Auteur Topic: Wakker dier luid de noodklok rond brandgevaarlijke stallen.  (gelezen 25641 keer)

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #30 Gepost op: 18 februari 2011, 20:02:03
Nieuwsbrief Varkenshouderij LTO Noord: 'Brandpreventie is winst'   


Brandpreventie staat in de belangstelling. Een brand op een veehouderijbedrijf is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Er komen veel dieren bij om en voor de veehouder en zijn gezin is het een emotioneel drama als je dit overkomt. De economische schade is enorm.
 
De afgelopen vijf jaar waren er ruim 750 stalbranden. Hierbij vielen ruim 750.000 dode dieren te betreuren. Belangrijke oorzaken van brand zijn kortsluiting, werkzaamheden met elektrische apparatuur en oververhitting van elektrische installaties. Het onderwerp brand in veestallen staat inmiddels op de politieke agenda. Wakker Dier voert campagne voor brandveilige stallen. Er wordt aangedrongen op meer en betere wettelijke voorschriften en verzekerings- maatschappijen scherpen hun voorwaarden aan en verhogen de premies. Ook varkenshouderijbedrijven worden hiermee geconfronteerd. Het is goed dat er met ons wordt meegekeken naar het verbeteren van de brandveiligheid. Wat echter dreigt is een onpraktisch boekwerk met extra eisen en hoge kosten waarmee onze dieren uiteindelijk niet beter zijn beschermd. LTO wil voorkomen dat het die kant op gaat. Daarom is het noodzakelijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen en afspraken te maken met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen over maatregelen die effectief en praktische toepasbaar zijn. Een keurmerk kan hierin eenbelangrijke rol spelen.
 
LTO is inmiddels in overleg met verzekeraars en er is een netwerkgroep actief waarin varkenshoudedrs met elkaar kijken naar de mogelijkheden om brandpreventie en brandbestrijding te verbeteren. Als sector zullen we zelf antwoord moeten geven op de vragen die maatschappij en politiek stellen. Wat mij betreft zetten we onze oplossingen ook om in concrete voorschriften en koppelen we die aan ons eigen kwaliteitsysteem IKB varken. Dan laten we opnieuw zien dat we staan voor de veiligheid en de gezondheid van onze dieren en we ons hierop onafhankelijk laten toetsen. Extra wettelijke maatregelen zijn dan niet nodig. Natuurlijk zal dit eerst extra kosten met zich meebrengen. Mijn overtuiging is dat die gering zullen zijn en we die ruimschoots kunnen terugverdienen via premiekortingen van onze verzekeraars.
 
Op 24 maart a.s. is er een congres over brandveiligheid en stallen. LTO Nederland is een van de deelnemende partijen. Het is winst als we dan concrete voorstellen kunnen presenteren.
 
Henk Boelrijk
secretaris vakgroep varkenshouderij
 
 
LTO.nl


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #31 Gepost op: 25 februari 2011, 06:53:10
24 maart 2011 Congres Brand in veestallen

http://www.nifv.nl/web/show/id%3D209694

Het aantal dieren dat omkomt bij branden in veestallen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit blijkt ook uit het onlangs verschenen onderzoeksrapport ‘Brand in veestallen’. Het onderwerp staat dan ook volop in de belangstelling van brandweer, bestuurders, belangenbehartigers en politiek. Reden voor het NIFV om op 24 maart 2011 een congres over dit actuele thema te organiseren.

Programma
Het congres is vooral bedoeld om de belanghebbende partijen met elkaar in contact te brengen, om de problematiek te bespreken en kennis, inzichten, standpunten, mogelijkheden en onmogelijkheden uit te wisselen; dit als aanzet om oplossingen te onderzoeken.

Aan het programma nemen sprekers van de verschillende partijen deel om het onderwerp van alle kanten te belichten. Deelnemers kunnen actief meedenken en meepraten. Dagvoorzitter is Hans Hopster, lector Welzijn van Dieren van Hogeschool Van Hall Larenstein.

Voor wie?
Het congres is bestemd voor alle bij het onderwerp betrokken partijen, zoals preventisten van de regionale en gemeentelijke brandweer, beleidsadviseurs en bestuurders van overheden, politieke vertegenwoordigers, branchepartijen veehouderij, bouwers dierenverblijven, belangenbehartigers van dieren en verzekeraars.

Praktische informatie
Wilt u meer informatie over de wijze van aanmelden, ga dan naar Praktische informatie.

Datum en locatie
Het congres Brand in veestallen vindt plaats op donderdag 24 maart 2011 bij het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) in Arnhem.

Kosten
Deelname kost € 165,- per persoon.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor het congres via Mijn.NIFV.nl. Minimaal een week van tevoren ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Dossier Brand in veestallen
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het dossier Brand in veestallen op www.infopuntveiligheid.nl


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #32 Gepost op: 17 maart 2011, 17:08:09
Geachte minister,

De afgelopen 5 jaar zijn meer dan een miljoen dieren in de vee-industrie om het leven gekomen bij een stalbrand. Veel van deze branden, en daarmee slachtoffers, hadden voorkomen kunnen worden.

Binnen de huidige bouwregelgeving valt een stal onder lichte industrie. Daarmee wordt een kip, koe of varken in een stal niet beter beveiligd tegen brand dan een opslagloods met wc-rollen. Terwijl een dier geen wc-rol is, maar een levend wezen dat gevoelig is voor pijn en niet voor zichzelf kan opkomen. Wakker Dier vraagt u dan ook zo snel mogelijk dieren te beschermen tegen brand.

Wij verwachten van u in 2011 een uitgebreid pakket maatregelen, voor bestaande en voor nieuw te bouwen stallen, waarmee:

1.branden voorkomen worden. Denk hierbij aan brandveiligere bouwvoorschriften, periodieke controles van elektrische installaties en voorlichting voor boeren.
2.dieren bij brand nog een kans maken. De brandweer moet de mogelijkheid krijgen om dieren te redden. Denk hierbij aan verplichte brandmelders, bluswater en bijvoorbeeld sprinklers.
3.dieren snel worden geholpen na een brand. Bijvoorbeeld goede voorlichting voor hulpverleners, veeartsen en boeren zodat dieren na een brand zo snel mogelijk geholpen worden om ernstig lijden te voorkomen.
Onlangs verscheen het rapport Branden in Stallen van LTO en de Dierenbescherming met aanbevelingen hoe branden in de toekomst moeten en kunnen worden voorkomen. Laat het rapport niet in de la liggen, maar bescherm dieren tegen brand.

Wij vernemen graag op korte termijn een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

Wakker Dier

Wakker dier.nl


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #33 Gepost op: 18 maart 2011, 16:31:52
Brandweer: meer invloed op bouw stallen

vrijdag 18 maart 2011 | 07:55 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 18 maart 2011 | 08:54

ENSCHEDE/ GEESTEREN - De brand in een varkensstal donderdag in Geesteren is de achtste stalbrand met dode dieren dit jaar in Nederland. De teller staat daarmee op 90.000 stuks verbrand vee. Vorig jaar sneuvelden 180.000 dieren bij brand. Twentse brandweerlieden bekennen dat ze niet graag naar stalbranden gaan.

Er is vaak niets meer te redden, terwijl de dieren gillend in de vlammenzee verdwijnen. De brandweer steekt liever energie in preventie.

De afdeling risicobeheersing van de brandweer Twente zegt dat nieuwe, grote stallen brandveiliger worden omdat boeren niet het risico op omvangrijke schade willen lopen. De brandveiligheid van oude stallen laat echter te wensen over. Samen met de landbouworganisatie LTO trekt de brandweer door de regio om te adviseren over brandveilig materiaal, dat de bouwkosten nauwelijks zou opdrijven.

Lees verder http://www.tctubantia.nl/regio/twente/8340757/Brandweer-meer-invloed-op-bouw-stallen.ece


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #34 Gepost op: 26 maart 2011, 08:56:35
Geen brand in veestallen

http://www.brandveilig.com/nieuws/geen-brand-in-veestallen-31998
25-03-2011
 
Gisteren werd bij het NIFV een congres gehouden over het actuele onderwerp brand in stallen. Diverse belangenbehartigers spraken over de problemen en mogelijke oplossingen. Iedereen was het er over eens dat het aantal dierenslachtoffers moet worden teruggedrongen, alleen de manier waarop blijft een punt van discussie.
Lector brandveiligheid René Hagen vertelde dat de bouwregelgeving is gebaseerd op vluchttijden van personen uit een brandend gebouw. Maar bij dieren is er geen sprake van vluchten. Het toepassen van de huidige regelgeving op stallen is dan ook een kunstgreep volgens Hagen. Omdat een dier niet kan vluchten moet voorkomen van brand het uitgangspunt zijn bij stallenbouw. “Vergeet de repressie. De ervaring leert dat dieren bij brand doodgaan. Door de directe gevolgen van brand of door stres of euthanasie. Het is daarom belangrijk dat we proberen brand te voorkomen.”

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil dat de regelgeving zo snel mogelijk wordt aangepast. “Wij hebben besloten om dieren in stallen te stoppen. Dan hebben we ook de morele plicht om voor de veiligheid in te staan. In Nederland geven we 12% van ons inkomen uit aan voedsel. Stel dat we 14% zouden uitgeven, dan kan iedereen biologisch eten en is deze hele discussie niet meer nodig.”

De overheid zet in op het vergroten van bewustzijn onder veehouders. Er is geen behoefte aan meer regels waardoor de regeldruk wordt verhoogd en daarnaast moeten ook nieuwe regels worden gehandhaafd terwijl dit al een probleem is bij de huidige regels. Louise Veerbeek van het ministerie van EL&I “Er is nu weinig zicht op naleving van bestaande regelgeving. Dat moet eerst in kaart worden gebracht. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Er bestaat een keurmerk brandveilige stal en er is ook een keurmerk voor elektrische installaties. In de varkenshouderij is er een netwerk brandveiligheid. Dit zou er bijvoorbeeld ook kunnen komen in andere sectoren.” De regering is bezig met het opstellen van een Plan van Aanpak brandveiligheid van stallen. Veerbeek verwacht dat dit er voor de zomer zal komen.

Lees hier de scriptie brand in veestallen van Madelaine Looije en Michelle van Ravenstein-Smit.
Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #35 Gepost op: 26 maart 2011, 09:00:15
Beperken stalbranden door periodieke controle en veilig werken

http://www.verzekeraars.org/sitewide/general/nieuws.aspx?action=view&nieuwsid=954
Nieuwsbericht - 25 maart 2011

Het Verbond pleit voor maatregelen ter voorkoming van branden die tegen geringe kosten toepasbaar zijn in alle veestallen. Volgens het Verbond kan het meeste rendement worden behaald door het periodiek controleren van elektrische installaties. Veiliger werken in en rond stallen bij het uitvoeren van onderhoud staat op de tweede plaats. Het Verbond deed deze suggesties gisteren tijdens het druk bezochte NIFV-congres ‘Brand in veestallen’.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid in veestallen ligt bij de ondernemer, maar verzekeraars staan hen graag ter zijde met veiligheidsadviezen. Het Verbond levert zijn input eveneens in de werkgroep onder leiding van het ministerie van EL&I die voor de zomer een plan van aanpak zal opleveren. In deze werkgroep nemen eveneens deel LTO Nederland, Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Tijdens het congres werd de suggestie gedaan dat verzekeraars onderling afspraken zouden kunnen maken over acceptatiecriteria om dit probleem uit de wereld te helpen. Het Verbond benadrukt dat dit niet mogelijk is. Verzekeraars moeten immers zelfstandig hun beleid bepalen. Wel kunnen verzekeraars hun expertise over brandveiligheid in de discussie inbrengen.

In de bijlage treft u ook de aanbevelingen die het Verbond tijdens het congres deed.

De presentaties zijn vanaf maandag beschikbaar via www.nifv.nl.


Firefighter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 10.869
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Forum
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #36 Gepost op: 04 april 2011, 10:21:32
Brandgevaar bij elektrische installaties

Tijdens het onlangs gehouden congres brandveiligheid in veestallen werd het nog eens onder de aandacht gebracht: Voorkomen van brand is de absolute topprioriteit. Als een stalbrand eenmaal tot ontwikkeling is gekomen dan is er voor de dieren doorgaans geen hoop meer.

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login


Het platform voor experts in veiligheid van elektrische installaties iKeur komt in de dagelijkse praktijk veel situaties tegen die brandgevaarlijk zijn.  De inspecteurs van de leden voeren jaarlijks honderden inspecties uit bij veestallen waardoor een goed beeld ontstaat van oorzaken. Hieronder treft u voorbeelden aan van situaties die, als ze bij een inspectie niet aan licht waren gekomen, welhaast zeker tot brand hadden geleid:

De thermografische camera registreert wat met het blote oog niet waarneembaar is, 103˚C bij de middelste aansluiting. Als de inspecteur dergelijke situaties aantreft moet de installatie veelal direct buiten bedrijf worden gesteld. Oorzaak van dergelijke manco’s is vaak de toename van apparatuur zonder dat wordt onderzocht of de elektrotechnische installatie daar wel op is berekend. Dit kan een gevolg zijn van onwetendheid van de veehouder, onachtzaamheid van de installateur of zuinigheid van één van deze partijen.

visitors can't see pics , please register or login


Als het deksel niet meer sluit hebben de spinnen en het stof vrij spel met mogelijk oververhitting / kortsluiting tot gevolg. Dergelijke situaties worden veroorzaakt door goedkoop schakelmateriaal of een hardhandig optreden. Bijkomend gevaar is het reinigen met water, veelal met hoge druk. Door onwetendheid of nalatigheid blijft zoiets soms jaren bestaan tot dat opdracht wordt verstrekt voor een inspectie en de inspecteur het afkeurt.

visitors can't see pics , please register or login


Ook zonder thermografische camera is de oververhitting ten gevolge van overbelasting (zie ook afb.1) vaak zichtbaar, voelbaar of te ruiken. De vraag is dan: wie merkt het op? Is de ernst van de situatie duidelijk? En wie durft te besluiten om de installatie buiten bedrijf te stellen. Voorkomen kost immers geld en de productie moet doorgaan. Inspecteurs zijn niet bevoegd een installatie buiten bedrijf te stellen en moeten soms van goede huize komen om eigenaren te overtuigen dat dit onverantwoord is.


iKeur ziet gelukkig ook stallen waar alles prima op orde is en waar veel aandacht is voor veiligheid. De organisatie wijst erop dat bewustwording en houding van de veehouder en diens installateurs belangrijk zijn voor het juiste veiligheidsniveau. De juiste materialen, goed vakmanschap en een duurzame houding bij de aanleg, het onderhoud en het gebruik maken veiligheidsinspecties in theorie overbodig. ‘Liefde voor het vak redt levens’!

Binnenkort verschijnt in het vakblad Brandveilig.com een kort verslag van het NIFV congres brandveiligheid in stallen.

Bezoek de website van iKeur voor meer informatie over inspecties van elektrische installaties.

Bron : Brandveilig.comSvenV

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.420
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Alphen aan den Rijn
 • Specialisatie: -
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #37 Gepost op: 27 april 2011, 15:55:25
GEEN LIMIET AANTAL DIERSLACHTOFFERS BIJ STALBRAND

(27 april 2011)RAAD VAN STATE: RICHTLIJN MAXIMUM GROOTTE BRANDCOMPARTIMENT STAL HOEFT NIET NAGELEEFD TE WORDEN

De Raad van State in Den Haag heeft vandaag het hoger beroep van Wakker Dier over een brandgevaarlijke stal in Boxmeer ongegrond verklaard. De stal voldoet aan het bouwbesluit, en mag gebouwd worden, aldus de Raad. Wakker Dier is zeer teleurgesteld, want hiermee verdwijnt de enige richtlijn in de brandregelgeving die onderscheid maakt tussen dieren en dingen, voorgoed in de prullenbak. Het gaat om de richtlijn Beheersbaarheid van Brand uit 2007 die een maximum stelt aan de omvang van het brandcompartiment in een stal, en daarmee aan het aantal slachtoffers. Een (mega)stal voor kippen, of in dit specifieke geval een paar duizend moedervarkens en biggetjes, kan oneindig groot worden mits aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Voor Wakker Dier is dit extra stimulans om de campagne voor brandveilige stallen te intensiveren richting de overheid. Wakker Dier zal blijven campagnevoeren totdat de wet wl onderscheid maakt tussen kip en wc-rol. Tijdens het NIFV congres op 24 maart over stalbranden, gaf het ministerie nog aan een verandering in de bouwregelgeving niet nodig te vinden. Wakker Dier roept consumenten nogmaals op om de petitie over brandveilige stallen op de site van Wakker Dier te tekenen.


BRANDALARM
Met het intensiveren van de landbouw en het groter worden van stallen, neemt ook het aantal slachtoffers bij een brand toe. In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan een miljoen dieren verbrand. Alleen al dit jaar (2011) hebben 8 branden het leven gekost aan 89.366 dieren.  Veel van deze branden hadden voorkomen kunnen worden en veel slachtoffers kunnen besparen. Het is nu niet verplicht om stallen te voorzien van brandmelders en brandblussers of zelfs maar bluswater. Simpele voorschriften zoals het scheiden van brandgevaarlijke activiteiten en apparaten van de dierverblijven, of regelmatige controle van de elektrische installaties zouden veel branden kunnen voorkomen. Het toepassen van sprinkler- of mistinstallaties of brandcompartimenten kan het aantal slachtoffers aanzienlijk beperken.

 

ACTIE
In de afgelopen twee jaar hebben GroenLinks, PvdD, PvdA en PVV Kamervragen gesteld over de vele stalbranden. Er is onderzoek uitgevoerd door Wageningen in opdracht van LTO en de Dierenbescherming naar de problematiek: de conclusie veel branden kunnen en moeten voorkomen worden. Enkele verzekeringsmaatschappijen worden al strenger en schrijven verplichte jaarlijkse keuring van de elektrische installaties. De Brandraad 2009 (waaraan de brandweer, het lectoraat brandpreventie, het verzekeringswezen, Wakker Dier en de Dierenbescherming deelnamen) concludeerde dat dieren even goed tegen brand moeten worden beschermd als mensen. Staatssecretaris Bleker komt voor de zomer met een Plan van Aanpak stalbranden, maar tijdens het NIFV congres op 24 maart verkondigde het ministerie EL&I dat men niet uitgaat van een verandering van het Bouwbesluit, maar verder onderzoek en voorlichting. Wakker Dier roept sinds 2008 brandalarm, en zal dat blijven doen totdat de wet dieren beter beschermd dan dingen. Samen met brandweerman Cees startte Wakker Dier een petitie voor brandveiligere stallen.

PROCES
In 2007 is de Woningwet aangepast en stelt deze dat er bij de bouw ook rekening ook moet worden gehouden met dierenwelzijn. Ook is in 2007 de VROM richtlijn Beheersbaarheid van Brand opgesteld. Deze richtlijn stelt dat een brandcompartiment in een stal, in tegenstelling tot andere gebouwen, nooit groter mag zijn dan 2.500 m2 om het aantal dierslachtoffers te beperken. De Overheid heeft echter verzuimd om het Bouwbesluit uit 2003 aan te passen aan de nieuwe Woningwet en richtlijn. Hierdoor kunnen gemeenten bouwvergunningen goedkeuren als zij aan het verouderde Bouwbesluit 2003 voldoen. Ook al is de stal in kwestie brandgevaarlijk en voldoet deze niet aan de nieuwe regels uit 2007. Wakker Dier tekende bezwaar aan tegen gemeente Boxmeer voor het verlenen van een vergunning aan brandgevaarlijke stallen. De stallen in kwestie zijn 4.988 m2, 4.323 m2 en 2.934 m2: het dubbele van de maximumgrootte van een compartiment zoals aangegeven in de handreiking Beheersbaarheid van Brand van het ministerie VROM in 2007. De gemeente Boxmeer gaf tijdens de zitting toe helemaal geen rekening te hebben gehouden met het feit dat er dieren zouden worden gehouden in de stallen. Zij hebben zich strikt aan het Bouwbesluit gehouden dat geen onderscheid maakt tussen dieren en dingen.

 
Jaartal
Aantal branden (met meer dan 50 slachtoffers)
Totaal aantal slachtoffers
2006
8
251.225
2007
5
11.536
2008
14
649.627
2009
11
112.185
2010
15
180.465
2011 (tot 27apr)
4
89.366
Totaal
57
1.294.404
BRON: AllePersberichten.nl


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #38 Gepost op: 07 oktober 2016, 16:13:51
Publicatie Brandweerzorg bij veestallen verschenen


5 oktober 2016

In de eerste zes maanden van dit jaar vonden er in Nederland 23 stalbranden plaats, waarbij 91.869 dieren zijn omgekomen (Brandweer Nederland & Verbond van Verzekeraars, 2016). De impact van een brand in een veestal is meestal groot, zeker wanneer er (grote aantallen) dieren omkomen. Met het oog op het ontwikkelen van onderwijscontent en op basis van opdrachtonderzoek heeft de Brandweeracademie de afgelopen jaren informatie verzameld over (branden in) veestallen. Het resultaat is de publicatie Brandweerzorg bij veestallen.