Auteur Topic: Brandveiligheid gevelplaten  (gelezen 7619 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #15 Gepost op: 11 september 2018, 10:30:18
@ allen

Het nam wat tijd voordat ik mijn verbijstering en verontwaardiging over de misleidende tekst aan de 2e kamer enigszins wist te verwerken; dit vooral over de wijze waarop in NL, o.m. de lector brandpreventie van het IFV een kamercie., die niet gaat over de wettelijke brandweerzorg(!), in dwaling houdt.


In zijn schriftelijke bijdrage staat aan het slot:
Citaat
Prioriteiten in brandveiligheid
Zoals ik al aangaf zijn er wereldwijd maar enkele gevelbranden geweest die hebben geleid tot enkele dodelijke slachtoffers. In Nederland heeft een dergelijke situatie zich nog niet voorgedaan. Wat we wel weten is dat branden in bekleed meubilair en matrassen zorgen voor ongeveer 25% van alle dodelijke slachtoffers bij woningbranden. En dat ouderen oververtegenwoordigd zijn in de statistieken van dodelijke woningbranden. Ongeveer 50% van het totaal aantal branddoden betreft ouderen, terwijl zij nog geen 25% van de bevolking uitmaken. Hoewel ik geenszins wil suggereren dat er niet gekeken moet worden naar de risico’s op en van gevelbranden, adviseer ik u de brandveiligheidszorgen in het juiste perspectief te plaatsen en deze beide onderwerpen met prioriteit ter hand te nemen.

Hij besluit met een pertinente leugen!
In NL was er al wel een gevelbrand door brandbare gevelplaten die meerdere doden en gewonden kostte: De Nootenhout te Nijmegen.
Als een 'onderzoeker' (Brandweeracademie) heeft hij deze brand ook gekend/gerapporteerd; dus het is een opzettelijke leugen.

Uit het rapport destijds over de schacht met de brandbare gevelplaten:
Citaat
2.3.4 Schacht
Op het moment dat de schacht met daarin de afvoer van de cafetaria in brand raakt en bezwijkt,
kunnen grote hoeveelheden rook via deze weg de galerijen in stromen.

De galerijen waren uiteraard de primaire vluchtwegen!
In NL las ik nergens verontwaardiging over het feit dat dit 'onderzoek' (Brandweeracademie en regio) zich niet bezig wenste te houden met de vergunningverlening en dus de daaraan wettelijk te verbinden adviezen van de cdt. reg. brw.!

Op verzoek van De Gelderlander journalist deed ik dat wel (via een Wob aanvraag) en het bleek dat er wel een advies lag over het niet gebruiken van dergelijke brandbare gevelplaten, maar dat dit advies domweg was genegeerd in/bij de bouwvergunning. Ook bleek uit mijn onderzoek dat de vereiste brandwerendheid (WBDO) vanuit het cafetaria naar de flat afwezig was en nooit was geïnspecteerd; zo ook niet het tegen het wettelijk brandweeradvies ongemotiveerd wel gebruiken van de brandbare gevelplaten.

Aan het eind, met cryptisch taalgebruik, koppelt hij de twee 'zorgen' (merk op dat hij het begrip 'brandweerzorg' uit de wet niet hanteert!) en 'adviseert' de kamercie. die 2 'zorgen' 'in het juiste perspectief te plaatsen'. Hoe dat 'juiste perspectief' er dan uit ziet verzwijgt hij. Weet u het?

Dus deze kamercie. moet iets, wat zich binnen de wettelijke brandweerzorg niet begripsmatig laat verzamelen (ouderdomsgebreken en brandbare gevelplaaten!) als 'onderwerpen met prioriteit' 'ter hand te nemen'. Ziet u dat voor zich?

Hij weet/moet bovendien weten daarbij dat deze commissie niet gaat over de wettelijke brandweerzorg:
"Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of s..t!"
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #16 Gepost op: 11 september 2018, 11:01:48
@ allen

In het hiervoor door mij geplaatste citaat, uit het Brandweeracademie/regio rapport over 'De Nootenhout brand te Nijmegen", zit nog een addertje onder het gras, waar ik, waarschijnlijk doordat ik zelf ter plaatse heb onderzocht en een zelfstandig gedetailleerd beeld heb gevormd, eerst overheen las.

Citaat
2.3.4 Schacht
Op het moment dat de schacht met daarin de afvoer van de cafetaria in brand raakt en bezwijkt,
kunnen grote hoeveelheden rook via deze weg de galerijen in stromen.

Hier zou een onbevooroordeeld lezer kunnen afleiden dat 'de metalen afvoer' ook meteen bezweek al direct bij het in brand geraken van de gevelplaten die de schacht vormden. En dat de rook dan vooral zou komen uit het cafetaria....?

Nee, uit een chronologische reconstructie blijkt dat de platen zelf in hoofdzaak bij aanvang van de gevelbrand die rook produceerden.
Uiteindelijk, nadat vele gevelplaten hun voorspelbare grote rookproductie bij brand hadden vrijgegeven naar de galerijen (vluchtwegen), leidde dat op de bovenste verdieping en ook tussen het dak van het cafetaria en de onderste vloer van de flat, tot een 'instorting' van de 'afvoer'.

Hierbij moet men ook weten dat de brand uit het dak van het cafetaria al snel uitslaand was; dat betekent dat de rook van die brand vrij uit kon stromen en niet de afvoer hoefde te volgen.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.501
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #17 Gepost op: 11 september 2018, 13:21:09
Ah u speelt op de man terwijl u mij niet eens kent.

Prima dat u deze mening over mij heeft, terwijl wij in het echter leven elkaar nooit hebben ontmoet.

Heeft dus ook geen zin om hier op in te gaan, want ik kan hier natuurlijk van alles roepen, zolang u dat niet kan checken op de waarheid zal u het niet aannemen. Dus dan hoef ik hier ook niet op in te gaan.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #18 Gepost op: 12 september 2018, 16:55:57
@ allen

Het brandweerzorg probleem, waarmee de vaste kamercie. BZK zichzelf op verantwoordelijke, maar deels onbevoegde, wijze belastte, kan, zoals ik eerde beschreef, helaas geen oplossing vinden door de gehouden hoorzitting.

De obstakels hierbij zijn:
- het Bouwbesluit 2012, dat als AmvB voortkomt uit de 'verkeerde' wet;
- de vast kamercie. BZK, die (impliciet) de foute veronderstelling uitdraagt dat uitsluitend het Bouwbesluit de 'sleutels' tot een oplossing bevat; en
- de brandweeradviseurs, die nalaten de cie. voor te lichten over de juiste en exclusieve brandweerzorg verantwoordelijkheden uit de WVr. m.b.t. het probleem.

Uit de hoorzitting kwam wel een eerlijk commentaar van de heer De Feijter over de 'testen van de gevelplaten die niet representatief zijn voor de (gevel) praktijk.
Niet werd gevraagd, noch vrijwillig gesteld is, hoelang men dit in de brandweerzorg (IFV!) al weet en wat daar wel/niet aan gedaan is!

De belangstelling van de cie. ging ook uit naar de inventarisatie van gebouwen met mogelijk gevaarlijke tekortkomingen.

Hier bleek de dwaling van de cie. (zo gelaten door de brandweeradviseurs!) m.b.t. wettelijke plichten en verantwoordelijkheden hieromtrent.

En dergelijke voortdurende inventarisatie vloeit voort uit de taken van het gemeentebestuur op het gebied van de brandweerzorg (WVr) en de vergunningverlening en de verplichte inschakeling van de wettelijk adviseur (cdt. reg/ brw.) daarbij; met de verplichting tot handhaving.

Doordat de kamercie. BZK zich hiermee in onwetendheid begaf op het terrein van de kamercie. JenV waren alle gemeenten van NL niet uitgenodigd om gezamenlijk de belangwekkende informatiebehoefte te bevredigen.

En groter verlies voor de brandweerzorg ontstaat hierbij doordat deze gegevens, voor mij voorspelbaar, een dramatisch beeld had opgeleverd over de kwaliteit van de informatie; door de veelal niet beschikbare oplevering- en handhavingsinspecties en de onvolledige vergunningen.
Een dringende alarmering blijft dus nog uit. De lamme helpt de blinde...

Ook de Inspectie JenV had moeten worden uitgenodigd i.v.m. het blootgelegde probleem; als het wettelijk exclusieve 'toezichtsorgaan'.
Dat zou een korte sessie zijn geworden: in 2015 rapporteerde deze Inspectie dat zij geen beeld hadden van de kwaliteit van de brandweerzorg in NL.

Daar reageerde bestuurlijk NL verder in het geheel niet op! "Who cares?"
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.918
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #19 Gepost op: 25 september 2018, 15:50:43
Uit Telegraaf:
Citaat
DEN HAAG - Gemeenten moeten van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen een lijst maken van de meest risicovolle gebouwen. Ook moet onderzocht worden of de gevels van deze panden voldoen aan de bouwregels.

Volgens de 'foute' wetgeving, m.b.t. de brandweerzorg in de WVr, van de minister van BZK (Bouwbesluit 2012 vanuit Woningwet) kunnen geen 'meest risicovolle gebouwen' in NL bestaan; zonder dat op grote schaal de wettelijk taken uit de WVr zijn verzaakt!

Toen ik destijds in de media aangaf dat dergelijke gevelbranden in NL ook mogelijk waren (zie De Nootenhout te Nijmegen) stelde het hoofd  risicobeheersing in Rotterdam expliciet dat dit voor Rotterdam niet het geval was.
Ook de gemeenteraad van Nijmegen reageerde niet op mijn ingebrachte waarschuwingen terzake. Domme gokkers dus; blijkt nu door de noodzaak van eerst nog een inventarisatie achteraf!

Nu blijkt inmiddels dat men in R'dam en in Nijmegen al is begonnen met de, door Ollongren als de 'verkeerde' minister die niet over de wettelijke brandweerzorg (meer) gaat, nu aan alle gemeenten opgedragen inventarisatie.

'Als het kalf verdronken is.....' De typisch reactie in NL:na herhaalde taakverzaking de noodzakelijk gebleken oplossing daarvan naar de verre toekomst schuiven. De controlerende en verantwoordelijke gemeenteraden vinden alles goed....weten ze veel!

De bekwaamheid voor een dergelijk inventarisatie ligt wettelijk (dus niet per se ook praktisch!) bij de commandant van de gemeentelijke brandweer; dus moeten alle gemeenten weer eerst naar dat bestuur.

Indien de inventarisatie resultaten oplevert is dat een bewijs voor de dan ook schandalige taakverzaking door de Inspectie JenV, het IFV, de commandanten van de regionale brandweer, de B&W's en de gemeenteraden; dus alle uitsluitend in de WVr m.b.t. de brandweerzorg genoemde actoren.

Het 'toezicht' door inventarisatie achteraf(!) van Ollongren bevat nu dus ook het toezicht op de wettelijke toezichthouder van de taakuitvoering in de brandweerzorg uit de WVr: de minister van JenV!
Interessant.... ministers die op elkaars taakuitvoeringen toezien. Kunnen we dan niemand meer vertrouwen??
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton