook waar, sturen het liefst een S.I.V. met Dreft en 400 liter water, (woning/gebouw)brand valt niet te blussen daarmee maar het is goed voor de motivatie en aperte leugenaars en hun (op)voorlichters! Voordeel genieten ze ook van de Inspectie, die onderzoekt gewoonweg niet en laat het over aan ingeleverde analyses (slager verkoopt geen fout vlees)

Uw retoriek, want dat is het inmiddels, werkt niet hier, dus mijn advies, pak uw biezen, want elders is het allemaal beter. Zo mag u denken maar een meerderheid denkt hier anders en kiest/stemt ook anders!


Piet V.

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 287
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #9 Gepost op: 02 augustus 2016, 14:10:24
Verplichting koppelbare rookmelders

Ik stel voor, dat de landelijke overheid verplicht stelt, om een draadloos gekoppelde rookmelder op te hangen in elke droge ruimte, in woningen. Want daarmee is volgens mij enorme winst te behalen qua brandpreventie en brandbestrijding, tegen beperkte kosten.

De projectgroep RemBrand pleit voor verplichte rookmelders in alle woningen, naast andere maatregelen voor brandveiligheid. Dat staat in hun onderzoeksrapport: 'RemBrand - Brandveiligheid is coproductie', 2015.

Op pagina 30 staat: "Voor het landelijke niveau ziet de agenda voor minder brand, minder slachtoffers en minder schade er dan als volgt uit, waarbij per thema indicatief de belangrijkste acties en actoren zijn aangegeven:

1 Het bekorten van de ontdekkingstijd door het verbeteren van de rookmelderdichtheid. Door het verplichten van rookmelders, het bevorderen van landelijke en lokale voorlichtingsacties, het daadwerkelijk plaatsen van rookmelders en het bevorderen van innovaties op het gebied van snelle branddetectie en -melding. Actoren: Ministerie van BZK / Wonen en Rijksdienst, Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland en gemeenten."

file:///C:/Users/A/AppData/Local/Temp/handreiking_rb-1.pdf

http://www.brandweernederland.nl/wat_doen_we/thema-(brand)veilige/rembrand/@41908/brandweer-plaatst/

Zelfs als er weinig controle zou zijn op die verplichting tot het plaatsen van rookmelders, geeft die verplichting volgens mij vermoedelijk een duidelijker signaal naar de burgers, dan de huidige vrijblijvende aanbevelingen om rookmelders te kopen. Hoewel de reactie van individuele burgers op die verplichting, kan afhangen van de mate, waarin men gezagsgetrouw is, of de neiging heeft, om zich af te zetten tegen overheidsverplichtingen.


Motiverende publieksvoorlichting

Daarom blijft ook overtuigende voorlichting nodig. Onder andere via indrukwekkende video's, die vertoond worden in het onderwijs en via massamedia.

Dergelijke video's moeten worden uitgewisseld met veel andere landen, voor meer deskundigheid en kostenbesparing. De Nederlandse overheid heeft veel teveel de neiging om zelf het wiel te willen uitvinden op allerlei gebieden, waarmee enorm veel geld wordt verspild. Dat komt onder andere, doordat veel Nederlandse beleidsmakers onvoldoende kennis hebben van de Engelse taal. Daardoor werkt de Nederlandse overheid veel te weinig samen met top-experts uit andere landen.


Productvoorlichting

Veel burgers weten nu niet, welke specifieke producten ze het best kunnen kopen op het gebied van brandveiligheid. Dat geldt onder andere voor rookmelders, blusmiddelen, brandveilige bouwmaterialen, enz. Er moet daarbij duidelijk worden gepubliceerd welke merken en typen het meest geschikt zijn, en de beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben. En waar die producten te koop zijn.

De landelijke overheid zou daarover veel duidelijker adviezen moeten geven, onderbouwd met test-rapporten en vergelijkend product-onderzoek, zoals we dat kennen van de Consumentenbond. Ook is het nodig dat er internet-fora komen, waar burgers vragen kunnen stellen aan top-experts op die gebieden, in dienst van de overheid.
berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.362
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #10 Gepost op: 02 augustus 2016, 19:21:12
Verplichting koppelbare rookmelders

Ik stel voor, dat de landelijke overheid verplicht stelt, om een draadloos gekoppelde rookmelder op te hangen in elke droge ruimte, in woningen. Want daarmee is volgens mij enorme winst te behalen qua brandpreventie en brandbestrijding, tegen beperkte kosten.

De projectgroep RemBrand pleit voor verplichte rookmelders in alle woningen, naast andere maatregelen voor brandveiligheid. Dat staat in hun onderzoeksrapport: 'RemBrand - Brandveiligheid is coproductie', 2015.

Op pagina 30 staat: "Voor het landelijke niveau ziet de agenda voor minder brand, minder slachtoffers en minder schade er dan als volgt uit, waarbij per thema indicatief de belangrijkste acties en actoren zijn aangegeven:

1 Het bekorten van de ontdekkingstijd door het verbeteren van de rookmelderdichtheid. Door het verplichten van rookmelders, het bevorderen van landelijke en lokale voorlichtingsacties, het daadwerkelijk plaatsen van rookmelders en het bevorderen van innovaties op het gebied van snelle branddetectie en -melding. Actoren: Ministerie van BZK / Wonen en Rijksdienst, Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland en gemeenten."

file:///C:/Users/A/AppData/Local/Temp/handreiking_rb-1.pdf

http://www.brandweernederland.nl/wat_doen_we/thema-(brand)veilige/rembrand/@41908/brandweer-plaatst/

Zelfs als er weinig controle zou zijn op die verplichting tot het plaatsen van rookmelders, geeft die verplichting volgens mij vermoedelijk een duidelijker signaal naar de burgers, dan de huidige vrijblijvende aanbevelingen om rookmelders te kopen. Hoewel de reactie van individuele burgers op die verplichting, kan afhangen van de mate, waarin men gezagsgetrouw is, of de neiging heeft, om zich af te zetten tegen overheidsverplichtingen.


Motiverende publieksvoorlichting

Daarom blijft ook overtuigende voorlichting nodig. Onder andere via indrukwekkende video's, die vertoond worden in het onderwijs en via massamedia.

Dergelijke video's moeten worden uitgewisseld met veel andere landen, voor meer deskundigheid en kostenbesparing. De Nederlandse overheid heeft veel teveel de neiging om zelf het wiel te willen uitvinden op allerlei gebieden, waarmee enorm veel geld wordt verspild. Dat komt onder andere, doordat veel Nederlandse beleidsmakers onvoldoende kennis hebben van de Engelse taal. Daardoor werkt de Nederlandse overheid veel te weinig samen met top-experts uit andere landen.


Productvoorlichting

Veel burgers weten nu niet, welke specifieke producten ze het best kunnen kopen op het gebied van brandveiligheid. Dat geldt onder andere voor rookmelders, blusmiddelen, brandveilige bouwmaterialen, enz. Er moet daarbij duidelijk worden gepubliceerd welke merken en typen het meest geschikt zijn, en de beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben. En waar die producten te koop zijn.

De landelijke overheid zou daarover veel duidelijker adviezen moeten geven, onderbouwd met test-rapporten en vergelijkend product-onderzoek, zoals we dat kennen van de Consumentenbond. Ook is het nodig dat er internet-fora komen, waar burgers vragen kunnen stellen aan top-experts op die gebieden, in dienst van de overheid.

Niet gespeend door enige kennis van zaken liet hij zijn gedachte de vrije loop.

Bouwbesluit, Bouwcentrum, TNO, Stabu, NEN, CE, EN 1090, enz. enz.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #11 Gepost op: 06 augustus 2016, 10:29:34

- Een brandvluchtmasker of militair gasmasker bij elk bed.

Wat moet ik met een gasmasker naast m,n nest?


tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 26.654
 • Geslacht: Man
  • Brandbase
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #12 Gepost op: 06 augustus 2016, 10:33:16
Wat moet ik met een gasmasker naast m,n nest?

Misschien is het eten bij uw partner wel zo gevallen dat deze de hele nacht flink aan het gassen is?  of ergens anders voor

Piet vertel het ons ?


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.362
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #13 Gepost op: 06 augustus 2016, 15:30:58
Nu moet ik wel opmerken dat Vluchtmasker zo gek nog niet is! Mooi voorbeeld in China op iedere Hotelkamer hangen er gelijk aantal aan bedden in de kamer, kosten werkelijk amper iets daar, zeg maar €2,- en zijn goed voor 30 minuten vluchttijd. Langere vluchttijd kan ook maar die zijn iets duurder. Pak je hem uit de muurbeugel dan gaat tevens het alarm bij de loge af, kan Gooi & Vechtstreek nog iets van leren!

In Nederland zijn Vluchtmaskers relatief nog prijzig, keurmerk kost ook iets, daarnaast niet voor een ieder geschikt, hoewel als de nood hoog is vervallen al snel bezwaren.

Aantal korpsen gebruik inmiddels vluchtmasker ook bij redding!Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #14 Gepost op: 06 augustus 2016, 15:36:01
Ik zeg ook niks over een vluchtmasker, wij hebben ze ook op de TSen. Ik ben alleen zo nieuwschierig wat ik met een gasmasker naast m,n nest moet. ::)