Auteur Topic: Veiligheidsketen en wetgeving  (gelezen 3009 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Fred Vos

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.918
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Gepost op: 18 december 2018, 10:07:27
Veiligheidsketen en wetgeving

De 'hevigheid' en de ruimtelijke ontwikkeling van elke brand moet vooraf worden beperkt door dusdanige bouwkundige en overige maatregelen, zodanig dat de brandweer via bestrijding dit binnen 1 brandcompartiment weet te houden en gereed, inclusief redding(!), binnen een uur na ontstaan van een brand.

Voorwaardelijk hierbij (officiële, en eerder vakinhoudelijk logische, uitgangspunten) is, dat er snel wordt gealarmeerd en dat er bij elk object 'adequate hoeveelheden', 'direct bereikbaar' bluswater aanwezig zijn.
Deze hoeveelheden zijn weer voorwaardelijk(!) vereist om, een daarop ontwikkelde(!), standaard bluseenheid optimaal zijn stralen te kunnen doen ontplooien; zonder vertraging!.

De prestatie-eisen voor bluswater dienen, binnen de huidige versnipperde wetgeving, opgenomen te zijn in de gemeentelijke Brandbeveilingsverordeningen (BBV).
Niet dus....ook verzaakt door de gemeentebesturen met collaboratie van de wettelijk adviseurs en met als 'supporters' de VNG (via de model verordening).

Een vroeg uitslaande brand over (qua individuele maximale omvang!) meerdere brandcompartimenten en verspreidende rook buiten een brandcompartiment geeft dan direct bewijs van falende/verzaakte brandweerzorg; die er immers wettelijk op gericht dient zijn en (zwaar) betaald wordt om dit soort verschijnselen te voorkomen.

Doordat de verzakende brandweer zorg, over de laatste 30 jaar, in NL praktisch gesproken de 'norm' is geworden, ook door de opleidingen en eerst de hoofden van de 'docenten'/'lectoren' daarover 'leeg' te houden, 'went' een daarbinnen 'opgroeiende' waarnemer/deelnemer daar vanzelf aan.

Het WTS is een 'geschenk' geweest (BZK; begin jaren '90) aan de NL brandweer om de rampbestrijding taken, eerder van de BB, materieel in te vullen; dit vanuit de 'koude oorlog' scenario's (ruim vooraf in de tijd buiten de stad opstellen en wachten tot het bombardement voorbij is).

Bluswater leveren, eerst nadat de wettelijke opkomsttijden zijn verstreken en de uitgangspunten daarbij behorende, over de snelheid van prestaties bij redding en blussing, domweg (betaald!), worden genegeerd is daarmee een perverse operatie: 'boerenbedrog' en diefstal; zeg maar.

Wellicht ter aanvullende informatie de gedachtengang achter het (ontwerp) Bouwbesluit 2012 van de wetgever; destijds gepubliceerd in 2 Staatsbladen (2011):

Citaat
“Doel en uitgangspunten
Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften is ongewijzigd gebleven: het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van dit besluit.

Ook de algemene uitgangspunten zijn vergeleken met van het Bouwbesluit 2003 ongewijzigd:
? binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand moet die brand zijn ontdekt en moeten de door die brand bedreigde personen en de brandweer zijn gealarmeerd;
? binnen 15 minuten na die alarmering moeten de door de brand bedreigde personen zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten;
? de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden van de brand, en
? de brandweer moet de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle hebben, hetgeen inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Op dat moment moeten de laatste door de brand bedreigde personen met behulp van de brandweer zijn gered
.”

Dus in het Bouwbesluit 2012 ging de wetgever (minister van BZK i.p.v. J&V!) uit van 2 (oude sinds 2003) doelstellingen:
- het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden);
- het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.

Dit uitgaande van de 4 uitgangspunten die stellen dat:
1) een snelle alarmering voor (aanwezige) personen en de brandweer binnen 15 minuten na het ontstaan van brand;
2) de aanwezige (bedreigde) personen moeten zonder hulp van de brandweer binnen 15 minuten na alarmering kunnen vluchten;
3) de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na de brandmelding;
4) binnen 60 minuten na het ontstaan moet door de brandweer de brand onder controle zijn (niet verder kunnen uitbreiden) en de laatste personen, met
   hulp van de brandweer zijn gered.

Op deze uitgangspunten zijn de alarminstallaties, brand- en rookwerendheden, voor het direct zelfstandig vluchten en de latere redding en bestrijding, beperkt tot brand- en rookcompartimenten met hun daartoe maximale te houden afmetingen en maximaal te houden vuurbelasting.
Ook de bluswatervoorzieningen zijn dan daarop weer af te stemmen door de wettelijke adviseur; via de vergunningen/meldingen (uitvoering Besluiten) en via de BBV (o.m. 'gemeentelijk' bluswater).

De brandweerzorg (WVr) stelt, zonder uitgangspunten, dat brand moet worden voorkomen, beperkt en bestreden, dat ongevallen daarbij moeten worden voorkomen met: al hetgeen daarmee verband houdt. Over deze taken stelt de gemeenteraad dan wettelijk verplicht een BBV op.

Dat het Bouwbesluit, voor de brandweerzorg maatregelen, niet wettelijk op een daarbij behorende/juridisch inhoudelijk passende raamwet is gebaseerd/te baseren, kan verklaren dat vanuit deze ongeschikte Woningwet geen eisen konden worden gesteld voor milieu-, monumenten-, maatschappelijke belangen- of gebouwschade; de wettelijke brandweerzorg biedt die ruimte wel degelijk en 'onbeperkt'.

De uitgangspunten van het Bouwbesluit, gelet op de daarin duidelijke vastgelegde en qua duur beperkte  'levertijden' van de brandweerprestaties, staan op rationele gronden, het inzetten van een veel langzamere WTS nooit toe!
Dit betekent dat de brandweer NL (regiokorpsen, IFV en J&V Inspectie) hardnekkig (deels) irrationeel is georganiseerd, geoefend, en (zwaar) betaald deze irrationele taken op dagelijks waarneembaar contraproductieve wijze uitvoert.

Ook het regelmatig tot in de media terugkerende 'koploze' gesteggel over opkomsttijden en onderbezette standaard bluseenheden blijkt gebaseerd te zijn op onverantwoordelijke onwetendheid m.b.t. de uitgangspunten die, als repressieve prestaties, voorwaardelijk behoren bij de wettelijk op te leggen preventieve en beperkende maatregelen bij/in voor mensen toegankelijke objecten.
Dat moet met minimaal een standaard bluseenheid; en kan in redelijkheid nooit anders worden bereikt!
De maximaal beschikbare opkomsttijd van de standaard brandweereenheid is dan de tijd die, na de tijd 'ter plaatse' nodig voor het operationeel worden is afgetrokken van 15 minuten, overblijft. Rationeel, gelet op de preventieve en preparatieve voorwaarden kan de opkomsttijd van de standaard bluseenheid dus nooit boven de 15 (minus) minuten liggen. Irrationeel kan dat wel en anders in de brandweerpraktijk.
"Where ignorance is bliss...wisdom is not sought for!"

Ik weet niet hoe het de lezer vergaat, maar ik zou me binnen dergelijke betaalde organisaties nooit in uniform met rangonderscheiding tekens willen/kunnen vertonen. Professionele schaamte, na beledigde intelligentie, belet mij dat.

Voor wie binnen de versplinterde wetgeving m.b.t. de brandweerzorg 'door de bomen het bos niet meer ziet' wijs ik er op dat mijn berekening voor de maximale opkomsttijd slechts gebruik maakt van de geïntegreerde uitgangspunten destijds voorgelegd aan de 2e kamer en gepubliceerd voor 'het volk'.

In het Besluit Vr is uiteraard deze ruimte voor opkomsttijd verdere beperkt; op grond van de aard en gebruik van de gebouwen.
Maar in de openbare discussies gaat men dan wel rekenen naar de, daarin ook opgenomen, bovengrens voor het bevoegd gezag van 18 minuten.

Rationeel moeten dus de integrale uitgangspunten uit het 'andere' Besluit worden meegewogen.
Immers daarin worden de brand- en rookwerende eigenschappen van het gebouw fysiek aan een maximale tijdsduur gekoppeld.
Die tijden betreffen dan bijvoorbeeld 20 of 30 minuten (meer naar gelang de vuurbelasting).

Het model van de veiligheidsketen zouden dergelijke rekenproblemen, als context (integraal!),dan ook moeten begeleiden.

Het lijkt erop dat de psycholoog Maslow het weer eens goed zag: "Geef iemand een hamer en hij behandelt elk probleem als een spijker."

'Geef de brandweerleiding WTS en zij zien, vooraf aan en in elke brand, uitsluitend opschaling.'

Hoezo veiligheidsketen?


"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton