Brandweerforum

Regionaal => Veiligheidsregio 11: Zaanstreek-Waterland (VRZW) => Topic gestart door: 7631 op 25 januari 2007, 19:01:56

Titel: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: 7631 op 25 januari 2007, 19:01:56
ik weet niet of er mede collega's uit de regio zijn

maar hier kan je dus alles kwijt over zaanstreek waterland

ik kan een heleboel knip en plakwerk doen  maar je kan ook gewoon even kijken op
http://www.veiligheidsregiozw.nl (http://www.veiligheidsregiozw.nl)
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: gerbuntjah90 op 19 maart 2007, 16:24:19
Haha.. zo te zien is er volgens mij niet zo veel te vertellen over deze regio  ;D ;D ;D
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Peter op 30 november 2007, 22:18:11
http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article2788571.ece?secId=529

’Brandweerplan nu beter voor vrijwilligers’

Gepubliceerd op 30 november 2007, 16:33
Laatst bijgewerkt op 30 november 2007, 16:34
zaanstad -

Nog dit jaar of begin volgend jaar ligt er een nieuw plan voor de toekomst van de brandweer in Zaanstad. Waarnemend brandweercommandant Nico Moes zegt dat het een plan zal zijn waarin de vrijwilligers 'beter tot hun recht komen'.


Een ploeg van vrijwilligers en beroepskrachten van de brandweer werkt aan het plan waarin de brandweer anders georganiseerd wordt.

Momenteel heeft nog elke voormalige Zaangemeente een kazerne. In Zaandam zijn er zelfs meerdere. Omdat het aantal vrijwilligers terugloopt, omdat vrijwilligers door hun werk steeds minder beschikbaar zijn en omdat de brandweer van de gemeente opdracht heeft gekregen bedrijfsmatiger te werken, moet het anders.

In het voorjaar werd een plan gepresenteerd waarin alleen de kazernes in Wormerveer-Noord en het Bernhardplein in Zaandam waren overgebleven. Het stuitte op de nodige weerstand bij de 291 vrijwilligers, die zich van hun hobby bestolen voelden. Vooral omdat er ook kazernes zijn waar ze over vrijwilligers en beschikbaarheid niet te klagen hebben.

Commandant Moes zette in juni de reorganisatieplannen stop en gelaste een pauze in. Vervolgens is er een eigen ploeg samengesteld om een eigen plan te maken voor de toekomst van Brandweer Zaanstad.
 
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: RHKP op 13 januari 2008, 16:06:07
hoe ziet het nieuwe plan eruit?

deze zijn toch dit weekend gepresenteerd?
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Peter op 13 januari 2008, 16:07:56
hoe ziet het nieuwe plan eruit?

deze zijn toch dit weekend gepresenteerd?
Toevallig vanochtend iets over gelezen  ;)

van www.nhd.nl

Brandweer Zaanstad gaat met acht kazernes verder

Gepubliceerd op 12 januari 2008, 12:01

zaanstad - 
De brandweer sluit de komende twee jaar zes kazernes. Volgens een nieuw organisatieplan gaat de brandweer verder met acht kazernes en wordt ingezet op het behoud en uitbreiding het 291 man sterke vrijwilligerskorps.

Afgelopen voorjaar presenteerden de gemeente en de brandweer nog een plan waarin op twee na alle kazernes moesten sluiten. Het plan stuitte op veel weerstand bij de vrijwilligers en werd ingetrokken. Nu komen de vrijwilligers in een door de brandweer zelf opgesteld plan 'rijkelijk aan bod', aldus waarnemend brandweercommandant Nico Moes.

Over twee jaar heeft brandweer Zaanstad nog de kazernes Wormerveer (aan de Industrieweg), Krommenie, Assendelft, Zaandijk en Houtveldweg, Vermiljoenweg, Botenmakersstraat en Prins Bernhardplein in Zaandam. Al deze kazernes zullen een nieuwe naam krijgen.

In Westzaan verdwijnt de brandweer helemaal. Nadat vorig jaar de kazerne Westzaan-Zuid werd gesloten is voor de zomer Westzaan-Noord ook weg. Ook de kazernes Koog aan de Zaan en Krommeniedijk sluiten nog voor de zomer. Het Kalf en Wormerveer (aan de Wandelweg) verdwijnen voor 2010. De kazerne van de blusboot gaat ook weg. Maar de boot blijft. De blusboot komt straks bij de nieuwe Julianabrug te liggen. De vrijwilligers vinden onderdak bij de kazerne Zaandijk.
 
 
 
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Peter op 14 januari 2008, 20:21:05
bron www.webregio.nl

Brandweer Zaanstad sluit zes kazernes
 
ZAANDIJK - Brandweer Zaanstad sluit in termijnen zes van de huidige veertien kazernes. Een afnemend aantal vrijwilligers en strengere normen voor de brandweerorganisatie hebben geleid tot deze maatregel. De kazernes die sluiten, zijn: Krommeniedijk, Westzaan-Noord, Koog aan de Zaan, ’t Kalf, Wormerveer en de Beatrixbrug/blusboot. Door de inzet van vrijwillig en beroepsmatig brandweerpersoneel te bundelen en vanuit een kleiner aantal posten te opereren blijft het mogelijk om uit te rukken binnen de geldende normen voor wat betreft de aanrijtijden, aldus de gemeente.

Over twee jaar wordt gewerkt van uit de volgende acht kazernes: Wormerveer (Industrieweg), Krommenie, Assendelft, Zaandijk en in Zaandam: Houtveldweg, Vermiljoenweg, Botenmakersstraat en het Prins Bernhardplein. Het materieel wordt verdeeld over de acht nieuwe kazernes, die alle een nieuwe naam zullen krijgen. De beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers in de avond- en nachturen en in het weekend wordt geborgd door een nieuwe consignatieregeling.
Ontwikkeling
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met een voorstel dat beschrijft op welke wijze we in de toekomst de brandweerzorg in Zaanstad kunnen veiligstellen. De afgelopen jaren is het aantal brandweervrijwilligers en hun inzetbaarheid afgenomen. Bovendien moet de brandweerorganisatie voldoen aan strengere normen. Op dit moment telt het Zaanse korps 291 vrijwilligers en daarmee kan voldoende brandweerzorg in Zaanstad geboden worden. Gelet op de ontwikkeling van het korps komt die dekking in de toekomst echter in gevaar. Om die reden moet er nu ingegrepen worden in de huidige organisatiestructuur en in de manier van inroosteren.

Nieuwe structuur
Door het aantal kazernes te verkleinen is het eenvoudiger om de voorgeschreven bemensing op een brandweervoertuig bijeen te brengen: er zijn meer mensen beschikbaar voor de benodigde voertuigen. Bij het sluiten of verplaatsen van de kazernes Krommeniedijk, Westzaan-Noord, Koog aan de Zaan, Wormerveer, ’t Kalf en de Beatrixbrug/ blusboot is rekening gehouden met de geografische ligging, het potentieel aan vrijwilligers in de directe omgeving en de geschiktheid van het gebouw.
De kazernes in Krommeniedijk, Westzaan Noord en Koog aan de Zaan sluiten vóór 1 juli 2008. De kazerne in ’t Kalf sluit vóór 1 januari 2010, rekening houdend met de werkzaamheden aan de Julianabrug. Ook voor de kazerne in Wormerveer geldt een sluitingsdatum van 1 januari 2010.

Het nieuwe organisatiemodel is gezamenlijk ontwikkeld door het management van Brandweer Zaanstad, kazernecommandanten en het medezeggenschapsorgaan van de Zaanse brandweer, de Onderdeelcommissie.

Consignatieregeling en kazernering
De benodigde zes gekwalificeerde brandweerlieden staan ingedeeld in een nieuw rooster. Nieuw aan deze regeling (‘consignatie’) is dat staat aangegeven welke vrijwilligers in een bepaalde week dienst hebben en welke niet. Nu wordt nog vaak gewerkt met het zogenaamde vrije instroomprofiel: bij een alarmering komen zo veel mogelijk vrijwilligers uit de omgeving van een kazernes op. De nieuwe regeling echter garandeert een voldoende opkomst bij alarmering. Van 07.30-17.30 uur kent Brandweer Zaanstad al de dagdiensten Noord (kazerne aan de Industrieweg in Wormerveer) en Zuid (kazerne aan het Prins Bernhardplein).
Deze dagdiensten komen voor rekening van beroepskrachten die gekazerneerd zijn: zij verblijven gedurende de afgesproken tijd op de kazerne. In de loop van 2008 worden ook vrijwilligers gekazerneerd op deze kazernes. Daarvoor komen de maandagavonden, de donderdagavonden en de zaterdagen in aanmerking.

Sociaal plan
Voor de vrijwilligers die verbonden zijn aan de kazernes die als gevolg van de aanpassingen moeten sluiten, wordt een sociaal plan opgesteld.


 
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Peter op 18 januari 2008, 20:15:48
Brandweer, het einde van een monument

Gepubliceerd op 18 januari 2008, 16:33
Laatst bijgewerkt op 18 januari 2008, 17:07

 door mark koghee - 
Een monument wordt gemoderniseerd. Brandweer Zaanstad, dat de sfeer van weleer nog ademt, gaat reorganiseren. Een uniek korps betaalt zo de prijs van de 'vooruitgang'.

De donkerbruine houten tafeltjes zijn bedekt met Perzische tafelkleedjes. Oude foto's in kleur en zwart-wit sieren de wand. De kantine van de brandweer in Wormerveer oogt als een bruin café. Voor 2010 wordt de kazerne gesloten. De kazerne van de brandweer in Zaandijk is nieuw en modern. Het oude materieel staat er uitgestald als in een museum. De vrijwilligers proppen zich in de kantine allemaal rond dezelfde tafel. In Krommenie is de kazerne het best gevuld. Brandweer Krommenie heeft de meeste vrijwilligers en op de oefenavond op maandag geeft iedereen elkaar de hand. Aan de Vermiljoenweg in Zaandam koestert Kring 1 de fotowand, naar voorbeeld van de brandweer in New York.

Zo kent iedere kazerne in Zaanstad - er zijn er nog veertien - zijn eigen gebruiken, zijn eigen verhalen. En zijn eigen pareltjes. De vereniging van Zaandijk heeft twee ruim honderd jaar oude slangenspuiten; Koog aan de Zaan, die voor de zomer sluit, heeft een spuit uit 1917 waarvan het koper immer blinkt en Wormerveer is al sinds 1901 trots op de eigen stoomspuit.

De antieke bluswagen van de vereniging van de Botenmakersstraat in Zaandam staat in de foyer van het hoofdkantoor van de brandweer te glimmen en in Westzaan-Noord hebben ze een telegram van koningin Juliana waarin zij Westzaan-Noord bedankt voor de hulp bij het blussen van een brand in paleis Noordeinde. Waar het telegram heen gaat als de kazerne voor de zomer sluit, weet nog niemand.

Toen in 1974 de plaatsen Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan werden samengevoegd tot de gemeente Zaanstad kwam er ook één gemeentelijke dienst, één gemeentehuis, één burgemeester, één raad en één Brandweer Zaanstad. Maar dat laatste ontstond alleen op papier want elk voormalig Zaandorp behield de eigen kazerne. Op plaatsnaambordjes na herinnert de brandweer er zo nog steeds aan dat er ooit zeven gemeenten waren.

Er veranderde in de loop der jaren wel veel bij de brandweer. Langzaamaan werd het professioneler. Branden blussen op je gympies en in je spijkerbroek behoorde snel tot het verleden en uiteindelijk deden ook de eerste beroepskrachten hun intrede. Eerst echter alleen op kantoor. Maar de voormalige gemeentekorpsen bleven. Als ook de onderlinge competitie. Iets dat elk jaar officieel tot uiting komt in de wedstrijden van de Zaanse Bond.

Brandweermensen zeggen zelf, een ander is lid van een voetbalclub, wij zitten bij de brandweer. Maar zo is het niet echt. Want welke voetbalclub eist van zijn leden bij een alarm midden in de nacht binnen drie minuten bij het 'clubhuis' te zijn om vervolgens gezamenlijk het leven te wagen voor het goede doel? Bij velen is de brandweer iets dat 'in je zit'. Een groot deel van de vrijwilligers is inmiddels de zoveelste van de familie die branden blust. Opa en vader deden het ook al. En/of een broer, een oom.

In Westzaan staat de brandweer naast de kerk en kent iedereen nog de brandweer en de brandweer kent iedereen. In de andere dorpen is de brandweer nog altijd present op braderieën. In de 'voortuin' van de kazerne in Assendelft kan iedereen buiten op het bankje zitten. In het eigen gebied helpt de brandweer soms nog in de breedste zin van het woord. Inmiddels opgegaan in de stad is de dorpsbrandweer blijven bestaan.

De brandweer in Zaanstad telt nu 291 vrijwilligers en is ook daarom al uniek. Geen enkel brandweerkorps heeft er meer. Maar het aantal vrijwilligers neemt gestaag af en het aantal eisen en regels voor de brandweer nemen toe. De brandweerleiding ziet zich daarom genoodzaakt om kazernes te sluiten en voor het eerst zal daarbij straks ook een voormalig Zaandorp, Westzaan, zonder brandweer komen te zitten. Ook andere kazernes moeten er aan geloven. Steeds meer zal hun werk in eerste instantie worden overgenomen door ploegen die vanuit de kazernes Noord (Wormerveer) en Zuid (Zaandam, Bernhardplein) werken.

De grenzen tussen de voormalige dorpsbrandweren zullen daarmee vervagen. Jaren na het ontstaan van Brandweer Zaanstad ontstaat zo ook in de praktijk een brandweer van Zaanstad. Het zal het einde zijn van een monument.

NH-dagblad
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: 7631 op 07 november 2008, 19:51:18
bij deze 2 artikelen van de site van de regio  www.rbzw.nl

''Aankomende week sluit het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) met minister Ter Horst een convenant waarin afspraken staan omtrent de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in deze regio. Tevens zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een besluitvormingstraject starten dat kan leiden tot een geregionaliseerde brandweerorganisatie. Dit besluit is na ampel beraad genomen. Het bestuur ambieert het besluit over de regionalisering uiterlijk 31 december 2009 genomen te hebben. Zestien andere veiligheidsregio’s in Nederland hebben soortgelijke convenanten gesloten.

 
 
Voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is het tekenen van de intentieverklaring een volgende stap in de kwaliteitsverbetering van de brandweer in deze regio. Met het sluiten van de convenanten wil de minister de veiligheidsregio’s stimuleren om toe te groeien naar het kwaliteitsniveau dat in het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s en het besluit Veiligheidsregio’s is vastgelegd. Na inwerkingtreding van deze wet en dit besluit geldt dit kwaliteitsniveau uiteraard voor alle vijfentwintig regio’s. De minister stelt voor het uitvoeren van de afspraken uit het convenant aan de VrZW een bijdrage beschikbaar.


Kwaliteitsfoto
In het kader van de kwaliteitsslag heeft het bestuur van de Veiligheidsregio een onafhankelijk bureau een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale brandweer. Het is duidelijk geworden dat de kwaliteit van de brandweer in de regio Zaanstreek-Waterland een verbeterslag behoeft. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een achterstand die moet worden ingelopen en anderzijds door de vele nieuwe (wettelijke) vereisten die aan de brandweer worden gesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).


Voldoende en professionele brandweerzorg is in Zaanstreek-Waterland echter gegarandeerd. Tegelijkertijd zijn bestuur en management van de brandweer zich ervan bewust dat er verbeterpunten zijn (zowel op regionaal als lokaal niveau). De kwaliteitsfoto is een momentopname en bevestigt de noodzaak van de reeds ingezette ontwikkeltrajecten, zowel bij de gemeentelijke korpsen als bij de regionale brandweer. Het afsluiten van het convenant Veiligheidsregio’s met minister Ter Horst van BZK aankomende week draagt bij aan de borging van de kwaliteitsslag die door de brandweerkorpsen in Zaanstreek-Waterland wordt gemaakt.


Aanpak kwaliteitsfoto
Het uitgebreide onderzoek bestond uit tien audits (de kwaliteitsfoto’s) van respectievelijk de negen gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio en de regionale brandweer. De kwaliteitsfoto’s zijn gebaseerd op de taken van de brandweer, zoals die zijn vastgelegd in de Brandweerwet 1985. Op basis hiervan zijn hoofdvragen opgesteld, die zijn gekoppeld aan de elementen van de zogenaamde veiligheidsketen en bedrijfsvoering. Van deze aandachts-gebieden scoren ‘repressie’ en ‘nazorg’ het minst. Daarentegen krijgen ‘proactie’, ‘preventie’, ‘preparatie’ en ‘bedrijfsvoering’ gemiddeld over de negen gemeenten een voldoende.


''


en


''
De veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, Twente en Zaanstreek-Waterland maken in convenanten afspraken met minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de kwaliteit van de rampenbestrijding. Met deze afspraken wordt de rampenbestrijding en crisisbeheersing versneld verbeterd en regionaal georganiseerd. De drie regio’s krijgen hiervoor de komende twee jaar een extra bedrag variërend van 1,3 tot 1,5 miljoen euro. In totaal zijn er nu convenanten afgesloten met negentien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s. 
 
De convenanten zijn maatwerk, maar bevatten altijd twee vaste onderdelen: de basisvereisten crisismanagement en afspraken over het regionaliseren van de brandweer. De basisvereisten zijn kwaliteitseisen over melding en alarmering, opschaling, leiding en coördinatie bij incidenten en rampen en informatie-uitwisseling. Belangrijke partners hierbij zijn de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), politie, brandweer en gemeenten. Daarnaast staan er afspraken in de convenanten die passen bij de behoeften van de regio, bijvoorbeeld over oefeningen.

 

Met de vandaag gesloten convenanten staat de teller op negentien: eerder sloot de minister al convenanten met de regio’s Zuid-Limburg, Haaglanden, Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Gooi- en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Hollands Midden, Kennemerland, Flevoland, Zeeland, Utrecht, Fryslân, Zuidoost-Brabant, Limburg-Noord en Amsterdam-Amstelland.


Met de convenanten wil minister Ter Horst de veiligheidsregio's stimuleren om, vooruitlopend op de toekomstige wet- en regelgeving (Wetsvoorstel Veiligheidsregio's en Besluit Veiligheidsregio's), toe te groeien naar het daarin vastgelegde kwaliteitsniveau. Na inwerkingtreding van de wet en het besluit geldt dit kwaliteitsniveau uiteraard voor alle vijfentwintig regio’s. Voor wat betreft de brandweerzorg ziet de minister de regionalisering van de brandweer als een belangrijk middel om de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde te brengen. Het is daarbij de bedoeling dat er in elke regio één regionale brandweerorganisatie is, onder leiding van een regionale brandweercommandant. Dit moet niet betekenen dat brandweermensen de voeling met hun eigen dorp of stad verliezen, integendeel. Vanuit de regio blijft de brandweer georganiseerd via lokale brandweerkazernes en brandweerposten. Alleen vanuit lokale kazernes kan de brandweer op tijd bij een brand of ongeluk zijn.

 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Peter op 21 november 2008, 23:22:20
Beemster tegen regiokorps brandweer

Gepubliceerd op 19 november 2008, 17:13
Laatst bijgewerkt op 19 november 2008, 17:15
Beemster - 
Burgemeester Harry Brinkman voelt zich gesteund door de gemeenteraad in zijn standpunt tegen de regionalisering van de brandweerkorpsen. Brinkman ziet inhoudelijk geen reden tot regionalisering en vindt ook de gang van zaken principieel onjuist.
 
Het Veiligheidsbestuur van de regio Waterland heeft onlangs besloten een convenant te sluiten met de minister van binnenlandse zaken, waarin de intentie wordt uitgesproken over te gaan tot regionalisering van de korpsen. ,,Ik ben niet tegen regionalisering an sich als de minister dat ook gaat regelen'', aldus de Beemster burgemeester.

Hij wijst op het feit dat een eerdere poging van de minister om te komen tot een verplichte regionalisering in de Tweede Kamer is gesneuveld. ,,Nu tracht ze die regionalisering via een omweg toch voor elkaar te krijgen. Ze stelt daartoe eenmalig een zak met geld beschikbaar.''

Niet alleen de gang van zaken stoot Brinkman tegen het hoofd. ,,Het is niet voldoende aangetoond waarom de korpsen zouden moeten regionaliseren. Ik heb sowieso een hekel aan groter wordende organisaties en groter is ook lang niet altijd beter. De gemeenteraden hebben in deze ook geen zeggenschap gehad, terwijl dit besluit wel gevolgen heeft voor de raden. Die moeten straks bijvoorbeeld gaan instemmen met de overdracht van materieel. En ook de positie van vrijwilligers speelt een belangrijke rol: die vinden hun motivatie vooral in de wens iets te doen voor de eigen gemeenschap.''

Brinkman voelt zich in zijn standpunt gesteund door de Beemster raad, al is die niet op voorhand in meerderheid tegen regionalisering van de korpsen. ,,Er is een noodzaak tot kwaliteitsverbetering en door regionalisering kunnen ook nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Er is ook niet gezegd dat we door regionalisering ons eigen vrijwilligerskorps niet kunnen behouden'', aldus PvdA'er Jos Dings in een reactie op een motie die door het CDA over dit onderwerp werd ingebracht.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/waterland/article4070724.ece/Beemster_tegen_regiokorps_brandweer
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Sjaak op 01 februari 2009, 15:54:11
Heeft iemand een overzicht van de huidige in gebruik zijnde TS-en van Brandweer Zaanstad. Welke roepnummers en kentekens zijn er nu aktief nadat het korps na de politieke ingreep behoorlijk op zijn kop is gegaan en terug is gebracht volgens de navolgende tabel als ik het juist heb (zonde van die laatste Iveco's):

Kazerne 1 - Wormerveer
Tankautospuit   

Kazerne 2 - Krommenie
Tankautospuit

Kazerne 3 - Assendelft
Tankautospuit

Kazerne 4 - Zaandijk
Tankautospuit
 
Kazerne 5 - 't Kalf
Tankautospuit
Reserve tankautospuit

Kazerne 7 - Botenmakerstraat
Tankautospuit
 
Kazerne 6 - Houtveldweg
Tankautospuit

Kazerne 8 - Vermiljoenweg
Tankautospuit

Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Just-in op 01 februari 2009, 20:14:18
Heeft iemand een overzicht van de huidige in gebruik zijnde TS-en van Brandweer Zaanstad. Welke roepnummers en kentekens zijn er nu aktief nadat het korps na de politieke ingreep behoorlijk op zijn kop is gegaan en terug is gebracht volgens de navolgende tabel als ik het juist heb (zonde van die laatste Iveco's):

Kazerne 1 - Wormerveer
Tankautospuit   

Kazerne 2 - Krommenie
Tankautospuit

Kazerne 3 - Assendelft
Tankautospuit

Kazerne 4 - Zaandijk
Tankautospuit
 
Kazerne 5 - 't Kalf
Tankautospuit
Reserve tankautospuit

Kazerne 7 - Botenmakerstraat
Tankautospuit
 
Kazerne 6 - Houtveldweg
Tankautospuit

Kazerne 8 - Vermiljoenweg
TankautospuitKazerne nummers, zoals jij ze aangeeft gelden (nog) niet. De kazernes zouden hernoemd gaan worden, nadat de laatste kazernes gesloten, samengevoegd of verplaatst zijn. De Iveco's waar je het over hebt, zijn er nog wel 2 stuks zijn ingebruik bij de afdeling opleidingen.
Op dit moment is de regio Z-W druk bezig met een nieuw nummerplan. Via de AC gelden nu "tijdelijke" nieuwe roepnummers, deze zullen mogelijk veranderen nadat er meer concreet is over het (landelijke) nummerplan. Bij de meeste voertuigen staan dan ook nog steeds de "oude" nummers op de zijkant. Kentekens heb ik niet voor je, maar de huidige roepnummers zijn:

Wormerveer
86-36

Krommenie
86-37

Assendelft
86-38

Zaandijk
86-35

't Kalf
86-41

Botenmakersstraat
86-33

Houtveldweg
86-32

Vermiljoenweg
86-30

Dagdienst Noord
86-43

Dagdienst Zuid
86-40

Verder zijn er nu 2 reserve voertuigen (oude voertuigen van Westzaan-Noord en Koog a/d Zaan)
de 86-49 en de 86-34.
Er zullen binnen nu en een paar jaar diverse nieuwe spuiten bij komen en er zal wat met de overige voertuigen geschoven gaan worden. Dit lijstje is dus niet blijvend...
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Sjaak op 01 februari 2009, 20:50:35
dank, en dus still going strong (dat typische motorgeluid)!
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Griz op 22 september 2009, 21:43:50
Kazerne nummers, zoals jij ze aangeeft gelden (nog) niet. De kazernes zouden hernoemd gaan worden, nadat de laatste kazernes gesloten, samengevoegd of verplaatst zijn. De Iveco's waar je het over hebt, zijn er nog wel 2 stuks zijn ingebruik bij de afdeling opleidingen.
Op dit moment is de regio Z-W druk bezig met een nieuw nummerplan. Via de AC gelden nu "tijdelijke" nieuwe roepnummers, deze zullen mogelijk veranderen nadat er meer concreet is over het (landelijke) nummerplan. Bij de meeste voertuigen staan dan ook nog steeds de "oude" nummers op de zijkant. Kentekens heb ik niet voor je, maar de huidige roepnummers zijn:

Wormerveer
86-36

Krommenie
86-37

Assendelft
86-38

Zaandijk
86-35

't Kalf
86-41

Botenmakersstraat
86-33

Houtveldweg
86-32

Vermiljoenweg
86-30

Dagdienst Noord
86-43

Dagdienst Zuid
86-40

Verder zijn er nu 2 reserve voertuigen (oude voertuigen van Westzaan-Noord en Koog a/d Zaan)
de 86-49 en de 86-34.
Er zullen binnen nu en een paar jaar diverse nieuwe spuiten bij komen en er zal wat met de overige voertuigen geschoven gaan worden. Dit lijstje is dus niet blijvend...

86-49 is ge-update en voorzien van standaard biza pakket, en staat nu op kazerne Houtveldweg
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Sjaak op 22 september 2009, 22:46:04
En er is net een aanbesteding voor een nieuwe TS gestart, heeft iemand de juiste kentekens bij de roepnummers toevallig?
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: 7631 op 27 september 2009, 14:09:32
bij deze een poging 

Vermiljoenweg   ts 86-30   (?
houtveldweg       ts 86-32   (VT-78-JR)
botemakersstraat ts 86-33  ( BS-BD-92)
zaandijk            ts 86-35   (VJ-18-VB)               
wormerveer       ts 86-36    (  VJ-23-VB)
krommenie         ts 86-37   (   VJ-27-VB)
assendelft           ts 86-38   (?
dagdienst  zuid   ts 68-40      (?
t kalf                  ts 86-41   (BF-fr-58?)
dagdienst noord  ts 86-43    (BD-JS-09)  ook  een foto gezien met kenteken VH-03-NG
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Peter op 07 november 2009, 12:35:33
Regio loopt miljoen euro mis voor brandweerzaanstad -
De regio Zaanstreek-Waterland loopt 1,2 miljoen euro mis omdat het niet lukt om een regionale brandweer te formeren. De gemeenten in het gebied kunnen het niet met elkaars eens worden. Onlangs haakte ook Purmerend af bij de voorstanders van een regiobrandweer.

Purmerend streefde er voorheen, net als Zaanstad, naar om een regionale brandweer te krijgen. Maar na het aantreden van burgemeester Hans Krieger is dat veranderd. Purmerend zou nu een eigen gemeentelijke brandweer willen, zoals Zaanstad heeft. Burgemeester Geke Faber van Zaanstad maakte donderdag in het Zaanstad Beraad bekend dat het voorlopig niet lukt een regiobrandweer te formeren. ,,De meerderheid lijkt kleiner geworden. Maandag bespreken we (de gemeenten red.) of we nog gaan regionaliseren of niet.''

http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article5389358.ece/Regio-loopt-miljoen-euro-mis-voor-brandweer
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: 7631 op 07 november 2009, 23:30:29
Wat mij betreft prima. Dat regionaliseren hoeft van mij niet. Lekker zelf bepalen wat wij op het voertuig nemen. Betrokkenheid, door en voor de vrijwilligers !
Titel: Re: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Bericht door: Albert-Jan op 20 oktober 2016, 21:44:24
Recent heb ik de oude HVH bak ui de regio Zaanstreek-Waterland gespot. Het betreft HVH 57873. Helaas kan ik geen info meer vinden van deze bak zoals standplaats en type HVH. Iemand uit deze regio die mij hier info over kan geven?