Auteur Topic: documentaire vuurwerkramp op TV  (gelezen 521 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Fred Vos

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.894
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Gepost op: 28 februari 2021, 12:17:56

   
Re: De Waarheid

Docu De Waarheid gemist? Bekijk hier de hele uitzending

https://www.npostart.nl/2doc/26-02-2021/BV_101404712

De Docu getiteld "De Waarheid" is een grote samengestelde leugen!

Mario Vargas de Llosa (Nobelprijs winnaar literatuur in Elsevier):
"Het verzwijgen van zaken komt onder bepaalde omstandigheden op hetzelfde neer als liegen."

Feiten:
"Onderzoek vuurwerkramp Enschede", In deelreconstructie Cluster 1, 1 november 2000 van de gezamenlijke Inspecties:

"Tijdens het onderzoek van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding bij de Brandweer Enschede is gebleken dat de brandweer ten aanzien van S.E.F Fireworks voor 13 mei 2000 geen preventieve activiteiten heeft ontplooid."

Hiermee was de oorzaak van de ramp op 1 november 2000 feitelijk en openbaar blootgelegd! In ieder geval voor opgeleid brandweerlieden

De leugen zat in het verzwijgen van de conclusie.

Dat nooit weersproken feit uit onderzoek leidt immers, op grond van de Brandweerwet 1985 en de gemeentelijk Bouverordening, tot de onvermijdelijke en maatschappelijk schandalige conclusie dat:
de verantwoordelijke actoren door hun verzaken van de wettelijke en betaalde brandpreventieve taken (inclusief de IBR zelf!) de ramp en de doden, onder voorwaardelijke opzet ('het risico aanvaarden'), zelf hebben veroorzaakt!

De IBR daarna in hun zelfstandig uitgebracht rapport in januari 2001 deden het onderzoek naar brandpreventie bij vuurwerkbedrijven buiten Enschede!

De 1e (van de 7) onderzoeksvragen luidde:
"Welke (landelijke/gemeentelijke richtlijnen) zijn er voor het bestrijden van brand in vuurwerkopslagen?"

Het verzwijgen/liegen: 'oorverdovend' niet wordt gevraagd naar de landelijke en de gemeentelijke brandweerzorg wetgeving m.b.t. vuurwerk en men 'verzwijgt' dan ook de wetgeving voor: 'het voorkomen en beperken..van brand, het voorkomen van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt'; uit de opgenomen wettelijke definitie van de brandweerzorg!

De 2e vraag voor de IBR luidde:
"Welke maatregelen heeft de brandweer Enschede in proactieve, preparatieve en preventieve zin genomen m.b.t. vuurwerkopslag in het algemeen en S.E. Fireworks in het bijzonder"

Door verzwijgen wordt hier gelogen door de IBR: dat dit geen wettelijke taak is van 'de brandweer' gemeente Enschede maar van de commandant en het bestuur van de regionale brandweer sinds 1985!

Hierdoor bleven de belangrijkste actoren, dus ook B&W de gemeenteraad, bestuur brandweerregio, GS, de IBR en dus de minister zelf(!) voor 'onderzoek' en verantwoording v.w.b. de uitvoering van wettelijke taken geheel buiten schot!

In Bijlage C: Geraadpleegde bronnen en personen, zoekt een lezer dan ook vergeefs naar de Brandweerwet 1985 en de Bouwverordening Enschede; voor de objectieve criteria van elk serieus onderzoek!

Verzwegen en dus gelogen wordt ook over de afwezige verhoren van de in de Brandweerwet, buiten en vooraf aan 'de bestrijding',genoemde actoren.

Het toppunt van cynisme c.q. crimineel bedrog is dan ook te vinden in het rapport Oosting Deel A blz. 87; dit na het liegen door het verzwijgen van de Brandweerwet 1985 met de taken van de daarin genoemde actoren:

"Uit een gesprek met een medewerker van de gemeentelijke brandweer van Enschede is gebleken dat voor de inrichting waarvoor de Wet milieubeheer van toepassing is de gebruiksvergunning geen prioriteit heeft."

De samengestelde leugen liegt (door verzwijgen van) over de wettelijke taken in de Brandweerwet die het geven van brandpreventie adviezen, 'gevraagd en ongevraagd' door de cdt. reg. brw.(!) als "in elk geval" taak voorschrijft.

De feiten die 'blijken' vindt de cie. Oosting dus bij een niet bevoegde en evident onbekwame (of leugenachtige) medewerker...na het opnieuw, nu ook door de 'medewerker', verzwijgen van de wettelijke actoren.....


Dat doet dan nu Fleury opnieuw 'dunnetjes over' en ook nog betaald en onder 'controle' door de nationale omroep....
en dat met de super leugenachtige titel: "De Waarheid".


"Arm Nederland!"
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton