Auteur Topic: Discussie: opkomsttijden Brandweer  (gelezen 46557 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

MB-LV

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 403
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Gepost op: 21 juni 2012, 19:48:45
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat


De brandweer is bij 33 procent van de branden te laat. Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie dat in handen is van de researchredactie van RTL Nieuws.
Uit het rapport blijkt dat de brandweer juist bij de branden waar het risico op slachtoffers het grootst is, bijvoorbeeld in woningen en scholen, het vaakst te laat komt.
Van de regiokorpsen spant het korps Drenthe de kroon. Dat korps is in maar liefst zestig procent van de noodgevallen te laat. Brandweerkorps Haaglanden scoort het beste, dat is ‘slechts’ in vijftien procent van de noodgevallen te laat.

Oorzaak

Volgens de Inspectie komt de brandweer om meerdere redenen te laat. Zo duurt het te lang voordat de meldkamer aard en adres van een noodsituatie doorgeeft aan de brandweer. Vervolgens duurt het te lang voor de brandweer uit kan rukken. Daarvoor staat bij de beroepsbrandweer de tijd van één minuut. In de praktijk loopt dat op tot twee minuten. Bij vrijwilligers geldt een uitruktijd van drie minuten. Dat kan oplopen tot zeven minuten. Ook files, verkeersdrempels en spoorwegovergangen spelen de reactietijd van de brandweer parten.

Brandweer: We kunnen niet vliegen
In een reactie aan RTL Nieuws erkent de brandweer het probleem, maar zegt er niet veel aan te kunnen doen: “We kunnen niet vliegen. Meer mensen erbij zou fantastisch zijn, maar niet erg reëel gezien alle overheidsbezuinigingen” aldus Nico Guijt, brandweerman uit regiokorps Hollands-Midden.

Conclusies rapport 'Ter plaatse!

1.   De brandweerkorpsen in Nederland voldoen gemiddeld in 67 procent (33 procent dus niet) van de gevallen aan de tijdnormen uit het     Besluit veiligheidsregio's. De percentages verschillen sterk per regio en lopen uiteen van 43 procent (57 procent dus niet) tot 86 procent (veertien procent dus niet). In geen enkele regio wordt geheel voldaan aan de kwaliteitseisen uit de eigen dekkingsplannen (tijdnormen en dekkingspercentage).
2.   In slechts vijf van de vijfentwintig regio’s is de managementinformatie over opkomsttijden op orde.
3.   In alle regio’s geheel voldoen aan de tijdnormen en bijbehorend kader uit het Besluit veiligheidsregio's brengt een verveelvoudiging van de kosten van de repressieve brandweerzorg met zich mee wat dit hoogst onwaarschijnlijk maakt. Daarnaast is de opbrengst in termen van minder doden of minder te hospitaliseren slachtoffers bij brand maar zeer beperkt.
4.   Nog steeds blijkt dat het overgrote deel van de brandweerkorpsen geen inzicht heeft in de eigen opkomstprestaties. Een adequate analyse van de gerealiseerde opkomstprestatie ontbreekt in veel regio’s waardoor besturen nog steeds onvoldoende mogelijkheden hebben om te sturen op de opkomsttijden van de brandweer. Daarin is sinds 2007 weinig veranderd.

Cijfers

Bij 1.364 uitrukken wordt niet alleen de betreffende tijdnorm overschreden, maar ook de maximale opkomsttijd van achttien minuten. In 1,5 procent van alle incidenten wordt niet alleen de betreffende tijdnorm overschreden, maar ook de maximale opkomsttijd van 18 minuten.
De objecten met een lage opkomstnorm (vijf en zes minuten) worden maar in circa 40 procent van de gevallen binnen de tijdnorm bereikt. In deze categorie bevinden zich echter wel de objecten met het grootste risico, zoals tehuizen voor verminderd zelfredzame personen.
De brandweer komt in de onderzoeksperiode in 62 procent (38 procent dus niet) van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse.

Slechtste regio's
Regio            Percentage norm niet gehaald
1. Drenthen                                60% 
2. Groningen                              58% 
3. Limburg-Noord                       55% 
4. Brabant-Noord                       52% 
5. Zeeland                                  52% 
6. Gooi- en Vechtstreek              51% 
7. Noord- en oost Gelderland     49% 

bron : http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/06_juni/21/binnenland/Brandweer_bij_1_op_de_3_branden_te_laat.xml

Bij brand geen lift gebruiken, gebruik liever water!


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.374
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #1 Gepost op: 22 juni 2012, 09:36:27
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat

Het zou veel schelen als iedere buitenstaander rmet kritiek  op onze opkomsten eens rustig kijkt of hij/zij/het misschien  in plaat van aan de kant staan zelf een bijdrage bij de vwijwillige brandweer  kan leveren. Ja ik weet het, er is in veel gevallen een vacaturestop maar daar waar posten blijven staan en er is echt sprake van structureel te laat of te weinig, dan is daar vaak wel een gat voor te vinden, in ieder geval in MWB.


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.374
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #2 Gepost op: 22 juni 2012, 15:47:29
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat

De brandweer is bij 33 procent van de branden te laat. Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie dat in handen is van de researchredactie van RTL Nieuws.

Je kunt het ook anders verwoorden:
Citaat
PERSBERICHT
Arnhem, 21 juni 2012
Brandweerzorg meer dan alleen opkomsttijden
De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport ‘Ter plaatse’, over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is.


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #3 Gepost op: 22 juni 2012, 15:58:21
Rapport Ter Plaatse, onderzoek naar opkomsttijden brandweer
22 juni 2012

De Inspectie VenJ heeft onderzocht in hoeverre de veiligheidsregio’s beschikken over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan en in hoeverre de veiligheidsregio’s voldoen aan de normen uit het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) en (eventueel) aan eigen vastgestelde normen.
De belangrijkste conclusies van de Inspectie VenJ zijn de volgende. Alle regio’s beschikken over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan. Zeven regio’s hebben na invoering van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) een nieuw dekkingsplan vastgesteld, soms met tijdnormen conform het Bvr, soms met afwijkende tijdnormen. De overige regio’s werken nog met oudere plannen.
Regio’s hanteren uiteenlopende argumenten om af te wijken van de tijdnormen uit het Bvr. Een algemene lijn die voor alle regio’s toepasbaar zou kunnen zijn valt hieruit niet te destilleren.
Het Bvr is niet eenduidig in de definitie van het begrip ‘locaties’ bij het gemotiveerd afwijken van de tijdnormen uit het Bvr. Dit behoeft volgens de Inspectie VenJ dringend nadere uitwerking/definiëring.
Verder heeft geen enkele regio de objecten waarvoor tijdnormen vastgesteld zijn die afwijken van het Bvr per object aangewezen.
De brandweerkorpsen in Nederland voldoen gemiddeld in 67% van het aantal uitrukken aan de tijdnormen uit het Bvr. De percentages verschillen sterk per regio en lopen uiteen van 43% tot 86%. In geen enkele regio wordt volledig voldaan aan de kwaliteitseisen (tijdnormen en dekkingspercentage) uit de eigen dekkingsplannen. In slechts vijf regio’s is managementinformatie over opkomsttijden beschikbaar. De Inspectie VenJ is van mening dat de verwerking en het gebruik van informatie in de regio’s kan en moet worden verbeterd. De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.
De belangrijkste aanbevelingen van de Inspectie VenJ zijn dat helder moet worden gemaakt op basis van welke criteria gemotiveerd afgeweken kan worden van de tijdnormen uit het Bvr. Daarbij dienen de ongewenste ‘administratieve romplomp’ en ‘generieke afwijkingen’ te worden betrokken. De Inspectie VenJ beveelt ook aan om tot een nadere uitwerking van het begrip ‘locatie’ (op objectniveau of anderszins) te komen. Verder dienen de dekkingsplannen op orde te worden gebracht en bestuurlijk vast te worden gesteld. De veiligheidsregio’s wordt aanbevolen om de locaties expliciet aan te wijzen waar de tijdnormen uit het Bvr niet kunnen worden gehaald, en daarvoor nieuwe tijdnormen en de motivering daarvoor vast te stellen. Tot slot beveelt de Inspectie VenJ aan om te onderzoeken waar en hoe opkomsttijden binnen de bestaande mogelijkheden nog kunnen worden verbeterd.
rapport IOOV
ReactieMinister
Bron:www.ioov.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #4 Gepost op: 22 juni 2012, 16:22:20
Brandweerzorg is meer dan opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.
Bron: www.burgemeesters.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon
spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #5 Gepost op: 22 juni 2012, 16:31:03
VNG: Opkomsttijden brandweer gebaseerd op verouderde principes

(tekst: VNG)

Brandweerzorg meer dan alleen opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.

Datum: Vrijdag, 22 Juni 2012
Bron:www.liwwadders.nl/
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #6 Gepost op: 22 juni 2012, 16:40:25
Zorgen over oplopende opkomsttijden
Geschreven door Brandweer Tytsjerksteradiel
De NVBR onderschrijft het zorgelijke beeld van de opkomsttijden van de brandweer, zoals dit wordt geschetst door het gepresenteerde rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Wij onderstrepen dat de problemen met de opkomsttijden niet aan de individuele brandweermannen en -vrouwen zijn te wijten. Zij leveren juist elke dag weer een maximale prestatie om de brandveiligheid van Nederland te waarborgen.


De oorzaken van de problemen liggen in de organisatorische en bestuurlijke aansturing van de brandweer. De Inspectie toont met de beschreven oplossingsrichtingen duidelijk aan dat het mogelijk is de problemen aan te pakken. Het is nu een kwestie van bestuurlijke wil van de gemeenten en brandweermanagement om door te pakken. Het is in onze ogen goed dat de Minister ook zelf het heft in handen neemt en duidelijke normtijden in regelgeving gaat vastleggen. De burger weet zo waar hij aan toe is en aan de gemeenten wordt houvast geboden over aan welke minimum kwaliteitseisen de brandweerzorg moet voldoen. De NVBR is van mening dat een slagvaardige en goed georganiseerde brandweer letterlijk van levensbelang is.

Toelichting
De NVBR waardeert het constructieve rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over de toenemende opkomsttijden van de brandweer. Omdat het rapport niet alleen knelpunten signaleert, maar ook verbetervoorstellen geeft, kunnen de brandweerkorpsen er goed mee aan de slag. De NVBR plaatst wel vraagtekens bij de gepresenteerde cijfers, maar herkent wel het geschetste beeld. Met het rapport heeft de IOOV een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie over de toenemende opkomsttijden van de brandweer.

Een snelle opkomsttijd is voor de brandweer belangrijk om effectief te kunnen optreden bij een calamiteit. In veel gevallen kan de brandweer de normtijd van 8 minuten (die voor de meeste objecten geldt) niet meer halen. Dit tast ook het gevoel van veiligheid van de burgers aan, die het gevoel van veiligheid ontlenen aan de wetenschap dat de brandweer snel ter plaatse is als er brand is. De stijging van de opkomsttijd is het gevolg van verschillende (in- en externe) factoren, zoals die ook onlangs door het CBS zijn genoemd. Wij zijn van mening dat het hier niet gaat om een probleem van de individuele brandweerman of -vrouw (vrijwilliger of beroeps). Deze doet zijn/haar werk met grote professionaliteit, toewijding en betrokkenheid. Wij zien de stijging van opkomsttijden vooral als een bestuurlijk - en managementprobleem.

De brandweer in Nederland is uniek door de combinatie van beroeps- en vrijwillige krachten, die zich op een professioneel niveau inzetten voor de fysieke veiligheid. Uit het inspectierapport en uit eerder verschenen rapporten blijkt dat dit systeem effectief en betaalbaar is, maar ook kwetsbaar. Daarom behoeft de brandweerzorg continue bestuurlijke en organisatorische aandacht. De brandweerkorpsen zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vrijwillige inzet en het reduceren van de kwetsbaarheid van de brandweerzorg. Zij zullen hierbij ondersteuning moeten krijgen van het openbaar bestuur, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

De IOOV draagt met haar rapport op een positieve wijze bij aan de discussie over de (problemen rondom) de opkomsttijden van de brandweer. Deze discussie moet in de ogen van de NVBR op lokaal niveau gevoerd worden tussen het management van de brandweer en het gemeentebestuur. Ook heeft de inspectie, na beraad met deskundigen uit het brandweerveld, een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. Deze zijn vooral gericht op de verwerkingstijd van de meldkamer, de uitruktijd (waarbij zich vooral problemen voordoen tijdens de dagdiensten doordeweeks) en de aanrijtijd (waarbij problemen ontstaan bij verkeersbelemmerende of remmende maatregelen). De inspectie geeft hierbij aan dat er veel winst valt te behalen op het terrein van preparatie, proactie en preventie. Zo bieden rookmelders in woningen perspectief om de brandveiligheid te vergroten. De NVBR pleit zelf ook voor een meer actieve rol van de burgers zelf, om de brandveiligheid in Nederland te vergroten.

Het gemeentelijk bestuur en het brandweermanagement staan voor een aantal opdrachten, waarbij de NVBR met alle kennis en ervaring uit het brandweerveld een constructieve bijdrage kan leveren. Zo stelt de IOOV voor om de werkwijzen van de meldkamers te uniformeren, een gericht personeelsbeleid te voeren waarin afstemming met hoofdwerkgevers plaatsvindt over de inzet van de brandweervrijwilligers en de ligging van de brandweerkazernes te optimaliseren. De NVBR onderschrijft die aanbevelingen en het voornemen van de minister om een uniforme norm te stellen aan de opkomsttijden. Hiermee kan de burger aanspraak maken op het recht op een gelijkwaardig niveau van veiligheid en brandweerzorg.
Bron:www.brandweer-tytsjerksteradiel.nl/
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


klippie

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 770
 • Geslacht: Man
Reactie #7 Gepost op: 22 juni 2012, 16:46:42
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #8 Gepost op: 22 juni 2012, 16:49:26
Groningse brandweer gepikeerd over uitspraak Opstelten
Geplaatst: 12:31 uur, vrijdag 22 juni 2012

De brandweer in Groningen is boos op minister Opstelten van Justitie en Veiligheid omdat die zegt dat het Groningse korps in bijna tweederde van de gevallen niet snel genoeg bij een brand is.
In een rapport van zijn ministerie staat dat Groningen, net als andere plattelandsprovincies, slecht presteert. Burgemeester Ab Meijerman van Veendam zegt namens de Veiligheidsregio Groningen, dat de minister voorbij gaat aan al het preventieve werk in de provincie. Voor hem komt de uitkomst over de opkomsttijden niet als een verrassing.
Bron: www.rtvnoord.nl

Brandweer vaker te laat dan op tijd
 
OOST-SOUBURG - De Zeeuwse brandweer komt bij ruim de helft van de branden te laat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Veiligheid dat in handen is van RTL Nieuws. Uit het rapport blijkt dat de brandweer het vaakst te laat komt bij branden in woningen en scholen.

Landelijk overschrijdt de brandweer in 33 procent van de gevallen de wettelijke opkomsttijd van 18 minuten. Slechts vier brandweerkorpsen zijn nog vaker te laat dan het Zeeuwse korps. De brandweer in Drenthe scoort het slechtst. Dat korps voldoet in 60 procent van de gevallen niet aan de norm. Brandweerkorps Haaglanden scoort het best. In 85 procent van de gevallen komt de brandweer daar op tijd.
laatste keer aangepast:
vr 22-06-2012, 15:32
geplaatst op:
do 21-06-2012, 21:22
Bron: www.omroepzeeland.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #9 Gepost op: 22 juni 2012, 16:52:48
Meer brandveiligheid door verkorten ontdekkingstijd
22 juni 2012
 De inzet voor het voorkomen van brand (preventie) en de inzet voor het bestrijden van brand (repressie) moeten in balans met elkaar zijn. Het Besluit Veiligheidsregio's focust slechts op een deel van de brandweerzorg, namelijk de opkomsttijden en tijdnormen voor de verschillende soorten objecten. Daardoor dreigt een overschatting van het belang van opkomsttijden. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie, die het afgelopen jaar op verzoek van minister Opstelten en het Veiligheidsberaad onderzoek deed naar deze thematiek. De Raad van Regionaal Commandanten is het volledig met deze conclusie eens. "Alleen sturen op het bestrijden van brand, met opkomsttijden als indicator, levert niet meer brandveiligheid op. Een situatie waarbij een brand zich soms tientallen minuten kan ontwikkelen voordat deze gemeld wordt, kan namelijk niet worden gecompenseerd met strakke opkomsttijden". Er moet volgens hen naar het totale brandveiligheidsconcept worden gekeken, inclusief de ontdekkingstijd. ‘Preventie en repressie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.'
 Portefeuillehouder Elie van Strien stelt: "Laten we vooral niet vergeten dat al onze 30.000 brandweermensen in noodsituaties werkelijk tot het uiterste gaan om de burger te helpen. Maar in een woning ontstaat door de rook al na drie minuten een levensbedreigende situatie en is de burger op zichzelf aangewezen. Wij komen zo snel als we kunnen, maar de burger moet vooral zelf voorzorgsmaatregelen treffen. Daarmee bereiken we de meeste veiligheidswinst."
Brand ontdekken en melden
De opkomsttijd is volgens het Besluit de tijd tussen de melding van een incident en het moment dat het eerste blusvoertuig van de brandweer ter plaatse is. Deze is opgebouwd uit drie elementen: de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering van de brandweer en het wegrijden uit de kazerne) en de rijtijd naar de brand. De tijd die een burger nodig heeft om een brand te ontdekken en te melden, de ontdekkingstijd, blijft buiten beschouwing. Juist met die ontdekkingstijd valt de meeste veiligheidswinst te behalen. Want door de huidige bouw met onder andere betere isolatie en door de huidige inrichting van huizen met veel kunststof materialen ontwikkelt een brand zich veel sneller dan vroeger. Een zo kort mogelijke ontdekkingstijd is echt van levensbelang. ‘Sturen op opkomsttijden in de wet draagt daar veel minder aan bij', zeggen de brandweercommandanten.
Herziening opkomsttijden
De Inspectie heeft alle veiligheidsregio's doorgelicht. Ten aanzien van de opkomsttijden constateert zij dat de brandweerkorpsen in Nederland gemiddeld in 67% van de gevallen aan de tijdnormen uit het Besluit Veiligheidsregio's voldoen. In 2010 heeft de NVBR een eigen onderzoek verricht. ‘Ik constateer dat de uitkomsten van ons onderzoek en dat van de Inspectie slechts marginaal verschillen. Dat herbevestigt onze eerdere standpunten dat overal in Nederland voldoen aan de gestelde opkomsttijden niet haalbaar is. Objecten met bijbehorende tijdnormen liggen lang niet altijd in de directe nabijheid van de kazerne en er zijn gebieden waar de brandrisico's niet opwegen tegen de investering om de ‘ideale' opkomsttijden te halen. Het bestuur van de veiligheidsregio moet dan wel bewust in die situaties van de tijdnormen afwijken. Daarnaast zijn de tijdnormen mede gebaseerd op oude uitgangspunten over onder andere brandontwikkeling. Gezien alle (maatschappelijke) veranderingen is het huidige normstelsel van opkomsttijden dringend aan herziening toe. De RRC zal bij de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's deze thematiek aan de orde stellen.'
Bron: www.nvbr.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon
spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #10 Gepost op: 22 juni 2012, 16:57:50
Reactie VBV: Onderzoek Inspectie zonder consequenties
22 Juni 2012

Zeer zorgwekkend is de uitslag van het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (voorheen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) naar wettelijke opkomsttijden voor de burger: geen enkele veiligheidsregio heeft de zaken voor elkaar. Daar komt nog bij dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk  dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is. Daarnaast is de VBV teleurgesteld in de milde reactie van minister Opstelten. Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt. Geen powerplay met de veiligheid van de burger!
 
Loeiende sirenes: de brandweer is dagelijks honderden keren onderweg.
 Snel  en adequaat optreden met voldoende slagkracht bij brand en ongevallen is van cruciaal belang en een belangrijk kwaliteitskenmerk van de brandweer. De normen voor dit optreden zijn sinds twee jaar wettelijk vastgelegd en daarmee bindend.
 
De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzoek gedaan naar de prestaties van de brandweer in relatie tot de vastgestelde wettelijke opkomsttijden, in hoeverre de veiligheidsregio’s de opkomsttijden bestuurlijk hebben vastgesteld en welk kader daarvoor is gehanteerd.
 De uitkomsten en conclusies  zijn erg zorgelijk te noemen en schetsen een onthutsend beeld; zeker nadat het onderwerp al jarenlang bovenaan de agenda prijkt. De meest essentiële vraag:  waar de wet wordt overtreden, wordt helaas niet beantwoord; evenmin wie er iets aan gaat doen.
 
Deze opmerkelijk milde ‘aanpak’ van veiligheidsregio’s, die niet voldoen aan wettelijke bepalingen, baart ons dan ook grote zorgen. Vooral in het licht van de omvangrijke bezuinigingen, die ook aan de deuren van de brandweerkazernes niet meer voorbijgaan. De VBV constateert dat de meeste regio’s de oplossing voor de overschrijding van opkomsttijden zoeken in het verhogen van deze tijden. Dit ‘herzien’ van de opkomsttijden heeft tevens als gevolg dat  kazernes worden gesloten en het aantal tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen fors  vermindert. Snelheid en slagkracht komen voor de burger maar ook voor de rampenbestrijding, ernstig in de knel.
 
Burgers rekenen erop dat de brandweer snel aanwezig is wanneer dat nodig is. In het kader van de brandveiligheid bij de vergunningverlening voor gebouwen en het gebruik daarvan, wordt eveneens rekening gehouden met de slagkracht van de brandweer. Onder anderen de meest kwetsbare groepen in de samenleving;  de niet- of minder zelfredzame ouderen, kinderen en gehandicapten, zijn in het geval van brand meestal aangewezen op snel ingrijpen van de brandweer. Neem bijvoorbeeld zorginstellingen:  vaak is hier in de nachtelijke uren  maar in zeer beperkte mate personeel  beschikbaar. In sommige gevallen is er zelfs maar 1 nachtwacht op tientallen cliënten.
 
De VBV heeft inmiddels voldoende aanwijzingen dat de kwaliteit van de basisbrandweerzorg op veel plaatsen fors onder druk staat en onder het wettelijk niveau raakt. Hoewel de conclusies in het inspectierapport ruimschoots de focus leggen op een gevaarlijke vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid, strekken de aanbevelingen niet tot onmiddellijke verbetering. Sterker nog:  men grijpt niet in wanneer gemeenten of regio’s besluiten om in dichtbevolkte gebieden kazernes te sluiten en zich te ontdoen van een deel van de brandweervoertuigen.
 
Ondanks de vele verontrustende signalen betreffende  het sluiten van tientallen kazernes (o.a. in Friesland, Brabant- Zuidoost en Limburg-Noord) en het afstoten van hele colonnes brandweervoertuigen (o.a. in Midden en West- Brabant / Gooi en Vechtstreek) grijpt de minister niet echt in, terwijl hij een aanwijzing kan geven indien de taakuitvoering van de brandweer tekortschiet.
 
De ‘sanering’ van de brandweerzorg in ons land lijkt ondertussen op volle kracht te worden voortgezet. Alle stevige uitspraken van minister Opstelten over dit onderwerp in de Tweede Kamer  ten spijt.  De kans dat men  langer moet  wachten op de brandweer neemt toe. Tel daar de proeven met een lagere bezetting van brandweervoertuigen bij op en een rampscenario ligt al op de ‘plank’, de vraag is niet meer of, maar wanneer zich dat zal voltrekken.
 
Het verzoek in 2008 van de VBV om een nationaal dekkingsplan blijkt nu dus actueler dan ooit. Wij roepen de minister op om een duidelijk eenduidig minimumniveau aan brandweerzorg voor te schrijven en te handhaven. Daarom vragen wij de minister te komen tot een nationaal dekkingsplan, dat op een onafhankelijke wijze tot stand wordt gebracht  en een verbod op voorgenomen kazernesluitingen tot een en ander gerealiseerd is.
Bron:www.brandweervrijwilligers.nl/
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.374
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #11 Gepost op: 22 juni 2012, 17:12:28
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?

Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #12 Gepost op: 22 juni 2012, 19:48:35
Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.

Zou me niet verbazen. ::)
Deze 2 opmerkingen van de brandweervrijwilligers zetten de zaak redelijk op scherp:

Dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is.

Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


Bulletje

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 5.533
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: HBT
Reactie #13 Gepost op: 23 juni 2012, 08:12:40
Gooise brandweer vaak te laat

HILVERSUM - De brandweer Gooi en Vechtstreek is vaker niet dan wel op tijd bij branden en calamiteiten. Uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat de Gooise brandweer maar in 48,7 procent van de gevallen op tijd is. Daarmee hoort het korps bij de slechtste regio’s.
 
Het landelijke gemiddelde ’dekkingspercentage’ is 67 procent. Daar zit het Gooi dus ruim onder. Negatieve uitschieter is Bussum, bij slechts 23,6 procent van de alarmmeldingen weet de brandweer hier op tijd te komen. Op tijd houdt in binnen vijf tot achttien minuten, afhankelijk van de functie van een gebouw. Ook Blaricum scoort erg laag, met maar 35,4 procent binnen de norm. De gegevens zijn gebaseerd op de periode 2009-2011.
 
Goois brandweercommandant John van der Zwan belooft beterschap. ,,We zitten niet op onze handen.’’ Dat Bussum niet lekker ging, was bekend. ,,Daarom zijn we hier de proef gestart met de TS2 (snel uitrukken met een speciaal brandweervoertuig voor maar twee personen, red.) We zien de cijfers nu al enorm verbeteren.’’
 
Als verklaring voor de slechte score noemt Van der Zwan het vertrek van bedrijven uit de regio. ,,Daardoor zijn minder vrijwilligers overdag beschikbaar.’’ Om dat verlies te compenseren, zet het korps beroepskrachten in ’op locatie’. ,,Mensen die bijvoorbeeld voor preventie of planvorming werken, maar wel een brandweeropleiding hebben. We hebben één netwerk, het maakt dus niet uit of ze in Hilversum achter een computer gaan zitten of ergens in de regio.’’

Bron : gooieneemlander.nl


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.497
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #14 Gepost op: 23 juni 2012, 11:08:36
Gooise brandweer vaak te laat
 
Goois brandweercommandant John van der Zwan belooft beterschap. ,,We zitten niet op onze handen.’’ Dat Bussum niet lekker ging, was bekend. ,,Daarom zijn we hier de proef gestart met de TS2 (snel uitrukken met een speciaal brandweervoertuig voor maar twee personen, red.) We zien de cijfers nu al enorm verbeteren.’’

Bron : gooieneemlander.nl

Vooral dit stukje.

Men gaat hier dus alleen aan de uitruktijd werken en het ter plaatsen komen.
Dan staat er dus een TS2 voor de deur binnen de norm en dan?

Volgens mij komt dan deze opmerking van het IOOV om de hoek:

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.

Ik ben wel benieuwd wat de de minister of de burgervaders hiermee gaan doen, ik hoop dat men zich achter de oren gaat krabben wat betreft de bezuinigingen op de brandweer en hier dus anders in gaat zitten.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.