Facebook Brandweerforum Twitter BrandweerforumBrandweersurvival


Brandweer

AdvetorialGa terug naar het overzicht

Brandweer Fryslân valt onder de veiligheidsregio Fryslân. Brandweer Fryslân heeft in haar regio 65 brandweerposten gelegen.

Gemeente Ameland
02-40 Hollum
02-40 Nes

Gemeente Schiermonnikoog
02-41 Schiermonnikoog

Gemeente Dongeradeel
02-42 Anjum
02-42 Dokkum
02-42 Ternaard

Gemeente Dantumnadeel
02-43 Damwoude
02-43 De Westereen

Gemeente Kollumerland
02-44 Kollum

Gemeente Achtkarspelen
02-45 Buitenpost
02-45 Drogeham
02-45 Surhuisterveen

Gemeente Harlingen
02-46 Harlingen

Gemeente Vlieland
02-47 Vlieland

Gemeente Franekerdeel
02-48 Franeker

Gemeente Terschelling
02-49 Midsland
02-49 West-Terschelling

Gemeente Het Bildt
02-50 Sint Annaparochie

Gemeente Menaldumdadeel
02-51 Marssum
02-51 Menaldum

Gemeente Leeuwarderdeel
02-52 Stiens

Gemeente Ferwerdadeel
02-53 Ferwerd
02-53 Hallum

Gemeente De Fryske Marren
02-54 Bakhuizen
02-54 Balk
02-54 Sloten
02-65 Joure
02-65 Langweer
02-65 Sint-Nicolaasga
02-66 Echten
02-66 Lemmer

Gemeente Súdwest Fryslân
02-56 Bolsward
02-56 Makkum
02-56 Parrega
02-57 Witmarsum
02-56 Heeg
02-56 IJlst
02-57 Woudsend
02-57 Sneek
02-56 Koudum
02-57 Stavoren
02-57 Workum

Gemeente Littsenseradiel
02-60 Mantgum
02-60 Wommels

Gemeente Leeuwarden
02-61 Leeuwarden Hoofdpost
02-61 Leeuwarden Noord
02-63 Akkrum
02-63 Grou

Gemeente Heerenveen
02-64 Heerenveen
02-64 Jubbega
02-64 Nieuwehorne
02-64 Tjalleberd

Gemeente Oost en West Stellingerwerf
02-67 Noordwolde
02-67 Scherpenzeel
02-67 Wolvega
02-68 Appelscha
02-68 Haulerwijk
02-68 Oldeberkoop
02-68 Oosterwolde

Gemeente Opsterland
02-69 Beetsterzwaag
02-69 Gorredijk
02-69 Ureterp

Gemeente Smallingerland
02-70 Drachten

Gemeente Tytsjerkstradiel
02-71 Burgum
02-71 Giekerk
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

Over het Brandweerforum

Stichting Fire & Safetyfora

Social Media