Brandweerforum

Afdelingen => Preventie => Topic gestart door: Firefighter op 24 december 2011, 21:02:21

Titel: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 24 december 2011, 21:02:21
Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Laatste update:  24 december 2011 19:42

AMSTERDAM - De brandveiligheid in veel zorginstellingen is ver onder de maat.
Bij een derde van de locaties is die zo slecht dat er direct moet worden ingegrepen.

Dat schrijven vier rijksinspecties in een rapport dat in handen is van de NOS.
De inspecties baseren zich op een representatieve steekproef onder 96 instellingen.

In veel locaties blijkt de brand- en rookcompartimentering onvoldoende. Ook is de bedrijfshulpverlening vaak niet in orde en is het veiligheidsbewustzijn van medewerkers onder de maat.

In dertig procent van de instellingen was de situatie zo ernstig dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen.
De locaties voldoen niet aan de wettelijke minimumeisen voor brandveiligheid.

VROM
De VROM-inspectie schrijft in brieven aan de zorginstellingen en de gemeenten onder meer dat 'de veiligheid van de bewoners en het personeel,
bij een eventuele brand in gevaar is' en dat er sprake is van 'ernstige tekortkomingen'.

In 2010 braken er 1133 branden uit in zorginstellingen. De schade viel in vergelijking met andere jaren mee.
In 2007 bedroeg de schadepost maar liefst 85 miljoen terwijl dat drie jaar later nog geen miljoen is. Nederland telt ongeveer 3200 zorginstellingen.

Bron : NU
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 24 december 2011, 21:10:40
Brandveiligheid zorg niet in orde
Toegevoegd: zaterdag 24 dec 2011, 18:07
Door Gert-Jan Dennekamp en Hugo van der Parre

De brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort. Uit onderzoek van vier rijksinspecties blijkt dat bij 30 procent van de zorginstellingen sprake is van zulke ernstige gebreken dat ingrijpen noodzakelijk is.

Hoeveel zorglocaties Nederland telt is niet bekend, maar een schatting is dat het er minstens 3200 zijn. Het gaat dus al gauw om ongeveer 1000 gevaarlijke gebouwen.

De rijksinspecties hebben een representatieve steekproef gedaan in 96 zorginstellingen. Bij veel instellingen is de brand- en rookcompartimentering onvoldoende, wat kan leiden tot een snelle verspreiding van rook en vuur.

Overslaan
Ook de bedrijfshulpverlening is niet overal in orde, net als het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers. Verder wordt geconstateerd dat er te weinig wordt gedaan aan voorlichting over brandveiligheid aan personeel en patiŽnten.

Dit voorjaar kwamen twee bewoners van een zorginstelling in Oegstgeest om bij een brand. En deze zomer moesten 80 bewoners worden geŽvacueerd bij felle een brand in Nieuwegein. In 2010 waren er 1133 binnenbranden in zorginstellingen, zegt de organisatie IbMZ (Incidentbeheersing Management Zorginstellingen). In vergelijking met voorgaande jaren viel de schade mee: 859.000 euro tegenover 18 miljoen in 2008 en zelfs 85 miljoen in 2007.

De NOS heeft ook de onderliggende inspectieverslagen gelezen en daaruit komt een somber beeld naar voren. De ernstigste bevinding is dat de brand in driekwart van de onderzochte instellingen in minder dan twintig minuten kan overslaan naar andere ruimten.

Onverwijld
Een gebouw met een zorgfunctie moet opgebouwd zijn uit afzonderlijke brand- en rookcompartimenten, waardoor de brand vertraagd wordt en bewoners en personeel kans hebben om weg te komen. De norm is twintig minuten. Maar in 70 van de 96 bezochte instellingen gaat dat mis, meestal doordat kabelgoten of luchtkanalen de brandscheiding teniet doen.

In sommige gevallen zijn er houten platen in brandwerende deuren aangebracht. Ook wordt melding gemaakt van meterkasten en luchtkanalen die als verticale schachten verschillende verdiepingen met elkaar verbinden.

In dertig procent van de zorginstellingen, verspreid over heel het land, was de situatie dermate zorgelijk dat de inspecties ogenblikkelijk actie hebben geŽist. In brieven aan de zorginstellingen en de gemeenten schrijft de VROM-inspectie onder andere dat "de veiligheid van de bewoners en het personeel bij een eventuele brand in gevaar is" en dat er "onverwijld" opgetreden moet worden. Er is sprake van "ernstige tekortkomingen" en van "niet voldoen aan wettelijke minimumeisen".

Dranger
In een aantal instellingen is onduidelijk of er voldoende personeel is om bewoners tijdig te evacueren. In ťťn geval wordt ook de regiopolitie ingeschakeld zodat deze kan beslissen "over een eventueel strafrechtelijke optreden tegen de overtredingen".

Bij een andere zorginstelling dreigt de toezichthoudende gemeente met dwangsommen van 2500 euro per overtreding. Alle instellingen verklaren desgevraagd dat inmiddels alles in orde is gebracht.

Zelfsluitende deuren, ook bedoeld om vuur tegen te houden, staan in 31 van de 96 instellingen open of ze sluiten niet goed. In een aantal tehuizen was de dranger van de deur losgemaakt. Ook met de vluchtroutes was veel mis. Bij dertig zorgcentra staan daar obstakels. De inspectierapporten melden dat de weg wordt versperd door meubilair, scoot-mobielen, een boekenkast, kerstbomen, gordijnen, rolstoelen, een steiger, planten, bedden of dekenkisten. In een aantal gevallen gaat het ook om brandbaar materiaal.

Aannemers
In ťťn tehuis kwam de vluchtweg uit op het platte dak van de tweede verdieping en in een ander centrum werd de nooddeur naar buiten geblokkeerd door een neergelaten zonnescherm.

De branchevereniging van de verpleeg- en verzorgingshuizen, Actiz, vindt dat er al heel veel verbeterd is. Een woordvoerder zegt dat het veiligheidsbewustzijn bij directies en personeel heel groot is. "Maar we hebben ons de laatste jaren misschien te veel verlaten op de aannemers en installatiebureau's. We hebben te vanzelfsprekend aangenomen dat een verbouwing door hen ook zonder meer binnen de brandveiligheidsvoorschriften gerealiseerd zou worden. Daar moeten we dus meer aandacht aan besteden."

Hetzelfde geldt voor de controles door de gemeenten, zegt Actiz. "Kennelijk zijn die niet afdoende en zien zij belangrijke zaken over het hoofd. We moeten dus actiever dan tot nu toe zelf controleren of we het goed doen."

Bron : NOS (http://nos.nl/artikel/325170-brandveiligheid-zorg-niet-in-orde.html)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 24 december 2011, 21:11:44
En hieronder nog een aantal foto's wat zoal een oorzaak kan zijn ;)

visitors can't see pics , please register or login

Zonnescherm voor de deur
visitors can't see pics , please register or login

Zitje in de gang
visitors can't see pics , please register or login

Scootmobiel in de gang
visitors can't see pics , please register or login

Kerstboom
visitors can't see pics , please register or login

Kabels
visitors can't see pics , please register or login

Rollators in de gang

Bron : NOS
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Damm op 24 december 2011, 21:44:51
Ja daar ben ik weer, wat een verrassende conclusie dit roep ik en meld ik al sinds 2008 en sinds die tijd is het alleen maar achteruitgegaan. Uiteraard de uitzonderingen daar gelaten. Helaas en gezien de bezuinigingen in de zorg en bij de overheid zie ik dit niet zo gauw beter worden, uiteraard hoop ik het wel, want je opa of oma zal er maar zitten.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 28 december 2011, 23:34:12
Brandweer: gebruik je boerenverstand

De brandveiligheid bij zorginstellingen laat vaak te wensen over. Dat bleek uit eerdere onderzoeken in 2003 en 2007. De samenwerkende Rijksinspecties (VROM-Inspectie, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Arbeidsinspectie) concluderen in een nieuwe rapportage een soortgelijk beeld. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) herkent zich in de uitkomsten van de onderzoeken.

"De bouwkundige brandveiligheid, de interne organisatie en het veiligheidsbewustzijn schieten te kort en dat is zorgelijk", zegt Elie van Strien, portefeuillehouder risicobeheersing in het bestuur van de NVBR. Wel is bij de meeste zorginstellingen behoorlijke aandacht voor de naleving van gebruiksvoorschriften. De samenwerkende Rijksinspecties vermoeden dat komt omdat de brandweer vooral hierop controleert.

Van Strien benadrukt dat meer regels en meer toezicht nauwelijks extra veiligheidswinst opleveren. "Wij pleiten er daarom voor dat er veel meer wordt geÔnvesteerd in brandveiligheidbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid. Zorginstellingen zijn eerstverantwoordelijk voor de veiligheid in hun eigen organisatie. Ze kunnen er zelf voor zorgen dat de kans dat er iets gebeurt, vermindert. Dat hoeft niet perse veel geld te kosten. Wel is het uiterst belangrijk hierbij het eigen personeel, bewoners en bezoekers te betrekken. En het hoeft allemaal niet erg ingewikkeld te zijn: met een gezonde dosis boerenverstand kom je al heel ver."

De oplossingsrichtingen van de brandweer zitten met name in het brandveiligheidsdenken. Een goed voorbeeld dat het brandveiligheidbewustzijn stimuleert, is het project ĎGeen nood bij brand', dat in 2010 de Innovatieprijs Brandveiligheid won. Van Strien: "Wij zijn als brandweer geneigd om regels op te leggen en op een dominante manier te vertellen hoe mensen die regels moeten toepassen. Maar die manier van communiceren levert bij deze doelgroepen niet de door ons gewenste gedragsverandering op. Inzicht geven en gezamenlijk knelpunten en oplossingen zoeken, dat blijkt wel te werken."

De NVBR heeft inmiddels nauw contact met Actiz, de koepelorganisatie van zorgondernemers, om te bespreken hoe activiteiten op het gebied van Brandveilig leven snel binnen zorgcentra kunnen worden geÔntroduceerd.

Bron : Brandweer.nl

Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Damm op 29 december 2011, 08:16:01
Ik denk dat er veel meer sancties moeten staan als er tekortkomingen worden geconstateerd.
Daarnaast geeft de heer van Strien aan dat er meer geÔnvesteerd moet worden op veiligheidsbewustzijn, hoe gaan we dit doen bij geestelijk beperkte en demente mensen?
Dan zou het ook bij het personeel kunnen, maar die zijn maar met een ding bezig en dat is zo snel mogelijk hun werkzaamheden uitvoeren, want er is geen tijd voor andere zaken. De zorginstellingen zijn namelijk zo uitgekleed dat er geen geld meer is en een beperkte bezetting is het gevolg. Alles moet dus snel gebeuren waardoor er veel problemen of gevaarlijke situaties over het hoofd worden gezien.
Sociaal is deze maatschappij heel erg aan het veranderen, het is veel meer de ik maatschappij, dus van de bezoekers hoef je ook al niet zo veel meer te verwachten.

Gebruik je gezonde boeren verstand, is een dooddoener, want ga maar eens kijken als er ergens brand is hoe groot de paniek en reddeloosheid is, in bijna alle gevallen zijn de mensen zo in de stress dat ze alles vergeten, zeker als het hunzelf aan gaat.

Ik ben hier best scherp op, lees mijn eerste reactie, dat komt ook doordat ik hier dus bijna dagelijks mee te maken heb. Ik probeer ook vaak te kijken hoe het nu komt dat dit soort gevaarlijke situaties ontstaan en ik probeer dus ook na te denken over hoe het dan wel zou moeten.
Dat is knap lastig, want als je een persoon bij een melding aan de tand voelt is het vaak gehoorde argument tijdnood, niet opgeleid, desinteresse, vergeten doordat er niet bijgeschoold wordt enz. enz.
Zorgelijk want hoe doorbreek je die tendens?

Hoe hou je iemand met een korte intressante cursus nu scherp zodat die persoon de rust bewaard en uitvoert wat je graag zou zien?
Hoe krijg je zorginstellingen zover dat ze genoeg gekwalificeerd personeel in dienst hebben om de brandweer bij een incident zo goed mogelijk te ondersteunen?
Hoe zorg je dat personeel zich aan de veiligheidsregels houdt en gevaarlijke situatie voorkomt?

Ik denk echt dat de brandweer en zorginstellingen de handen meer in een moeten slaan en beide moeten investeren in het verbeteren van het veiligheid bewustzijn van het personeel (dus niet bewoners, bezoekers). Taak van de brandweer is juist meer controleren en sancties opleggen als men niet aan de eisen voldoet, maar niet voordat de geconstateerde pijnpunten bij de zorginstelling zijn gecontroleerd en neergelegd. Alleen zullen al deze acties geld kosten en dat zal voor beide lastig worden in deze crisis tijden.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Heynsbergen op 29 december 2011, 08:30:24
En dat laatste is nu precies waar de NVBR voor pleit en wat in sommige regio's (ik ken er ťťntje..... :P ) ook al gebeurt.
De eerste reactie van de branche-organisatie is ook wel veelzeggend, die zoekt het weer in de techniek en in beter bouwen en installeren. Veiligheid is echter per definitie een totaal-concept en ongevallen worden ook (bijna) per definitie door menselijk gedrag veroorzaakt. Simpele redenering, inderdaad een lastige oplossing.
Ik kan mij de tijd nog heugen dat ik bij een OMS-melding werd gehaald door de bevelvoerder en dat de invalkracht op de receptie van het verzorgingshuis geen idee had waar toch die herrie door werd veroorzaakt. En ze had echt geen idee, haar antwoord: "ik moet hier vanavond gewoon invallen en heb geen idee wat ik bij brand zou moeten doen." "Mevrouw, het lawaai dat u hoort is het brandalarm...............", say no more!!
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Damm op 29 december 2011, 08:37:11
De reactie van die mevrouw klinkt mij helaas veel te bekend in de oren, soortgelijke reacties zijn eerder gewoon dan uitzonderingen, maar dat is wat ik in mijn betoog ook al een aantal keren heb aangegeven.
De voorbeelden zijn dus wel bekend.

Ik hoop echt dat er veranderingen komen, want zoals ik al eerder zei, je opa of oma zal maar in zo'n zorginstelling zitten, zorgwekkend.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Heynsbergen op 29 december 2011, 08:53:45
Dat laatste zal mij niet meer gebeuren, die zijn allemaal jaren geleden uiteindelijk aan de vlammen ten prooi gevallen......... :'(

Als de zorg beter moet, zal deze duurder worden en dat is niet wat we gemiddeld willen. Gemiddeld willen we dat in de laatste twee jaar van ons leven ongeveer 60% van de zorgkosten worden gemaakt. Ook als dat gaat om behandelingen die verder alleen maar het leven ene paar maanden rekken en nieuwe (maar vaak valse) hoop genereren. Dat liever dan iets onpersoonlijks als brandveiligheid in de zorg.........en wees eerlijk als je zelf aan de verkeedre kant van het lijntje komt, wat zou jij doen?
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Damm op 29 december 2011, 11:09:35
Dat blijft natuurlijk wel de discussie, we willen en moeten van alles maar het mag niks kosten. Naar een goede balans zal gezocht moeten worden.

En ja dat lijntje zal voor ons bijna allemaal een keer in beeld komen, we worden uiteindelijk bijna allemaal met de zorg geconfronteerd. Liefst zo laat en zo min mogelijk, maar dat valt niet altijd te regisseren.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Bweer op 29 december 2011, 12:43:23
Ik denk dat mijnheer van Strien zijn hoofd uit het zand moet halen.

Het veiligheidsbewustzijn is er heus wel bij de instellingen, alleen de drive om meer te doen dan strikt noodzakelijk ontbreekt.

En dat wordt gevoed doordat in dit de land de zorg een keiharde commerciŽle instelling is geworden waarbij het de grote zorgverzekeraars alleen om de keiharde pingels gaat.

En die pingels worden echt niet verdiend door personeel "meer" veiligheidsbewustzijn te geven danwel ze goed te oefenen en voor te bereiden op calamiteiten.

En als voorbeeld voor de keiharde commerciele instelling, in een avonddienst in een zorginstelling in je eentje 60!!! personen naar bed brengen.

DŠt is waar het in dit land aan schort. Die geldbeluste zorgverzekeraars en management van die zorginstellingen moeten eens een keiharde trap onder hun ballen hebben. Het intereseert ze geen ***, als hun bonus maar los komt aan het einde van het jaar.

Sorry voor het taalgebruik, maar dit maakt mij boos, en de meewarrige houding van mensen als van Strien werken daar niet aan mee.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 29 december 2011, 13:41:19
Brandveiligheid: in oude gebouwen compartimentering niet altijd in orde

De scheiding tussen verschillende afdelingen van zorginstellingen is lang niet altijd in orde. Dit concludeert de NOS op basis van een net voor de Kerst verschenen Rijksinspectierapport. ActiZ herkent dit beeld; met name in oudere gebouwen blijkt bij nader onderzoek de compartimentering niet altijd optimaal brandveilig te zijn. Zorgorganisaties varen waarschijnlijk teveel op vermeende externe deskundigheid van de installatie- en bouwbranche. De afgelopen jaren hebben ActiZ en haar leden hard gewerkt aan het ontwikkelen van brandveiligheidsbeleid en de organisatie ervan met onder andere BHV.

Als in een gebouw de compartimentering niet optimaal is, hoeft dit niet te betekenen dat er sprake is van een acuut onveilige situatie. Het is echter wel belangrijk dat de scheiding tussen verschillende afdelingen goed brandveilig is. Een goede compartimentering zorgt er namelijk voor dat een eventuele brand zich niet makkelijk over afdelingen kan verspreiden.

BHV
ActiZ en haar leden nemen brandveiligheid uiterst serieus en er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren daarvan. Zorgorganisaties hebben specifiek beleid ontwikkeld, de organisatie met bedrijfshulpverlening BHV verder uitgewerkt en ontruimings- en zorgcontinuÔteitsplannen opgesteld. Ook het contact en overleg met de brandweer in hun gebied is vaak aangehaald. Als het gaat om het naleven van wet- en regelgeving en brandvoorschriften zijn eveneens stappen vooruit gezet. Bouwkundig zijn er nog verbeterpunten, is ook de conclusie van ActiZ. Met name de doorvoer van leidingen is niet altijd brandveilig waardoor de brandcompartimentering niet op orde is. Zorgorganisaties hebben bij dit soort zaken 'boven het systeemplafond' waarschijnlijk teveel vertrouwd op de deskundigheid van de bouwsector en installatiebranche. ActiZ zal daar actie op ondernemen.

Acties
ActiZ zorgorganisaties willen hun cliŽnten en medewerkers een veilige omgeving bieden. Het afgelopen jaar heeft ActiZ een model ontwikkeld en een masterclass voor integrale veiligheid. Naast veilige zorg en veilig werken is brandveiligheid een van de thema's waar in het programma aandacht voor wordt gevraagd. In 2012 gaat ActiZ haar leden ondersteunen bij het verstevigen en borgen van integraal veiligheidsbeleid. Verder gaat ActiZ in gesprek met de bouwsector en installatiebranche om te onderzoeken hoe samen bewuster en veiliger gewerkt kan worden; vanaf de ontwerpfase tot en met de bouw en eventuele verbouw.

Ondersteunen
Met de NVBR, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, is ActiZ in overleg om de programma's 'Brandveilig leven' en 'Geen nood bij brand' in de branche een breder podium te geven. Ook onderzoekt ActiZ de mogelijkheden van nieuwe innovatieve technieken om de brandveiligheid te vergroten. De afgelopen jaren heeft ActiZ haar leden zorgorganisaties ondersteund via onder andere een e-learning programma over BHV en een brandveiligheidsmatrix van TNO.

ActiZ zal het net verschenen Rijksinspectierapport gaan analyseren en daarna met een verdere reactie komen.

Bron : Actiz (http://www.actiz.nl/nieuwsberichten/website/nieuws/brandveiligheid-in-oude-gebouwen-compartimentering-niet-altijd-in-orde)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 29 december 2011, 13:42:57
ďDoen wat je kunt, maar 100% veiligheid is een illusieĒ
Mirjam Groenendijk, voorzitter Raad van Bestuur Zorgspectrum

Niemand had rekening gehouden met de mogelijkheid van een brand van buitenaf waarbij de rook zich via luchtkanalen in luttele seconden door het gebouw zou verspreiden. Management en medewerkers niet, de gemeente niet en de brandweer niet. De brand die in juni van dit jaar woedde bij verpleeghuis De Geinsche Hof in Nieuwegein, onderdeel van Zorgspectrum, was Ďatypischí. ďJe kķnt niet op Šlles voorbereid zijn,Ē bevestigt Mirjam Groenendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgspectrum. ďVolledige veiligheid is een illusie.Ē 

Er is wel gezegd dat het geluk was dat er bouwvakkers en andere omstanders waren die te hulp schoten, inclusief de suggestie dat de veiligheid niet van geluk afhankelijk zou můgen zijn. Hoe ziet u dat?
We hebben zeker geluk gehad. En ja, van dat geluk waren we in deze situatie afhankelijk. Of dat mag? Het was niet anders. We voldeden aan alle regels. We hadden risicoanalyses gedaan. De brandweer had de reguliere controles gedaan. We hadden goed getrainde bedrijfshulpverleners. Maar bij alle plannen en oefeningen is iedereen uitgegaan van een brand die binnen ontstaat. Dat is immers vrijwel altijd het geval. En dan werk je met een ontruimingsplan op basis van compartimentering. Maar in dit geval wŠs er geen veilig compartiment en moest het hele gebouw in ťťn keer ontruimd worden. En dan is alle hulp inderdaad meer dan welkom. Je kunt nu eenmaal niet voor elke cliŽnt een hulpverlener paraat hebben.

Dat betekent dat we sommige risico's maar gewoon moeten accepteren?

Ja, het is onmogelijk Šlle risico's af te dekken. Tegenwoordig willen we alles beheersen. Dat kan niet. Er zullen altijd dingen opduiken die niemand bedacht had. Dat laat onverlet dat je je tot het uiterste in moet spannen om risico's te onderkennen en maatregelen te treffen. Al vůůr de brand hadden we besloten het veiligheidsmanagement verder te verbeteren. Want tussen het naleven van regels en Ė de illusie van Ė volledige veiligheid, daar zit wel iets tussen. We gaan door op de ingeslagen weg. En in zekere zin helpt de ervaring van de brand ons daarbij.

In welke zin? Wat heeft u geleerd van de brand?

Je ontdekt dat er dingen dubbel geregeld zijn. Zo hadden wij honderd meter verderop een noodopvang voorzien. Maar dan laat de brandweer bussen voorrijden omdat in hķn plan staat dat slachtoffers van een ramp in de sporthal opgevangen moeten worden. Leerzaam ja. Daarnaast hebben we geleerd nůg systematischer te kijken naar veiligheid. Daardoor loop je wel tegen nieuwe dilemma's aan. Een voorbeeld. Je wilt zo veel mogelijk mensen de kans geven aanwezig te zijn bij een leuke happening. Iedereen hoort erbij - dŠt is onze natuurlijk houding. Als je echter ziet dat het gevaar oplevert omdat rollators een vluchtweg blokkeren, dan wordt de afweging moeilijk. De rollators horen officieel in de gang, maar mensen hebben hem liever bij de hand. Zet je de rollators toch op de gang? Laat je minder mensen toe? Van die dingen, daar ga je nog bewustere afwegingen in maken.

En meer in het algemeen? Is uw visie op veiligheid veranderd naar aanleiding van de brand?

We zijn er meer van  doordrongen dat we het niet alleen kunnen en hoeven te doen. Dat we ook in dit opzicht meer los moeten komen van wat ik noem de Ďinstitutionele perceptieí Ė het idee dat een zorgorganisatie een op zichzelf staande eenheid is die, geÔsoleerd van de rest van de maatschappij, alle verantwoordelijkheden alleen moet oppakken. Vanuit een breder, opener perspectief kun je tot andere oplossingen komen. Zo kijken we nu bijvoorbeeld of het misschien mogelijk is om via een soort alarmeringssysteem niet alleen onze eigen medewerkers maar ook bijvoorbeeld omwonenden in kunnen schakelen in geval van nood.

Bron : Actiz (http://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=10659)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Damm op 29 december 2011, 13:49:23
Quote: Niemand had rekening gehouden met de mogelijkheid van een brand van buitenaf waarbij de rook zich via luchtkanalen in luttele seconden door het gebouw zou verspreiden. Management en medewerkers niet, de gemeente niet en de brandweer niet.

Dit weet de brandweer wel, straatje schoonvegen heet dit.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 30 december 2011, 18:31:12
Brandveiligheid veel zorginstellingen niet in orde

Onderzoek van vier rijksinspecties toont aan dat de brandveiligheid van veel zorginstellingen tekort schiet.
Bij 30 procent van de zorginstellingen is sprake van zulke ernstige gebreken, dat ingrijpen noodzakelijk is.

Het gaat vaak om onvoldoende brand- en rookcompartimentering, wat bij een brand kan leiden tot een snelle verspreiding van rook en vuur.

Andere conclusies zijn:

Het gemeentelijk toezicht schiet tekort.
Toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen is versnipperd, niet transparant en op onderdelen onvolledig.
Voor het onderzoek is eind 2010/begin 2011 een representatieve steekproef uitgevoerd in 96 zorginstellingen.

Dertig instellingen hiervan hebben zodanige ernstige bouwkundige brandveiligheidsproblemen dat snel ingrijpen noodzakelijk is.

Bij deze instellingen zijn de betrokken gemeenten (als eerstelijns toezichthouder) en de instellingen er direct geÔnformeerd.

Bron : Beveiligingswereld (http://www.beveiligingswereld.nl/nieuws/1/3776-brandveiligheid_zorg_niet_in_orde)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: spruitje11 op 12 januari 2012, 22:18:41
VROM-Inspectie: brandveiligheid zorginstellingen nog steeds niet op orde

In 2003 heeft de VROM-Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheid bij zorginstellingen en in 2007 is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door het toenmalige College Bouw Zorgvoorzieningen (CBZ, nu TNO Zorg en Bouw). Bij beide onderzoeken is geconstateerd dat de brandveiligheid bij zorginstellingen vaak te wensen over laat.
 
 Mede naar aanleiding van de genoemde, eerder uitgevoerde onderzoeken naar de brandveiligheid bij zorginstellingen zijn door diverse instanties acties opgezet om tot verbetering van de brandveiligheid te komen.Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan hoe het momenteel met de brandveiligheid van de zorginstellingen is gesteld en welk effect de acties naar aanleiding van de eerder uitgevoerde onderzoeken hebben gehad.
 
 Conclusies
 .De bouwkundige brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort.
 .De gebruiksvoorschriften worden redelijk goed nageleefd.
 .De bedrijfshulpverlening is niet overal op orde.
 .De meeste zorginstellingen beschikken over geÔmplementeerd brandveiligheidsbeleid. Dat beleid is echter vaak onvoldoende geborgd.
 .Het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers in de zorg is vaak onvoldoende.
 .Leden van de Raad van Bestuur en directieleden geven te weinig sturing op het gebied van de brandveiligheid van de zorginstellingen.
 .Er wordt te weinig gedaan aan voorlichting over brandveiligheid aan patiŽnten en cliŽnten.
 .Het gemeentelijk toezicht schiet tekort.
 .Het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen is versnipperd, niet transparant en op onderdelen onvolledig.
Gepubliceerd op: 11 jan 2012 om 11:01
 Laatst bijgewerkt op: 11 jan 2012 om 11:01
Bron: www.hulpdienstenonline.nl
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 02 maart 2012, 04:29:15
Kamerbrief over rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen'

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van de samenwerkende rijksinspecties (onder verantwoordelijkheid van de VROM-Inspectie). Het rapport schetst een landelijk beeld van de brandveiligheid in zorginstellingen en gaat in op het effect van de acties naar aanleiding van eerdere onderzoeken.

De brief is mede ondertekend door minister Spies (BZK) en de staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) en De Krom (SZW).

Link naar pdf : Kamerbrief (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/07/kamerbrief-over-rapport-brandveiligheid-van-zorginstellingen/kamerbrief-over-rapport-brandveiligheid-van-zorginstellingen.pdf)

Bron : Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/07/kamerbrief-over-rapport-brandveiligheid-van-zorginstellingen.html)

Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Firefighter op 02 maart 2012, 04:31:20
Beantwoording Kamervragen over de brandonveiligheid in zorginstellingen

Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de brandonveiligheid in zorginstellingen.


Link naar PDF : beantwoording (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/20/beantwoording-kamervragen-over-de-brandonveiligheid-in-zorginstellingen/beantwoording-kamervragen-over-de-brandonveiligheid-in-zorginstellingen.pdf)

Bron : Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/20/beantwoording-kamervragen-over-de-brandonveiligheid-in-zorginstellingen.html)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Titus op 19 april 2012, 15:12:56
'Brandveiligheid zorginstellingen schiet tekort'

DEN HAAG - De brandveiligheid in zorginstellingen schiet tekort en moet worden verbeterd. 
Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag in een rapport over de fatale brand in de psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest in maart vorig jaar.

Daarbij kwamen drie patiŽnten om het leven.

Uit het onderzoek van de onderzoeksraad blijkt dat Rivierduinen voldeed aan alle wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Zo waren het gebouw en technische installatie in orde en werden de bedrijfshulpverleners jaarlijks getraind. Het merendeel van de zorginstellingen voldoet niet aan de wettelijke eisen, bleek in december al uit onderzoek door de rijksinspecties.
Hoewel Rivierduinen de regels naleefde, was dat onvoldoende om de brand adequaat te bestrijden. Dat kwam onder meer doordat de GGZ-instelling te veel van de eigen bedrijfshulpverleners verwachtte en geen rekening hield met de verminderde zelfredzaamheid van de bewoners.

Maatregelen

''Personeel werd tijdens de brand geconfronteerd met patiŽnten die de ernst van de brand niet inzagen en weigerden mee te werken aan de evacuatieíí, aldus de onderzoekers. Daarmee verloor het personeel kostbare tijd.
Een brandvertragende matras op de kamer waar de brand ontstond en deuren die automatisch sluiten bij een brand hadden een hoop leed kunnen voorkomen. Deze maatregelen zijn niet wettelijk verplicht. Zorginstellingen zouden dus ook veel meer moeten kijken naar maatregelen die aansluiten bij de eigen patiŽnten en zich niet alleen moeten blindstaren op wet en regelgeving, aldus de OVV.
Ook de inspecties, gemeentelijke diensten en brancheorganisaties zouden daar bij controles veel meer op moeten letten. De onderzoeksraad adviseert de nieuwe aanpak in 2015 te evalueren.

Afstemmen

Zorginstellingen moeten hun brandpreventie afstemmen op het soort patiŽnten dat ze verzorgen. ''Blindvaren op alleen wet en regelgeving is niet voldoendeíí, benadrukt voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een interview met het ANP.
Die conclusie trekt hij na onderzoek naar de brand in Rivierduinen. De instelling voldeed aan alle wettelijke eisen, maar desondanks liep een brand in Rivierenduinen uit op een drama.
''Zorginstellingen hebben te weinig oog voor het gebrek aan zelfredzaamheid van hun patiŽnteníí, concludeert Joustra. In Rivierduinen zaten op 2 afdelingen 16 patiŽnten met psychiatrische problemen. Sommigen zagen de ernst van de brand niet in.
''De veroorzaker van de brand weigerde zijn kamer te verlaten en een andere man verstopte zich op het toilet. Hiermee ging kostbare tijd verloren, want de brand en de fatale rook hadden zich binnen 5 minuten meester gemaakt van de afdeling.íí
Volgens Joustra moeten zorginstellingen beter inschatten wat ze in dit soort hectische momenten van hun patiŽnten kunnen verwachten en met name wat niet.


Bron nu.nl (http://www.nu.nl/binnenland/2791044/brandveiligheid-zorginstellingen-schiet-tekort.html)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Damm op 20 april 2012, 13:17:27
Deel 1232328:

'Brandveiligheid veel zorginstellingen ondermaats'

De brandveiligheid bij veel zorginstellingen is onvoldoende. Zelfs als ze voldoen aan de wettelijke eisen, wordt te weinig rekening gehouden met de beperkte zelfredzaamheid van patiŽnten. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek over een brand in een instelling in Oegstgeest.

Bij de brand in psychiatrische instelling Rivierlanden in maart 2011 kwamen drie patiŽnten om het leven. Het gebouw en de technische installaties waren conform de regels, maar het ging mis omdat bedrijfshulpverleners werden geconfronteerd met patiŽnten die niet geŽvacueerd wilden worden. Ook was in de kamer waar de brand ontstond geen brandvertragend matras, waardoor de brand kon escaleren.

In december 2011 bleek uit een onderzoek van de rijksinspecties al dat het met de brandveiligheid van zorginstellingen niet best gesteld is. Volgens de onderzoeksraad is dat nog steeds een structureel probleem.

De onderzoeksraad adviseert dat zorginstellingen meer rekening moeten houden met de beperkte zelfredzaamheid van patiŽnten. Zo kan een patiŽnt te boek staan als 'niet-bedgebonden', maar kan die door bijvoorbeeld een psychische aandoening het gevaar van brand mogelijk niet goed inschatten en daardoor dwars liggen bij een evacuatie.

Ook moet de branche door de overheid worden gedwongen om het brandveiligheidbeleid en het toezicht daarop meer samenhangend te maken. De nieuwe aanpak moet in 2015 worden geŽvalueerd.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag wil uitgezocht hebben waarom Rivierlanden geen extra maatregelen heeft getroffen om de brand te voorkomen. Aan de hand daarvan bepaalt justitie of het de instelling gaat vervolgen. De patiŽnt die de brand veroorzaakte met een sigaret of aansteker wordt vanwege zijn verstandelijke beperkingen in ieder geval niet vervolgd.

Bron: Nieuws.nl
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Eric PE7EB op 20 april 2012, 23:24:25
deuren die automatisch sluiten bij een brand hadden een hoop leed kunnen voorkomen. Deze maatregelen zijn niet wettelijk verplicht.
Zelfsluitende rook- en/of brandwerende deuren zijn wel degelijk verplicht.
Wat ik zelf in de praktijk vaak tegen kom dat deze deuren netjes zelfsluitend zijn uitgevoerd, en ook keurig rook- en/of brandwerend zijn.
Heel vaak wordt er echter voor gekozen om dit simpel uit te voeren, met alleen een gedrangerde deur met de juiste classificering, maar zonder door de BMI of rookschakelaars bediende openhoudmagneten.
Aangezien deze deuren vaak in de hoofdverkeersroutes van een pand liggen, zijn deze altijd gesloten deuren  vaak een grote ergernis voor gebruikers en worden ze dan maar vastgezet met wiggen, deurstoppers, haakjes enz.
Mijn advies naar onze klanten is altijd openhoudmagneten toepassen in dit soort situaties, maar helaas wordt dat om financiŽle redenen (heel) vaak toch niet uitgevoerd.
 
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: brandpreventje op 21 april 2012, 00:15:28
De SP in de gemeenteraad van Den Haag wil dus dat de hulpdiensten massaler gaan uitrukken naar dit soort panden. Of ze hierbij ook aan OMSen denken of alleen bevestigde meldingen lijkt mij niet duidelijk. Als ze ook OMSen bedoelen wordt het druk op de weg en komen we er niet met onze SIV's en TS4en. Ik ga er maar vanuit dat ze bevestigde brandmeldingen bedoelen. Ik denk dat we daar al met veel hulpdiensten uitrukken maar het kan sneller, en masaler.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/regels-brandveiligheid-zorginstellingen-onvoldoende

DEN HAAG - De regels voor brandveiligheid in zorginstellingen schieten tekort. Dat stelt de SP in de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport over de fatale brand in de GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde donderdag dat Rivierduinen weliswaar aan alle voorschriften voldeed. Toch heeft de instelling, waar ouderen met ernstige psychische- en lichamelijke problemen wonen, te weinig rekening heeft gehouden met het feit dat de patiŽnten zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Bij de brand in maart 2011 kwamen drie mensen om het leven.

Volgens de SP laat dit zien dat de formele regels niet voldoen. De partij heeft een spoeddebat aangevraagd. De SP in de Haagse gemeenteraad wil dat ook op lokaal niveau wordt gekeken naar de brandveiligheid in zorginstellingen.

SP-raadslid Bart van Kent roept het college van burgemeester en wethouders op om ervoor te zorgen dat bij een brand in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, psychiatrische instellingen of ziekenhuizen de hulpdiensten massaal uitrukken.

ĎUit de gebeurtenissen in Oegstgeest blijkt dat er te weinig personeel was om iedereen te evacueren. Daarom moeten bij een brand in een zorginstelling niet alleen de brandweer groot uitrukken maar ook ambulances en politieagenten. Zij kunnen dan allemaal helpen om mensen te redden.í
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Damm op 21 april 2012, 08:09:12
Te weinig personeel in de avond en nachturen is al jaren bekend, wel goed dat er nu aandacht voor is.
Zeker omdat er naast de onderbezetting ook nog eens aandacht verslapping (mss juist wel veroorzaakt door onderbezetting) is voor de al eerder genoemde problemen (deuren blokkeren, karren die in vluchtwegen staan en ga zo maar door). Ondanks dat men aan voorschriften voldoet.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Titus op 21 april 2012, 08:31:49
Zelfsluitende rook- en/of brandwerende deuren zijn wel degelijk verplicht.

Ik denk dat ze het in het artikel hebben over deuren die niet in een brandscheiding zitten. Deze deuren hoeven namelijk niet zelfsluitend te zijn.
Deuren in een brandscheiding moeten ten alle tijden zelfsluitend zijn ;)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: brandpreventje op 21 april 2012, 10:15:30
Soms hoeven de deuren van de bewonerskamers niet zelfsluitend te zijn. En als deze dan open komen te staan bij brand kan de rook en het vuur zich verspreiden over de gangen.

Ik denk dat ze het in het artikel hebben over deuren die niet in een brandscheiding zitten. Deze deuren hoeven namelijk niet zelfsluitend te zijn.
Deuren in een brandscheiding moeten ten alle tijden zelfsluitend zijn ;)
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Eric PE7EB op 21 april 2012, 12:46:50
Zelfsluitende deuren en efficiŽnt, veilig en prettig werken in een zorginstelling gaan slecht samen helaas.
Ik ben het volledig met de stelling eens dat zelfsluitende deuren een grote rol hebben bij de beperking van rookverspreiding en branduitbreiding.
Vanuit de theorie is het dus simpel roepen "alle deuren moeten zelfsluitend zijn".
In de praktijk is het echter wat lastiger, als je dagelijks je werk moet doen in een omgeving waar alle deuren direct weer dicht gaan, ook als je met een stofzuiger, een maaltijdtrolly en dat vergelijkbare zaken naar binnen moet, om nog maar niet te spreken over het rijden met bedden, dan ben je dat snel zat kan ik je verzekeren.

De oplossing is technisch eenvoudig te realiseren, gestuurde vastzet inrichtingen, alleen de kosten daarvan zijn, zoals ik al eerder aangaf, vaak een reden om dat niet te doen.
Men kiest er dan voor om alleen die deuren waarvoor dat geŽist wordt, te voorzien van alleen een dranger, die dan vaak weer geblokkeerd wordt om eerder genoemde redenen.
Ook op scholen kom je dit trouwens regelmatig tegen.     
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Titus op 21 april 2012, 14:20:13
Een vrijloop deurdranger en een GTV unit die deze aanstuurt zijn helemaal niet zo duur. Het is meer dat veel zorginstellingen er geen budget voor hebben.
De kosten per deur zijn gemiddeld Ä 99,00 afhankelijk van de uitvoering.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: brandpreventje op 21 april 2012, 15:33:48
Vanochtend het rapport over Rivierduinen Oegstgeest doorgelezen. Mijn conclusies:

Door dat men blijkbaar niet met de brandslanghaspel met een gebonden straal konden spuiten kon met het vuur niet blussen of beperken. Vaak kom ik tegen dat BHVers wel met kleine blusmiddelen trainen maar niet met haspels. Die heeft de BHV-instructeur niet tot zijn beschikking. Als het bij Rivierduinen fout ging door een tekort aan kennis en ervaring is dit een hele kwalijke zaak en moeten BHV-trainers dit zich aantrekken. Ik adviseer bij controles altijd met de BHV-ers een keertje met de brandslanghaspel te spuiten.

Net als bij de Schipholbrand is een deur van de ruimte waar de brand woedde niet gesloten. Dit zit er dus nog niet genoeg in bij personeel en BHV-ers in Nederland. Kunnen we dit met z'n allen verbeteren of blijft dit een zwak punt? Zo ja dan zullen we moeten kijken hoe dit voorkomen kan worden. Heel simpel kan dit met drangers maar we weten allemaal dat dit ook weer een zwak punt is. Drangers worden onklaar gemaakt, met een wig wordt de deur vastgezet en/of er kan iets tussen het kozijn en deur zitten zodat de deur niet sluit.

Een oplossing is sprinklers. Dit voorkomt dat een brand te groot word (of blust de brand zelfs). Zodat het zelf blussen of het sluiten van deuren geeneens nodig is. Helaas worden sprinklers in Nederland veel te weinig toegepast. Ik ben voor een verplichting.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Eric PE7EB op 21 april 2012, 18:14:02
Een vrijloop deurdranger en een GTV unit die deze aanstuurt zijn helemaal niet zo duur. Het is meer dat veel zorginstellingen er geen budget voor hebben.
De kosten per deur zijn gemiddeld Ä 99,00 afhankelijk van de uitvoering.
Van jouw prijzen kunnen we niet eten hoor Titus, de door jouw genoemde drangers vragen om een gestabiliseerde spanning en een beetje GTVS heb je niet onder de Ä 300,00.
Dat het een budgettair verhaal is ben ik geheel met je eens, de salarissen van de (overbodige) managers zijn nu eenmaal belangrijker.
Titel: Re: Brandgevaar in een derde zorginstellingen
Bericht door: Titus op 22 april 2012, 07:52:15
Van jouw prijzen kunnen we niet eten hoor Titus, de door jouw genoemde drangers vragen om een gestabiliseerde spanning en een beetje GTVS heb je niet onder de Ä 300,00.
Dat het een budgettair verhaal is ben ik geheel met je eens, de salarissen van de (overbodige) managers zijn nu eenmaal belangrijker.

Ik gaf ook een gemiddelde prijs per deur. ;)
Dan was ik uitgegaan van een project met 150 deuren .. Eigenlijk moet je zeggen hoe minder deuren, des te duurder het wordt :)